Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider

Kalendarium

2008 r.


11.12.2008 r. - umowa o współpracy z Kore University (Włochy)

Kolejna umowa w ramach programu LLP-Erasmus podpisana zaostała z włoską uczelnią Kore University. O pobyt w tej uczelni mogą starać się studenci kierunku filologii angielskiej. Umowa obejmuje również wymianę nauczycieli akademickich.


05.12.2008 r. - inauguracja pierwszego roku akademickiego na studiach II stopnia

Po raz pierwszy w historii uczelni w gronie słuchaczy Wszechnicy powitaliśmy studentów studiów magisterskich. W roku akademickim 2008/2009 kształcić się oni będą na trzech specjalnościach kierunku PEDAGOGIKA: resocjalizacja i profilaktyka społeczna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz interwencja kryzysowa. Przyszłym magistrom życzymy powodzenia. czytaj zobacz


24.11.2008 r. - ogólnopolska konferencja naukowa pod hasłem Uczestnictwo w kulturze fizycznej wyzwaniem naszych czasów

Konferencja zorganizowana przez Katedry: Fizjoterapii, Turystyki i Rekreacji oraz Wychowania Fizycznego pod patronatem JM Rektora Wszechnicy Świętokrzyskiej prof. dr. hab. Mieczysława Adamczyka miała na celu określenie roli kultury fizycznej w świetle szans i zagrożeń naszych czasów. Cele szczegółowe sesji to: wkład sportu i turystyki w dorobek kulturowy współczesnych społeczeństw, rola wychowania fizycznego i rekreacji ruchowej w stymulacji rozwoju biologicznego dzieci i młodzieży oraz w promowaniu zdrowia, rola fizjoterapii w profilaktyce i terapii zaburzeń i schorzeń wynikających z zagrożeń cywilizacyjnych. zobacz


17.11.2008 r. - sesja naukowa pod hasłem Niepodległość i wychowanie. Z doświadczeń II Rzeczypospolitej Polskiej

Towarzystwo Historii Edukacji oraz Wszechnica Świętokrzyska były organizatorem seminarium poświęconego jubileuszowi odzyskania niepodległości Państwa Polskiego. zobacz


14.10.2008 r. - Studia magisterskie na kierunku "pedagogika"

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wszechnica Świętokrzyska uzyskała uprawnienia do prowadzenia STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA na kierunku PEDAGOGIKA. Kształcenie przyszłych magistrów rozpocznie się już od bieżącego roku akademickiego. zobacz


27.09.2008 r. - Inauguracja roku akademickiego 2008/2009

Hasło przewodnie inauguracji piętnastego roku akademickiego we Wszechnicy był autograf Prezydenta II RP Ignacego Mościckiego do "Przeglądu Sportowego" z grudnia 1926 r." „Sport to potęga ducha, hart woli i ciała.” zobacz


28.06.2008 r. – Brązowy medal studentów Wszechnicy w akademickich mistrzostwach świata w triathlonie

Studenci Wszechnicy: Filip Szołowski i Przemysław Szymanowski wrócili z Turcji, gdzie odbywały się akademickie mistrzostwa świata w triathlonie na dystansie olimpijskim.


12.06.2008 r. – Pozytywna ocena jakości kształcenia na kierunku "wychowanie fizyczne"

W uchwale nr 354/2008 czytamy: „Uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a także posiada odpowiednią bazę materialną do prowadzenia na kierunku „wychowanie fizyczne” studiów pierwszego stopnia. Poziom prowadzonych studiów odpowiada podstawowym kryteriom jakościowym.” Ocena jakości kształcenia wydana została na 6 lat. czytaj


05.06.2008 r. - konferencja naukowa na temat: Proces stawania się nauczycielem

W siedzibie Wszechnicy odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Teoretycznych Podstaw Edukacji. Sesję poprowadzili: prof. dr hab. Andrzej Bogaj, prof. dr hab. Wanda Dróżka oraz prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik. zobacz


29.05.2008 r. - drugie miejsce w rankingu niepublicznych uczelni licencjackich 2008 Akademickiego Centrum Informacyjnego oraz certyfikat „Wiarygodna Szkoła” na rok akademicki 2008/2009

Po raz kolejny nasza uczelnia uhonorowana została tytułem "Wiarygodnej Szkoły". Celem projektu prowadzonego od kilku lat przez Akademickie Centrum Informacyjne jest uwiarygodnienie działań szkół wyższych w oczach maturzystów. Ma on pomóc młodzieży w wyborze uczelni, która działa w oparciu o podstawy prawne, zapewnia odpowiednie warunki studiowania, tworzy perspektywy dla przyszłego rozwoju zawodowego, pozwala realizować się słuchaczom poprzez pozadydaktyczne formy działalności.
zobacz


24.05.2008 r. - odszedł na zawsze prof. zw. dr. hab. Józef Ryszard Szaflik, inicjator i wieloletni Prezes Zarządu Głównego Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego w Warszawie, które jest założycielem Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach

Odszedł wybitny profesor, badacz dziejów, a głównie nauczyciel akademicki wielu pokoleń historyków ruchu ludowego, „Wiciarz”, społecznik, przyjaciel naszej uczelni, a przede wszystkim Wspaniały Człowiek.
zobacz


15.05.2008 r. - konferencja naukowa pod hasłem 100 lat zorganizowanego ruchu krajoznawczo-turystycznego w Kielcach

Sesja naukowa odbyła się pod patronatem i przy czynnym udziale JM Rektora WŚ prof. dr. hab. Mieczysława Adamczyka. Organizatorem sesji naukowej była Katedra Turystyki i Rekreacji WŚ pod kierownictwem prof. dr. hab. Zbigniewa Kowalczewskiego. Konferencji towarzyszyła wystawa pn. „Kieleckie Wydawnictwa Krajoznawczo-Turystyczne” zorganizowana przez Bibliotekę WŚ.
zobacz


08.05.2008 r. - czwarte miejsce W Rankingu Szkół Wyższych 2008 „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw”

Wszechnica Świętokrzyska znalazła się na bardzo wysokim, 4. miejscu w tegorocznym Rankingu Szkół Wyższych, opracowanym przez miesięcznik „Perspektywy” i dziennik „Rzeczpospolita” w kategorii niepublicznych uczelni licencjackich!
zobacz


12.04.2008 r. - XXV Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych w biegach przełajowych

Podczas mistrzostw studenci Wszechnicy zajęli 7. miejsce wśród 72. uczelni - zarówno państwowych, jak i niepaństwowych, zdobywając jednocześnie tytuł drużynowego mistrza Polski w kategorii szkół niepublicznych. Znakomicie spisały się również studentki WŚ. W kategorii uczelni niepublicznych dziewczęta bezapelacyjnie zajęły pierwsze miejsce. W zawodach w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie startowało ponad 600 studentów i studentek. Tydzień wcześniej (7 kwietnia) zawodnicy WŚ startowali w XXIII Biegach Sztafetowych Szlakiem Pomników T. Kościuszki w Krakowie, zajmując 5. miejsca w kategorii kobiet i mężczyzn na 27 sklasyfikowanych zespołów z całej Polski.
zobacz


08.04.2008 r. - ogólnopolska konferencja naukowa nt. Sukcesy i porażki poprawiania niepoprawnych

Organizatorem konferencji była Katedra Resocjalizacji WŚ pod kierownictwem prof. dr hab. Ireny Pospiszyl. Otwarcia dokonał JM Rektor prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk. Swą obecnością zaszczycili nas profesorowie z wielu renomowanych ośrodków akademickich w kraju, którzy pozostają obecnie największymi autorytetami w dziedzinie resocjalizacji.
zobacz


01.04.2008 r. - zmiana na stanowisku dyrektora administracyjnego Wszechnicy

Nowym dyrektorem administracyjnym Wszechnicy jest mgr Krzysztof Ludwikowski, który dotychczas pełnił funkcję kierownika administracyjnego.


07.03.2008 r. - Pierwsze studenckie seminarium na temat „Młodzież w kreowaniu profilaktyki środowiskowej”

07 marca 2008 r. opiekunowie Naukowego Koła Penitencjarnego zorganizowali Pierwsze Studenckie Seminarium na temat „Młodzież w kreowaniu profilaktyki środowiskowej”. Prelegentami seminarium byli głównie studenci Wszechnicy Świętokrzyskiej oraz Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Kielcach.
zobacz czytaj


04.03.2008 r. - Konferencja naukowa pod hasłem Wolontariat w służbie potrzebującym
zobacz, czytaj


21.02.2008 r. - uroczysty jubileusz 50-lecia TKKF w siedzibie Wszechnicy

W auli uczelni odbyły się obchody 50-lecia Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. W spotkaniu wzięli udział byli i aktualni działacze kieleckiego oddziału Towarzystwa oraz przedstawiciele lokalnych władz. Podczas uroczystości wręczono pamiątkowe medale dla osób szczególnie zasłużonych dla świętokrzyskiej kultury fizycznej. Jednym z odznaczeń uhonorowano JM Rektora Wszechnicy Świętokrzyskiej.
zobacz


24.01.2008 r. - mamy nowoczesny system informatyczny

24 stycznia 2008 roku rektor Wszechnicy Świętokrzyskiej prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk oraz kwestor mgr Elżbieta Wołowiec podpisali z firmą Kalasoft umowę na wdrożenie w naszej uczelni nowego, bardzo nowoczesnego systemu informatycznego.
czytaj

Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2024 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: