Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider

Kalendarium

2002 r.


29-30.11.2002 r. – W dniach 29-30 listopada odbyły się IX Akademickie Mistrzostwa Kielc w halowej piłce nożnej. Reprezentacja Wszechnicy Świętokrzyskiej laur zwycięstwa oddała Akademii Świętokrzyskiej. Drużyna Marka Dutkiewicza w decydującym boju poległa 2:5 z Akademią. Ogólna klasyfikacja przedstawia się następująco: 1. Akademia Świętokrzyska-Kielce, 2. Wszechnica Świętokrzyska, 3. WSEiA, 4. AŚ – Staszów, 5. Politechnika Świętokrzyska. zobacz


27-28.11.2002 r. – W dniach 27-28 listopada Wydział Wychowania Fizycznego i Turystyki poddany został szczegółowej kontroli przeprowadzonej przez Komisję Akredytacyjną Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.


11.11.2002 r. – 11 listopada 2002 roku z należnymi honorami odsłonięto w Kielcach Pomnik Niepodległości. Wszechnica Świętokrzyska jest członkiem Komitetu Odbudowy Pomnika. Decyzję taką podjęto na zebraniu Komitetu 28 marca 2002 roku. Reprezentantami naszej uczelni w Komitecie są: JM Rektor, prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk, mgr Ryszard Duda – dyrektor administracyjny oraz mgr Marek Dutkiewicz. zobacz


01.11.2002 r. – Od 1 listopada nastąpiły zmiany personalne w Wydawnictwie uczelnianym. Kierownikiem został mgr inż. Rafał Kołodziejczyk, redaktorem jest mgr Justyna Zielińska. Opiekę nad zasobami książek i publikacji własnych Uczelni sprawuje Andrzej Barański.


11.10.2002 r. – Rozstrzygnięcie konkursów ZŁOTA FIRMA 2002 oraz ZŁOTA MIOTŁA 2002. 11 października Wszechnica Świętokrzyska została laureatem konkursów: ZŁOTA FIRMA 2002 województwa świętokrzyskiego oraz ZŁOTA MIOTŁA 2002 za estetykę i zagospodarowanie terenu zielenią. W imieniu Uczelni nagrody odebrał Rektor prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk. zobacz


05.10.2002 r. – W sobotę 5 października w auli Uczelni Jego Magnificencja Rektor Wszechnicy Świętokrzyskiej prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk dokonał uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego 2002/2003. Wszyscy studenci pierwszego roku otrzymali indeksy, a najzdolniejsi zostali uhonorowani Nagrodą Rektora Primus Inter Pares. zobacz


01.10.2002 r. – Z dniem 1 października 2002 r. nastąpiła zmiana we władzach Uczelni na stanowisku Dziekana Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego. Dziekanem został dr Mirosław Jamrożek, Prodziekanem pani dr Marzena Pękowska.


28-29.09.2002 r. – W obiekcie Wszechnicy Świętokrzyskiej odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Regionalne oraz lokalne czynniki i bariery rozwoju turystyki, zorganizowana przez Kielecki Oddział Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Wszechnicę Świętokrzyską w Kielcach.


10.09.2002 r. – III Kielecki Festiwal Nauki. Wystawa Książki Naukowej. 10 września w Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach Wydawnictwo Wszechnicy Świętokrzyskiej zaprezentowało bogatą ofertę swoich publikacji, m.in. materiały z konferencji i sympozjów naukowych, monografie, opracowania z zakresu biografistyki, kalendaria, kroniki, literaturę popularnonaukową i inne. zobacz


05-08.09.2002 r. – Światowe Forum Mediów Polonijnych. 6 i 7 września w Kieleckim Centrum Targowym w ramach Światowego Forum Mediów Polonijnych Wszechnica Świętokrzyska zaprezentowała swoją ofertę edukacyjną i wydawniczą, cieszącą się dużym zainteresowaniem dziennikarzy, korespondentów prasowych i zaproszonych gości. zobacz


01.09.2002 r. – IX Ogólnopolski Konkurs Kronik i IX Konkurs na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania „Z dziejów OSP”. W obiekcie Wszechnicy Świętokrzyskiej nastąpiło rozstrzygnięcie IX Ogólnopolskiego Konkursu Kronik i IX Konkursu na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania „Z dziejów OSP”. W auli uczelni gościły delegacje z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu całego kraju. zobacz


04-06.06.2002 r. – Targi Edukacja 2002. W Kieleckim Centrum Targowym odbyły się VII Targi Edukacja 2002. Wszechnica Świętokrzyska była jednym z kilkudziesięciu wystawców. zobacz


12.05.2002 r. Brązowy medal młodzieżowych Mistrzostw Europy
Studentka Wszechnicy Świętokrzyskiej, Katarzyna Wierciak z Akweduktu Kielce zdobyła brązowy medal młodzieżowych Mistrzostw Europy w duathlonie. W Trenczanskich Teplicach na Słowacji rywalizacja odbywała się na dystansie 10 km biegu + 40 km jazdy na rowerze + 5 km biegu. Naszą studentkę wyprzedziły tylko zawodniczki z Lichtensteinu i Luksemburga.


08-09.04.2002 r. – Konferencja naukowa „Wkład ruchu ludowego w przeobrażenia oświaty i szkolnictwa na wsi”. Wszechnica Świętokrzyska wraz z Zarządem Głównym Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego w Warszawie zorganizowała konferencję naukową na temat: „Wkład ruchu ludowego w przeobrażenia oświaty i szkolnictwa na wsi”. W konferencji udział wzięło ok. 150 osób z różnych ośrodków akademickich w Polsce. zobacz


03.2002 r. – Przyznanie Uczelni „Certyfikatu Dobroczynności”. Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” Fundacja Ludzi Wielkiego Serca, Umysłu i Talentu przyznała Wszechnicy Świętokrzyskiej „Certyfikat Dobroczynności” za wielokrotny udział w realizacji Programu „Najpierw ratować dzieci”, który obejmuje dzieci z chorobami nowotworowymi. W bieżącym roku Rektor Uczelni prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk również przeznaczył znaczne środki finansowe na wspieranie Programu. zobacz


07.02.2002 r. – Konferencja „Etyka w polityce”. W auli wykładowej Wszechnicy Świętokrzyskiej obradowała zorganizowana wspólnie z Zarządem Wojewódzkim PSL w Kielcach konferencja „Etyka w polityce”. Uczestników spotkania – parlamentarzystów, działaczy samorządowych, wójtów i pracowników administracji rządowej przywitał w Uczelni Rektor prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk, który wygłosił też wprowadzanie do dyskusji. O przesłaniach wynikających z Dekalogu mówił ksiądz proboszcz parafii w Iwaniskach Krzysztof Rusiecki, natomiast o odpowiedzialności etycznej polityków za podejmowane decyzje – przewodniczący Komisji Etyki Poselskiej poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk. zobacz


23.01.2002 r. – Wybory w samorządzie studenckim. Studenci studiów dziennych i zaocznych przeprowadzili kampanię wyborczą. Po burzliwych obradach wyłoniono sześcioosobową Uczelnianą Radę Studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej. Funkcję przewodniczącego Rady objął student I roku pedagogiki resocjalizacyjnej i sądowej Daniel Bałut.


23.01.2002 r. – Koncerty zespołu studenckiego. Uczelniany zespół wokalno – instrumentalny wystąpił z charytatywnym koncertem kolęd i pastorałek dla seniorów z osiedla Uroczysko i Świętokrzyskie w Kielcach. Występ grupy przygotowanej przez Jerzego Szczyrbę i Wiesławę Barcicką został gorąco przyjęty przez kilkudziesięciu zgromadzonych w klubie „Uroczysko” słuchaczy. Zespół wystąpił też w kieleckim Domu Pomocy Społecznej. zobacz


18.01.2002 r. – Wizyta przewodniczącego Sejmiku Samorządowego i wiceprezydenta Kielc. Gośćmi Rektora Wszechnicy Świętokrzyskiej prof. dr hab. Mieczysława Adamczyka byli: przewodniczący Sejmiku Samorządowego województwa świętokrzyskiego Władysław Pokrzepa oraz wiceprezydent Kielc Marek Piotrowicz. Rektor zapoznał gości z perspektywami rozwojowymi Uczelni i planami inwestycyjnymi. zobacz


03.01 – 10.01.2002 r. i 10.01. – 17.01.2002 r. – Obozy zimowe studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej w Bukowinie Tatrzańskiej. Prawie sto osób ze studiów dziennych i zaocznych wzięło udział w dwóch turnusach obozu narciarskiego na Podhalu. Pod opieką instruktorów PZN studenci opanowali podstawowe techniki zjazdowe. Zajęcia praktyczne odbywały się na stokach „Zwyrtlik” i „UFO” w Bukowinie Tatrzańskiej oraz „Szymkówka” w Białce Tatrzańskiej. zobacz\

Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2024 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: