Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider
Menu Biblioteki:
Informacje ogólne
Katalog Online
Książka na zamówienie
Regulamin
Godziny otwarcia
Pracownicy
Kontakt
Nowości
Wirtualna Biblioteka Nauki
WBN - inf. ogólne
EBSCO
Elsevier
Springer
Web of Knowledge
||||||||||||||||||||||||||
Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona
System informacyjno-wyszukiwawczy PEDAGOG. Zawiera informacje o dokumentach z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Pełnotekstowe czasopisma elektroniczne w wolnym dostępie
(serwis opracowany przez Bibliotekę Jagiellońską)
Dziennik Turystyczny – codzienne informacje z branży turystycznej
„Turystyka Kulturowa”
„Rynek Turystyczny”
„Rehabilitacja w Praktyce”
„Lider: promocja zdrowia, kultura zdrowotna i fizyczna”
Kwartalnik „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”
czasopismo „Forum Pedagogiczne”
Statystyka
Ogólnopolskie publikacje Głównego Urzędu Statystycznego
Bank danych regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego
Darmowy słownik internetowy: polsko- angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, rosyjski

ling.pl - darmowy słownik internetowy: polsko- angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, rosyjski słownik 2 mln

  [Szukaj w słowniku]
angielski |gramatyka| forum

Biblioteka

Misja biblioteki
Misją Biblioteki Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach
jest wspieranie procesów naukowo-badawczych i edukacyjnych Uczelni poprzez dobór, gromadzenie, opracowanie i zapewnienie dostępu do informacji studentom, kadrze naukowo-dydaktycznej oraz lokalnemu środowisku.

Aktualności

UWAGA

Ostatnia aktualizacja 2 listopada 2022 r.

Od 2 listopada 2022 r. zmieniają sie godziny pracy biblioteki.

W tygodniu:
poniedziałek: nieczynne
wtork – piątek: 9:00 - 14:00

W czasie zjazdów:
Piatek: 9:00 - 14:00
Sobota: 9:00 - 14:00
Niedziela: nieczynne

Za niedogodności przepraszamy.

Godziny pracy jednostek organizacyjnych

Znaczne zainteresowanie studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej wzbudziła niedawno otwarta wystawa pn. „Igrzyska olimpijskie i uczestnictwo naszych studentów”. Wiadomo bowiem, iż w murach naszej uczelni studiowała liczna, bo aż 24-osobowa, grupa olimpijczyków.

Wystawa prezentuje sylwetki tych wybitnych sportowców. Zgromadzono na niej również wiele oryginalnych pamiątek olimpijskich, publikacji, zdjęć i widokówek. Przypomniano też postać twórcy nowożytnych olimpiad barona Pierre’a de Coubertina.

SETNA ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI (1918-2018)

Ostatnia aktualizacja 5 listopada 2018 r.W holu budynku A (obok Biblioteki) znajduje się wystawa z publikacjami opisującymi czasy i ludzi dzięki którym po 123 latach zaborów Polska powróciła na mapę Europy.

Autorka wystawy pani Aldona Gorlowska zaprasza do obejrzenia.

„STOP PRZEMOCY” – LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2017

Ostatnia aktualizacja 6 listopada 2017 r.

Stop Przemocy

W związku z dwoma kampaniami: 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży, oraz 16 Dni Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet, biblioteka zaprasza do obejrzenia wystawy o nazwie „STOP PRZEMOCY”.

Wystawa prezentuje ksiązki związane z szeroko rozumianą tematyką przemocy, między innymi z przyczynami powstawania, rodzajami, mechanizmami, sposobami radzenia oraz zapobiegania.


8-15 V 2017 r. – Tydzień Bibliotek

Ostatnia aktualizacja 6.05.2016 r.

Po raz czternasty Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja 2017 r., Tydzień Bibliotek - program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Tegoroczna edycja Tygodnia Bibliotek 2017 odbywa się pod hasłem: „Biblioteka. Oczywiście!”.


Plakat Tygodnia Bibliotek 2017

Tegoroczny Tydzień Bibliotek i hasło przewodnie promuje powyższy plakat, ktorego autorką jest: pani Barbara Wysmyk z Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela w Koszalinie.

Źródło: http://www.sbp.pl


Nowości w bibliotece

Ostatnia aktualizacja 6 wrzesnia 2016 r.

książki

Księgozbiór biblioteki (liczący prawie 22 000 woluminów), który jest regularnie aktualizowany powiekszył się o kolejne pozycje.
Zapraszamy do zapoznania z listą tytułów.

Wystawa „W świecie osób niepełnosprawnych”

Ostatnia aktualizacja 5 lipca 2016 r.

w świecie osób niepełnosprawnych

Jeszcze do połowy września 2016 można obejrzeć zorganizowaną przez Bibliotekę Uczelnianą wystawę pt. „W świecie osób niepełnosprawnych”.

Zainteresowani mogą zapoznać się z bogatą kolekcją pozycji książkowych, gromadzonych i udostępnianych przez Bibliotekę Wszechnicy Świętokrzyskiej, dotyczących między innymi tematyki pokonywania barier, integracji i środowiska osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. To również literatura związana z wybranymi zagadnieniami aktywizacji zawodowej tych osób, a także specjalistyczne opracowania, poświęcone problemom autyzmu, zespołu Downa, choroby Alzheimera czy Parkinsona, udarów mózgu, a nawet otyłości czy chorób nowotworowych.

8-15 V 2016 r.   Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

Ostatnia aktualizacja 6.05.2016 r.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich po raz trzynasty organizuje w dniach 8-15 maja 2016 r., Ogólnopolski Tydzień Bibliotek 2016.

Jest to akcja społeczna realizowana przez wszystkie rodzaje bibliotek, szkoły, ale także media, wydawnictwa i samorządy.

Program ma na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Tegoroczna edycja Tygodnia Bibliotek 2016 odbywa się pod hasłem: „Biblioteka inspiruje”. Czytaj więcej

Plakat Tygodnia Bibliotek 2016

Tegoroczny Tydzień Bibliotek i hasło przewodnie promuje powyższy plakat, ktorego autorką jest: pani Daria Kuśmierczyk.

Źródło: http://www.sbp.pl


Okolicznościowa wystawa poświęcona 35. rocznicy powstania NSZZ Solidarność

Ostatnia aktualizacja 28 września 2015 r.

Biblioteka Wszechnicy Świętokrzyskiej prezentuje kolejną okolicznościową wystawę poświęconą 35. rocznicy powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność".

Wystawa książek

Ostatnia aktualizacja 2 czerwca 2015 r.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia kolejnej wystawy książek pochodzących ze zbiorów Biblioteki Wszechnicy Świętokrzyskiej – tym razem pod hasłem "Lektury fizjoterapeuty".

Wystawa stanowi przegląd literatury z zakresu szeroko pojętej fizjoterapii. Prezentowane są podręczniki akademickie, słowniki, poradniki, jak również zbiory ćwiczeń leczniczych, z których na co dzień korzystają studenci kierunku fizjoterapia, tj. kinezyterapia, elektroterapia, krioterapia i inne. Trzecia grupa prezentowanych książek to prace dotyczące stosowania zabiegów fizjoterapeutycznych w wybranych schorzeniach, jak również w wielu działach medycyny, np. neurologia, onkologia, geriatria.

Wystawa otwarta będzie do września br.

Zapraszamy!

Informacja o wystawie ukazała się 17.09.2015 r. w gazecie Echo Dnia jak również w jej internetowym wydaniu.

8-15 V 2015 r.   Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

Ostatnia aktualizacja 30.04.2015 r.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje w dniach 8-15 maja 2015 r.,
XII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek 2015.

Jest to akcja społeczna realizowana przez wszystkie rodzaje bibliotek, szkoły, ale także media, wydawnictwa i samorządy.

Głównym celem programu jest promocja czytelnictwa, popularyzacja bibliotek, ich pracy i osiągnięć jako ważnego elementu rozwoju intelektualnego oraz kulturalnego Polaków.

Hasło tegorocznego Tygodnia Bibliotek brzmi: Wybieram bibliotekę, jako alternatywa dla innych (łatwiejszych) forma spędzania wolnego czasu.
Czytaj więcej o haśle

Plakat Tygodnia Bibliotek 2015

Tegoroczny Tydzień Bibliotek i hasło przewodnie promuje powyższy plakat, ktorego autorką jest: pani Magdaleny Rusnok, pracownika Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

Źródło: http://www.sbp.pl


DZIESIĄTA ROCZNICA ŚMIERCI JANA PAWŁA II

Ostatnia aktualizacja 25 marca 2015 r.

Od 25 marca 2015 r. w holu pawilonu A obok biblioteki oglądać można wystawę, którą pracownice biblioteki zorganizowały na 10. rocznicę śmierci Św. Jana Pawła II – Papieża, którego pontyfikat był jednym z najdłuższych i trwał 27 lat.

Wszystkie prezentowane dzieła, albumy, prasę, czasopisma oraz inne cenne materiały udostępnił ze zbiorów prywatnych Rektor Wszechnicy Świętokrzyskiej – prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk.

Wystawę można było oglądać do 1 czerwca 2015 r.

Wystawa SPORTY EKSTREMALNE

Ostatnia aktualizacja 15 stycznia 2015 r.

Od dnia 14 stycznia 2014 r. zapraszamy na wystawę książek, publikacji i czasopism z prywatnych zbiorów Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Turystyki prof. Janusza Zdebskiego oraz z zasobów uczelnianych.

W holu pawilonu A obok biblioteki można również obejrzeć dokumentację fotograficzną dotyczącą form spędzania wolnego czasu na całym świecie, którą zarejestrował i wykonał dr Ignacy Janowski, wykładowca WŚ.

150. rocznica urodzin Stefana Żeromskiego

Ostatnia aktualizacja 4 września 2014 r.

W 150. rocznicę urodzin słynnego pisarza pracownicy biblioteki przygotowali wystawę książek. Wśród prezentowanych pozycji oprócz dzieł samego autora, znajdują się pozycje poświęcone Stefanowi Żeromskiemu i terenom na których żył i tworzył. Serdecznie zapraszamy do poznania na nowo człowieka Ziemi Świętokrzyskiej.

Wystawa "Czas wolny i jego funkcje"

Ostatnia aktualizacja 18 czerwca 2014 r.

Od dnia 18 czerwca 2014 r. zapraszamy na wystawę książek ze zbiorów biblioteki Wszechnicy Świętokrzyskiej poświęconą czasowi wolnemu i jego funkcjom.

W holu pawilonu A obok biblioteki można również obejrzeć dokumentację fotograficzną dotyczącą form spędzania wolnego czasu na całym świecie, którą zarejestrował i wykonał dr Ignacy Janowski, wykładowca WŚ.

8-15 V 2014 r. – Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

Ostatnia aktualizacja 7.05.2014 r.


8 maja rozpoczyna się Tydzień Bibliotek 2014, który potrwa do 15 maja. Jest to akcja społeczna realizowana przez wszystkie rodzaje bibliotek, szkoły, ale także media, wydawnictwa i samorządy.
Głównym celem programu jest promocja czytelnictwa, popularyzacja bibliotek, ich pracy i osiągnięć jako ważnego elementu rozwoju intelektualnego oraz kulturalnego Polaków.

Hasło tegorocznego tygodnia brzmi: Czytanie łączy pokolenia, które nawiązuje do Jubileuszu „650 lat w służbie książki”, przypadającego właśnie w tym roku.

Źródło: http://www.sbp.pl


Wystawa książki biblioterapeutycznej

Ostatnia aktualizacja 4 kwietnia 2014 r.

Od dnia 4 kwietnia 2014 r. w holu pawilonu A (obok biblioteki) prezentowana jest wystawa książki biblioterapeutycznej.

Prezentowane prace wykonane zostały przez studentów III roku Pedagogiki opiekuńczo wychowawczej z arteterapią na zaliczenie przedmiotu Biblioterapia, pod kierunkiem mgr Aldony Gorlowskiej

Wystawa "Dzieła Wincentego Witosa i o Witosie"

Ostatnia aktualizacja 14 marca 2014 r.

Od dnia 14 marca 2014 r. w holu pawilonu A (obok biblioteki) prezentowana jest wystawa pt. "Dzieła Wincentego Witosa i o Witosie".

Wystawa zorganizowana została z okazji 140. rocznicy urodzin przywódcy i twórcy ruchu ludowego (trzykrotnego premiera rządu), przypadającej w tym roku.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia ekspozycji.

Wystawa

Ostatnia aktualizacja 07.02.2014 r.


Z okazji igrzysk olimpijskich w Soczi zorganizowaliśmy wystawę wystawę na temat:
"Edukacja olimpijska. Sens i wartości sportu".
Na wystawie oprócz literatury dotyczącej olimpizmu w Polsce i na świecie prezentujemy sylwetki olimpijczyków-studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia tej wystawy.

Zajęcia z arteterapii

Ostatnia aktualizacja 24.01.2014 r.


W ramach zaliczenia przedmiotu Biblioterapia na kierunku Pedagogika, specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią, studenci prezentowali: teatrzyk kukiełkowy, poezję śpiewaną i "kalambury emocjonalne".
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

zobacz zdjęcia  obejrzyj nagrania

Wystawa

Ostatnia aktualizacja 23.11.2013 r.


Zapraszamy do obejrzenia wystawy książek pod tytułem:
"Krajobrazy Świetokrzyskie"
Wystawa mieści się w holu obok biblioteki.

Uroczystego otwarcia wystawy i konferencji naukowej pt. „Mijające krajobrazy Polski. Świętokrzyskie”, dokonał Rektor Wszechnicy Świetokrzyskiej prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk w dniu 23.11.2013 r.

Dodatkowo zapraszamy na obejrzenie zdjęć autorstwa doc. I. Janowskiego prezentujących "Krajobrazy Regionu Świętokrzyskiego".

Wystawa

Ostatnia aktualizacja 22.11.2013 r.


W miesiącach VI-XI 2013 r. prezentowana była wystawa książek pod tytułem:
"Szlachetne zdrowie…" – nauka w służbie człowieka

8-15 V 2013 r.&nbs – Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

Ostatnia aktualizacja 8.05.2013 r.


Już po raz dziesiąty Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje program promocji bibliotek i czytelnictwa, którego hasło brzmi:
Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych.
Cele programu to podkreślanie roli bibliotek w poprawie jakości życia, promowanie literatury oraz zachęcanie do sięgania po książki każdego odbiorcę, bez względu na wykształcenie, wiek czy światopogląd.

Plakat Tygodnia Bibliotek 2013

Plakat Tygodnia Bibliotek 2013 - praca autorstwa Damiana Kłaczkiewicza, zwycięzcy konkursu na plakat w roku 2013.

Źródło: http://www.sbp.pl


23 kwietnia – Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Ostatnia aktualizacja 22.04.2013 r.


Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich to coroczne święto ustanowienne przez UNESCO w 1995 roku.
Zapraszamy na stronę internetową projektu: www.swiatowydzienksiazki.pl/

Wystawa

Ostatnia aktualizacja 29.05.2013 r.


W miesiącach III-V 2013 r. prezentowana była wystawa książek pod tytułem: Uzależnienia jako dylemat współczesności
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Wystawa

Ostatnia aktualizacja 25.02.2013 r.


W miesiącach XII 2012—II 2013 prezentowana była wystawa książek turystycznych wydawnictwa "Proksenia" z Krakowa.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tej wystawy.

Miesięcznik LiderMiesięcznik Lider: promocja zdrowia, kultura zdrowotna i fizyczna od 2012 r. nie będzie wydawany w wersji drukowanej. Będzie dostępny bezpłatnie w wersji elektronicznej na stronie www.lider.szs.pl

Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2024 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: