Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider

Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024

Studia I stopnia (licencjackie)
Wydział:
WYCHOWANIA FIZYCZNEGI i TURYSTYKI (WFiT)
Kierunek:
WYCHOWANIE FIZYCZNE

Uczelnia nie prowadzi rekrutacji na specjalność, Wychowanie fizyczne na rok akademicki 2023/2024.

Specjalność:

Specjalność nauczycielska (SN)

Charakterystyka kierunku:
Wychowanie fizyczne

Absolwent nabywa uprawnienia do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego na poziomie edukacyjnym: przedszkola i szkoły podstawowej. Jest też przygotowany do pracy dydaktyczno-wychowawczej, promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy i środowisku lokalnym, a także samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji aktywności fizycznej służącej zdrowiu, wypoczynkowi oraz urodzie. Miejscem zatrudnienia absolwenta wychowania fizycznego mogą być również placówki edukacji pozaszkolnej, organizacje sportowe i placówki o charakterze sportowym oraz turystyczno-rekreacyjnym.

Studia na wychowaniu fizycznym we Wszechnicy ukończyło wielu utytułowanych sportowców, odnoszących sukcesy na prestiżowych zawodach sportowych, m.in. kolarze górscy: Anna Szafraniec, Marcin Karczyński czy Marek Konwa, piłkarze ręczni: m.in. Mariusz Jurasik, Mateusz Jachlewski, Patryk Kuchczyński. Niedawnymi absolwentami tego kierunku są również kajakarze górscy Grzegorz Hedwig Maciej Okręglak, uczestnicy Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 r. Wychowanie fizyczne studiował też zmarły tragicznie czterokrotny olimpijczyk Marek Galiński.

Na stronie internetowej uczelni pod adresem www.ws.edu.pl znajduje się galeria utytułowanych sportowców, cenionych tancerzy czy znanych polityków, którzy studiują lub studiowali we Wszechnicy.

Absolwenci wychowania fizycznego studiów licencjackich mogą kontynuować kształcenie na studiach II stopnia w zakresie wychowania fizycznego, a także na kierunku pedagogika w naszej uczelni.


Wszechnica Świętokrzyska

Dojazd do uczelni

Z okolic dworca PKP i PKS można dojechać autobusami komunikacji miejskiej – linie nr: 34, 46, 114.


Mapa dojazdu do uczelni (zobacz)