Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski
Bootstrap Slider
Kolejne lata działalności Uczelni:
2017 r.
2016 r.
2015 r.
2014 r.
2013 r.
2012 r.
2011 r.
2010 r.
2009 r.
2008 r.
2007 r.
2006 r.
2005 r.
2004 r.
2003 r.
2002 r.
2001 r.
2000 r.
1999 r.
1998 r.
1997 r.
1996 r.
1995 r.
1994 r.

Kalendarium

1998 r.


16.12.1998 - uchwałą Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej nr 2/98 na kierunku pedagogika utworzono specjalność edukacja i animacja artystyczna.

02.11.1998 - podpisano umowę o współpracy naukowo-kulturalnej między Wszechnicą Świętokrzyską w Kielcach a Uniwersytetem Polskim w Wilnie – Universitas Studiorum Polona Vilnensis.

25.09.1998 - między Wszechnicą Świętokrzyską a Gminą Kielce w kancelarii notarialnej Violetty Tomali podpisany został akt notarialny kupna-sprzedaży budynku dydaktycznego zlokalizowanego w Kielcach, ul. E. Orzeszkowej nr 15. W imieniu Wszechnicy Świętokrzyskiej akt podpisał Rektor prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk, natomiast w imieniu władz miasta – komisarz rządowy Gminy Kielce - Marek Scelina.

Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2022 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: