Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider

JSA – Jednolity System Antyplagiatowy

Ostatnia aktualizacja 19 stycznia 2019 r.


JSA*

Jednolity System Antyplagiatowy (JSA) to system wykorzystywany do sprawdzenia prac dyplomowych pod kątem plagiatu, przeznaczony do wsparcia pracy weryfikacyjnej promotora (opiekuna) pracy. Jednolity System Antyplagiatowy jest udostępniany nieodpłatnie wszystkim uczelniom w Polsce.

Obowiązek sprawdzenia prac dyplomowych w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym wprowadziła nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, która weszła w życie dnia 25 czerwca 2016 roku. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek sprawdzania przez uczelnie pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem JSA począwszy od roku akademickiego 2018/2019.

Właścicielem systemu jest Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.


* Materiał pochodzi ze strony: https://jsa-wiki.opi.org.pl/doku.php?id=start

Linki do JSA

wersji produkcyjna

baza testowaUmożliwia przetestowanie działania systemuMateriały szkoleniowe:

Zamieszczone w serwisie YouTube

Jednolity System Antyplagiatowy - filmy instruktażowe


Zamieszczone na stronach OPI
(Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy)

Podstawy prawne

 

 

 


Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2024 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: