Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider

Kalendarium

1998 r.


16.12.1998 - uchwałą Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej nr 2/98 na kierunku pedagogika utworzono specjalność edukacja i animacja artystyczna.

02.11.1998 - podpisano umowę o współpracy naukowo-kulturalnej między Wszechnicą Świętokrzyską w Kielcach a Uniwersytetem Polskim w Wilnie – Universitas Studiorum Polona Vilnensis.

25.09.1998 - między Wszechnicą Świętokrzyską a Gminą Kielce w kancelarii notarialnej Violetty Tomali podpisany został akt notarialny kupna-sprzedaży budynku dydaktycznego zlokalizowanego w Kielcach, ul. E. Orzeszkowej nr 15. W imieniu Wszechnicy Świętokrzyskiej akt podpisał Rektor prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk, natomiast w imieniu władz miasta – komisarz rządowy Gminy Kielce - Marek Scelina.

Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2024 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: