Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider

Kalendarium

2010 r.


17.12.2010 r. – akcja Polskiego Radia Kielce „Choinka pod choinkę”

W ramach akcji charytatywnej „Choinka pod choinkę”, prowadzonej przez Radio Kielce, Prezydent naszej uczelni prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk wylicytował przepiękne, kolorowe drzewko wykonane przez etnografów z Muzeum Wsi Kieleckiej. Choinka udekorowana była tradycyjnymi ozdobami: papierowymi zabawkami i łańcuchami, ciastkami z piernika, jabłkami…
Przypomnijmy, że w corocznej grudniowej akcji biorą udział ludzie polityki, biznesu, kultury i sportu. Przekazują oni oryginalne, przystrojone choinki, które później licytowane są na antenie radiowej. W tym roku pieniądze zebrane podczas aukcji (łącznie 34 tysiące złotych) przeznaczone zostaną na wyposażenie świetlicy Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Kielcach.
17 grudnia do emocjonującej licytacji drzewka ofiarowanego przez marszałka województwa świętokrzyskiego przyłączył się Pan Prezydent i zakupił bożonarodzeniowy symbol za sumę 6500 zł! Do licytacji choinki zachęcał między innymi Andrzej Piaseczny, którego świąteczne drzewko było licytowane dzień wcześniej. Podczas aukcji Pan Prezydent powiedział: „Choć chętnie widziałbym tę choinkę we Wszechnicy, to jednak przekażę ją dzieciom do szpitalika. Tym bardziej, że studenci naszej uczelni są bardzo zaangażowani w różnorodne akcje charytatywne. Choinka będzie darem ode mnie i od studentów.”
W poniedziałek, 20 grudnia 2010 r., wylicytowana przez Pana Prezydenta choinka, przewieziona została do kieleckiego szpitalika i ustawiona w holu Oddziału Chirurgicznego. Dodatkowym prezentem pod choinką był radiomagnetofon, który uzupełni wyposażenie świetlicy.

zobacz



10.12.2010 r. - stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów Wszechnicy

Piotr Piątek, Katarzyna Kłys oraz Marcin Pochwała, studenci kierunku „wychowanie fizyczne w naszej uczelni” zostali uhonorowani stypendiami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia sportowe na rok akademicki 2010/2011.


8.12.2010 r. – konferencja naukowo-metodyczna „Perspektywy rozwoju kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży”

W auli Wszechnicy Świętokrzyskiej odbyła się konferencja naukowo-metodyczna skierowana do dyrektorów szkół oraz nauczycieli wychowania fizycznego. Spotkanie zorganizowane zostało przez pracowników Wydziału Wychowania Fizycznego i Turystyki Wszechnicy Świętokrzyskiej oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach. Gości przywitał i poprowadził konferencję rektor uczelni prof. dr hab. Janusz Zdebski. Świętokrzyski Kurator Oświaty mgr Małgorzata Muzoł wprowadziła uczestników w tematykę konferencji oraz zapoznała z założeniami projektu EuroFairPlay.
Tematyka konferencji spotkała się z dużym zainteresowaniem nauczycieli. Wzięło w niej udział ponad 100 osób. Wykładowcy Wszechnicy przekazali swoją fachową wiedzę i pomysły na realizację atrakcyjnych zajęć wychowania fizycznego. Swoimi doświadczeniami prowadzenia zajęć dodatkowych (w ramach tzw. godzin karcianych) podzielili się nauczyciele ze świętokrzyskich szkół.

zobacz

Konferencja na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach



7.12.2010 r. - konferencja „Czas dla humanistów – pierwsze spotkanie w województwie świętokrzyskim pt. Rok Odkrywania Talentów… Humanistycznych”

W auli Wszechnicy Świętokrzyskiej w ramach Roku Odkrywania Talentów (ogłoszonego przez MEN na lata 2010/11) odbyło się pierwsze w Województwie Świętokrzyskim spotkanie pt. Czas dla humanistów. Zostało ono przygotowane przez Pracownię Edukacji Humanistycznej i Języków Obcych Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Wszechnicę Świętokrzyską dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych wszystkich etapów kształcenia oraz dla studentów. Ambasadorami idei na terenie województwa są m. in. świętokrzyski kurator oświaty Małgorzata Muzoł, dyrektor ŚCDN Jacek Wołowiec, marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, prezydent miasta Kielce Wojciech Lubawski, a także prezydent Wszechnicy Świętokrzyskiej prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk, który dokonał otwarcia konferencji. Tematem wykładów oraz dyskusji było wpływ talentu dziecka na sukcesy szkolne. Zaprezentowano także możliwości europejskiego Programu Lifelong Learning. Wszyscy prelegenci podkreślali ogromną rolę nauczycieli w odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień. Kuratorium i ŚCDN tworzą „świętokrzyską mapę talentów” będącą formą promocji zdolnych uczniów, nauczycieli z pasją oraz szkół rozwijających uzdolnienia dzieci i młodzieży. Profesor Wszechnicy Świętokrzyskiej dr hab. Teresa Giza wygłosiła wykład nt. Jak odkryć talent (humanistyczny)?

zobacz

Konferencja na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach



3.12.2010 r. – konferencja naukowa nt. „Współczesne problemy pracy socjalnej”

Organizatorem konferencji, która odbyła się 3 grudnia 2010 r. w murach Wszechnicy Świętokrzyskiej była Katedra Pracy Socjalnej oraz Koło Naukowe Pracy Socjalnej. Pomimo fatalnej aury większość referentów szczęśliwie dotarła na Sali Klubowej. Uczestnicy, przede wszystkim studenci naszej uczelni, mieli okazję wysłuchać kilkunastu bardzo ciekawych referatów. Spotkanie otworzyła Dziekan Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego dr Marzena Pękowska, która wyraziła ogromne zadowolenie ze spotkania. Życzyła wszystkim, a szczególnie słuchaczom, znalezienia inspiracji a także głębszej motywacji do dalszego owocnego studiowania tajników pracy socjalnej.
W pierwszej części konferencji wystąpili pracownicy Wszechnicy Świętokrzyskiej: Katedry Pracy Socjalnej oraz Katedry Pedagogiki Społecznej. Prof. dr hab. Danuta Piekut-Brodzka mówiła o pracy zawodowej osób bezdomnych – zagadnieniu niezwykle rzadko poruszanym w publikacjach dotyczących zjawiska bezdomności. Dr Agnieszka Walendzik-Ostrowska poruszyła niezwykle ważny i trudny temat, jakim jest przemoc seksualna wobec dzieci oraz rolę pracownika socjalnego w profilaktyce pierwszo- i drugorzędowej tego zjawiska. Dr Agata Chabior przedstawiła komunikat z badań nt. „Senior w społeczeństwie i rodzinie – jego wizerunek i potrzeby”. Dr Renata Kowal scharakteryzowała rolę pracownika socjalnego w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych. Dr Małgorzata Porąbaniec zajęła się teoretycznym aspektem zjawiskiem wypalenia zawodowego pracowników socjalnych. Dwa wstąpienia podejmowały temat pracy z rodziną. Dr Paulina Forma z Zakładu Pedagogiki Społecznej i Pracy Socjalnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego mówiła o współczesnych metodach pracy z rodziną wielodzietną praktykowanych w Polsce i zagranicą. Natomiast mgr Anna Gromska, wicedyrektor kieleckiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, przedstawiła formy pracy z rodzinami wieloproblemowymi realizowane w Ośrodku. Mgr Marta Rozpara, pracownik socjalny kieleckiego MOPR-u, scharakteryzowała role i zadania pracownika socjalnego w pracy z rodziną z problemem alkoholowym. Na koniec wystąpiła najbardziej oczekiwana prelegentka – Aneta Karlińska, studentka III roku kierunku „praca socjalna” w naszej uczelni. Omówiła zjawisko aktywizacji fizycznej i psychicznej mieszkańców domu pomocy społecznej. Pomimo wielkiej tremy znakomicie poradziła sobie w nowej roli. Pani Anecie serdecznie gratulujemy udanego debiutu po drugiej stronie katedry. Konferencję zakończyła dyskusja, która w opinii studentów była bardzo ciekawym podsumowaniem całego wydarzenia.
Konferencja „Współczesne problemy pracy socjalnej” to już drugie spotkanie specjalistów pracy socjalnej, zainspirowane przez kierownika Katedry Pracy Socjalnej WŚ prof. dr hab. Danutę M. Piekut-Brodzką, a przygotowywane przez Katedrę Pracy Socjalnej oraz studenckie Koło Naukowe Pracy Socjalnej naszej Uczelni. Efektem ubiegłorocznej konferencji „Z praktyki pracy socjalnej” będzie publikacja pod tym samym tytułem, która ukaże się nakładem Wszechnicy Świętokrzyskiej już na początku przyszłego roku.

zobacz



3.12.2010 r. - prof. dr hab. Jan Blecharz we Wszechnicy

Na zaproszenie Prezydenta Wszechnicy prof. dr. hab. Mieczysława Adamczyka oraz Rektora prof. dr. hab. Janusza Zdebskiego w murach naszej uczelni gościł znany psycholog sportu prof. dr hab. Jan Blecharz z Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
Profesor wygłosił niezwykle interesujący wykład na temat „Wsparcie psychologiczne w drodze do mistrzostwa sportowego”. Prelekcja skierowana była nie tylko do studentów naszej uczelni, ale także do instruktorów i trenerów klubów sportowych. Nic też dziwnego, że sala, w której wygłaszany był wykład pękała w szwach.
Wykład prowadzony był w ciekawy sposób, nie tylko dla osób zajmujących się wyczynem. Na zakończenie wykładu Profesor przeprowadził mały quiz. Dla zwycięzców przeznaczył swoje dwie publikacje. Najuważniejszymi słuchaczami okazali się Piotr Piątek – II r. WF (VI łucznik w drużynie na igrzyskach olimpijskich w Pekinie) oraz Adrian Działakiewicz – III r. WF (kolarz górski, były młodzieżowy wicemistrz świata w MTB). Po zakończonym wykładzie Profesor długo jeszcze odpowiadał na pytania i prowadził dyskusję ze słuchaczami.

zobacz



25-28.11.2010 r. – Wizyta przedstawicieli Wszechnicy na Ukrainie

Pracownicy Wydziału Wychowania Fizycznego i Turystyki uczestniczyli w konferencji naukowej która odbyła się 26 listopada 2010 r. w Winnicy na Ukrainie. Organizatorem spotkania pod hasłem „Znaczenie EURO 2012 dla rozwoju turystyki, rekreacji i sportu na Ukrainie i w Polsce” był Instytut Ukraińsko-Polskiej Współpracy oraz filia Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego Kultury i Sztuki w Winnicy.
Konferencja była wstępem do nawiązanej współpracy pomiędzy naszą uczelnią a ośrodkami nauki i kultury w Winnicy. Prof. dr hab. Bożena Zawadzka zaprezentowała ofertę edukacyjną Wszechnicy oraz wymogi jakości kształcenia w ramach Krajowego Systemu Kwalifikacji. Pozostali uczestnicy konferencji wygłosili referaty na temat przygotowań do EURO 2012 oraz znaczenia tego wydarzenia dla poszczególnych regionów. Przedstawiciele Wszechnicy skupili się też na promocji województwa świętokrzyskiego i Kielc poprzez sport, imprezy i infrastrukturę oraz walory turystyczne. Podczas spotkania doc. dr Stanisław Adamczyk został odznaczony przez Instytut Ukraińsko-Polski medalem za długoletnią współpracę turystyczną Polski z Ukrainą.
Podczas wizyty w Winnicy pracownicy naszej uczelni zwiedzili siedzibę uczelni: nowoczesne sale wykładowe i komputerowe oraz pracownie do nauki zawodu na kierunku Design – wykwalifikowany projektant wnętrz. Spotkali się też z dziekanem filii Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego Kultury i Sztuki oraz z samorządem studentów. Rozmawiano o możliwości współpracy między uczelniami i wymianie studentów. Owocne były też rozmowy z rektorem Vinnysia Co-operative Institute Anatolym Hrygoriovych Drabovskyi – placówki, której działalność edukacyjna sięga 1932 r., a także z Konsulem Generalnym RP Krzysztofem Świderkiem.
W ramach pobytu na Ukrainie doc. dr Stanisław Adamczyk zorganizował Study Tour „Śladami Wołodyjowskiego po Kresach”. Trasa objęła takie miejscowości, jak: Żółkiew, Lwów, Winnica, Bar, Kamieniec Podolski, Chocim, Okopy Św. Trójcy, Czortków, Buczacz, Stanisławów (Iwano-Frankowsk). Uczestników urzekł zmieniający się z roku na rok Lwów. Miasto stale się rozwija i staje się coraz bardziej europejskie. Dużą atrakcją była też wizyta w Kamieńcu Podolskim, najpotężniejszej warowni Rzeczypospolitej Szlacheckiej na Kresach Wschodnich. Mimo wielu wyniszczających wojen, zachowało się tam ok. 150 zabytków, co pod tym względem lokuje miasto na trzecim miejscu na Ukrainie, po Kijowie oraz Lwowie i pozwala pretendować do wpisania na listę UNESCO.

zobacz



23-25.11.2010 r. - V Gremium Ekspertów Turystyki – „Priorytet zrównoważonej i konkurencyjnej turystyki w świetle prezydencji Polski w UE”

Pod patronatem Ministra Sportu i Turystyki Adama Giersza oraz Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prof. dr hab. Alojzego Szymańskiego odbyło się w Warszawie V Gremium Ekspertów Turystyki (GET). Było to spotkanie środowiska naukowego, biznesu turystycznego i rządowo-politycznego. Umożliwiło ono wymianę poglądów środowisk naukowców i praktyków, z nadzieją na wypracowanie wspólnych działań. W Gremium uczestniczyła m.in. kierownik Katedry Turystyki i Rekreacji Wszechnicy Świętokrzyskiej, prof. dr hab. Ewa Nowak.

zobacz


W obradach uczestniczyli m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Katarzyna Sobierajska oraz Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej – Rafał Szmytke. W ramach spotkania odbyła się konferencja naukowo-branżowa pod hasłem „Priorytet zrównoważonej i konkurencyjnej turystyki w świetle prezydencji Polski w UE”.
Podstawowymi elementami składowymi świadomej polityki turystycznej są działania w zakresie kreowania celów ekonomicznych i pozaekonomicznych, także dobór instrumentów potrzebnych do ich realizacji. O polityce turystycznej można mówić wtedy, gdy władza państwowa wykazuje się pozytywnym podejściem do turystyki. Polska będzie sprawować Prezydencję w okresie od lipca do grudnia 2011 jako pierwsze oraz największe państwo Trio. Następnie Prezydencję sprawować będą Dania i Cypr. Czy uda się umocnić wizerunek Polski na europejskim rynku turystycznym jako destylacji i wpłynąć na regulacje unijne odnośnie turystyki. Cel gospodarki turystycznej to ratowanie miejsc pracy i indukowanie ich w innych sektorach. Mówiono o misji społecznej turystyki jako przykład dobrej praktyki – przywołano unijny program CALIPSO dopłaty do wakacji dla seniorów.
Uczestnikiem V Gremium Ekspertów Turystyki była Katedra Turystyki i Rekreacji Wszechnicy Świętokrzyskiej. Jej kierownik, prof. dr hab. Ewa Nowak, uczestniczyła w panelu „Kształcenie kadr dla potrzeb turystyki moderatorem był Józef Ratajski – Wiceprezes Polskiej Izby Turystyki. Referat programowy „Analiza kształcenia kadr dla potrzeb turystyki” wygłosił Aleksander Ronikier, rektor Wyższej szkoły Turystyki i Rekreacji im. Mieczysława Orłowicza w Warszawie. Na rynku edukacyjnym jest 455 uczelni wyższych. 131 to szkoły publiczne, które kształcą 65,9% studentów, natomiast 324 to uczelnie niepubliczne (34,1% studentów). Na podstawie dyskusji sformułowano następujące wnioski i postulaty: brak turystyki w zestawie dziedzin i dyscyplin nauki znacząco ogranicza możliwości rozwinięcia zaplecza naukowego i akademickiego polskiej turystyki, co ma wpływ na jakość kształcenia w tej dziedzinie. W opinii pracowników uczelni oraz przedstawicieli POT i PIT należy w trybie pilnym zmienić standardy kształcenia zwiększając liczbę godzin podstawowych oraz kierunkowych oraz zwiększyć ilość godzin praktyk zawodowych.


16-17.11.2010 r. - Warsztaty i debata tematyczna poświęcona opracowaniu modelu gminnych standardów wychodzenia z bezdomności

Uczestnikami warsztatów, które odbyły się w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach byli studenci kierunku pedagogika i praca socjalna. Celem spotkania było zwrócenie uwagi na problem bezdomności w kontekście mieszkalnictwa oraz zdrowia osób bezdomnych. Z tym również związane było zadanie do wykonania: za minimalną i maksymalną kwotą utworzyć standardowe warunki do życia dla bezdomnych. Poradziliśmy sobie doskonale z zadaniem.
Debatę zaś rozpoczął Piotr Olech, następnie moderatorzy prowadzili spotkanie zgodnie z założonym programem. Głównymi tezami - tematami dyskusji były następujące pytania: Czy powinniśmy pozwolić ludziom żyć na ulicy? Kontenery dla bezdomnych za i przeciw? Pięciogwiazdkowe schronisko dla bezdomnych? Czy obowiązek zapewnienia schronienia powinien ciążyć na gminie? Dlaczego tak trudno leczyć osoby bezdomne? Specyfika leczenia uzależnień osób bezdomnych. Kompetencje społeczne osób bezdomnych w kontekście zdrowia psychicznego. Funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej osób bezdomnych starszych i niepełnosprawnych, w perspektywie najbliższych lat.
Należy zaznaczyć iż prawie każda teza wywoływała poruszenie w gronie fachowców i osób mających „nikłą” znajomość zagadnienia. Po raz kolejny okazuje się iż wiedza teoretyczna to „kropla” w morzu potrzeb i praktyki społecznej.


15.11.2010 r. - Kieleckie Pięcioraczki w gościnie u Prezydenta Wszechnicy

Niespodziewaną wizytę złożyły Prezydentowi uczelni prof. dr. hab. Mieczysławowi Adamczykowi Kieleckie Pięcioraczki, czyli Julia, Maja, Karolinka, Natalia i Oliwia Szymkiewicz z rodzicami. Zaprzyjaźniona z uczelnią liczna rodzina otrzymała zaproszenie na inaugurację roku akademickigo. Nie mogła jednak uczestniczyć w uroczystości ze względu na przeziębienie dziewczynek. W związku z tym mili goście odwiedzili Pana Prezydenta w terminie późniejszym, przynosząc pamiątkową fotografię.
Przypomnijmy: w kwietniu br. z inicjatywy prof. M. Adamczyka, pełniącego wówczas funkcję rektora uczelni, Kieleckie Pięcioraczki otrzymały gwarancję, że jeśli w przyszłości zdecydują się na podjęcie studiów w naszej uczelni, naukę pobierać będą bezpłatnie.

zobacz



8.11.2010 r. - Obrony czołowych polskich kolarzy: Marka Galińskiego i Kazimierza Stafieja

Kolejni studenci-sportowcy uzyskali dyplomy ukończenia studiów na kierunku wychowanie fizyczne w naszej uczelni. Marek Galiński, czterokrotny uczestnik igrzysk olimpijskich (Atlanta, Sydney, Ateny, Pekin), najlepszy polski zawodnik w kolarstwie górskim oraz Kazimierz Stafiej, znakomity kolarz szosowy, trener kadry narodowej kobiet w kolarstwie szosowym obronili prace licencjackie na kierunku wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną. Pierwszy z nich pisał pracę dyplomową pod kierunkiem dr. Roberta Dutkiewicza na temat „Porównanie obciążeń z wybranych okresów treningowych na podstawie pomiarów intensywności – mocy i tętna”. Natomiast Kazimierz Stafiej pracę na temat „Rozwój fizyczny i motoryczny chłopców w wieku 10-12 lat” napisał pod kierunkiem Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Turystyki WŚ prof. dr hab. Bożeny Zawadzkiej. Obie prace ocenione zostały jako bardzo dobre.
Galiński i Stafiej to kolejne, po Annie Szfraniec, Mariuszu Witeckim, Marku Rutkiewiczu oraz Zbigniewie Piątku, znane postacie kolarskiego świata, które ukończyły studia we Wszechnicy Świętokrzyskiej. Obaj panowie zamierzają kontynuować studia II stopnia na kierunku turystyka i rekreacja

zobacz



listopad 2010 r. – Jerzy Dudek dotrzymał słowa

Jerzy Dudek, znakomity polski bramkarz występujący obecnie w Realu Madryt, odwiedzając zespół piłkarzy Wszechnicy Świętokrzyskiej podczas czerwcowych Akademickich Mistrzostw Polski w piłce nożnej w Krakowie obiecał zawodnikom za zdobycie tytułu Mistrza Polski karton markowego piwa.
Pan Jurek – w odróżnieniu od innych – dotrzymał danego słowa i za pośrednictwem swojego przyjaciela Tomasza Rząsy, byłego reprezentanta Polski w piłce nożnej, notabene studenta Wszechnicy, przekazał na ręce trenerów Marka Dutkiewicza i Bogdana Gawrona obiecaną nagrodę.


26.10.2010 r. – Zwycięstwo Dawida Kubca w IV Biegu Przełajowym o Puchar JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej

Na zaproszenie Centrum Sportu Politechniki Świętokrzyskiej grupa studentów sportowców naszej uczelni tradycyjnie już wzięła udział w studenckim biegu przełajowym z okazji Sportowej Inauguracji Roku Akademickiego 2010/2011. Startowaliśmy tylko w kategorii mężczyzn, ale za to ze znakomitym skutkiem. Podobnie jak w roku ubiegłym zwyciężył Dawid Kubiec, który obecnie studiuje na I roku fizjoterapii w systemie niestacjonarnym. Przypomnijmy, że Dawid jest już absolwentem kierunku wychowanie fizyczne w naszej uczelni. Trzecie miejsce zajął Łukasz Woźniak (II rok wf studia stacjonarne).


02.10.2010 r. - Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2010/2011

2 października 2010 r. w auli uczelni JM Rektor dokonał otwarcia siedemnastego roku akademickiego w historii uczelni. Na inaugurację przybyli między innymi świętokrzyscy parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, a także instytucji i firm zaprzyjaźnionych i współpracujących z naszą uczelnią. W uroczystości udział wzięli również pracownicy naukowo-dydaktyczni i administracyjni uczelni, a także duże grono studentów – głównie I roku.
Rok 2010 jest szczególny dla naszej uczelni, która powstała dzięki pomysłowi, staraniom i ciężkiej pracy prof. dr. hab. Mieczysława Adamczyka. Zgodnie ze Statutem uczelni, zatwierdzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w styczniu br., począwszy od roku akademickiego 2010/2011 we Wszechnicy obowiązuje nowa struktura organizacyjna wzorowana na amerykańskich uniwersytetach, wciąż będąca nowością wśród uczelni w naszym kraju. Oznacza to, że obecnie realizację celów i misji uczelni, prace dotyczące strategii jej rozwoju, a także sprawy kadrowe, finansowe i majątkowe, nadzoruje i kontroluje prezydent. Rektor koordynuje natomiast, po uzgodnieniu z prezydentem, działalność naukową, dydaktyczną i studencką. Funkcję prezydenta uczelni objął wieloletni rektor Wszechnicy prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk, natomiast rektorem został prof. dr hab. Janusz Zdebski.
Podczas inauguracji najwybitniejsi studenci otrzymali Stypendia Naukowe Prezydenta i Rektora „Primus Inter Pares” za bardzo dobre wyniki w nauce oraz działalność naukowo-społeczną lub osiągnięcia sportowe na rzecz uczelni. Prezydent uczelni stypendiami specjalnymi uhonorował członków sportowej reprezentacji Wszechnicy, którzy w lipcu bieżącego roku wywalczyli Akademickie Wicemistrzostwo Europy w piłce nożnej.
Przemówienie inauguracyjne na temat „Relatywizm czy rygoryzm moralny – dylemat współczesnego człowieka” wygłosiła prof. dr hab. Irena Pospiszyl, Kierownik Katedry Resocjalizacji.
Oprawę artystyczną uroczystości zapewnił chór kameralny DIFFERENTUS pod dyrekcją Małgorzaty Banasińskiej-Barszcz. Natomiast mgr Wiesława Barcicka zadedykowała Panu Prezydentowi prof. dr. hab. Mieczysławowi Adamczykowi pieśń „Nim świt obudzi noc”.

zobacz



30.09.2010 r. - Obrona prac licencjackich zawodników VIVE Targi Kielce

Daniel Żółtak, Tomasz Rosiński, Paweł Podsiadło oraz Mateusz Jachlewski, zawodnicy KS VIVE Targi Kielce i studenci kierunku wychowanie fizyczne w naszej uczelni, 30 września br. obronili swoje prace licencjackie. W tym samym dniu egzaminy dyplomowe złożyli także piłkarz nożny Klaudiusz Łatkowski oraz kolarz Damian Walczak. Promotorami prac byli dr Robert Dutkiewicz oraz dr Bogdan Gawron. Komisji egzaminacyjnej przewodniczył prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk, Prezydent Uczelni.

Czytaj „Echo Dnia” z 1 października 2010 r. Nr 228 (10376)



01.09.2010 r. - Zmiana struktury organizacyjnej Uczelni

Realizację misji Uczelni, prace dotyczące strategii rozwoju, sprawy kadrowe i finansowe nadzoruje i kontroluje prezydent - prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk. Rektor - prof. dr. hab. Janusz Zdebski - koordynuje, po uzgodnieniu z prezydentem, działalność naukową i dydaktyczną.


19-25.07.2010 r. - Akademickie Mistrzostwa Europy

W dniach 19-25 lipca 2010 r. – w Warszawie odbyły się Akademickie Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej w której to imprezie Polskę reprezentowała drużyna studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej.

Wszechnica Świętokrzyska WICEMISTRZEM EUROPY
Echo Dnia Poniedziałek 26 lipca 2010 r.:

Wielki sukces piłkarzy-studentów

Piłkarze Wszechnicy Świętokrzyskiej wywalczyli akademickie wicemistrzostwo Europy w piłce nożnej. Podczas turnieju rozgrywanego w Warszawie kielczanie dopiero w finale przegrali ze studentami z Turcji.
Podopieczni trenerów bogdana Gawrona i Marka Dutkiewicza w grupie pokonali Finlandię 3:2, przegrali z Francją 0:1, w meczu o awans do pierwszej "czwórki" wygrali w rzutach karnych z Ukrainą 5:4 (w regulaminowym czasie było 0:0), a w pojedynku o finał pokonali Politechnikę Warszawską, równiez w rzutach karnych 5:3 (w regulaminowym czasie było 1:1, gol Michała Rogali).
Kielecka ekipa w niedzielnym finale przegrała ze studentami Uniwersytetu z Istambułu, reprezetującymi Turcję, 1:3 (0:2), ale drugie miejsce i akademickie wicemistrzostwo Europy to i tak olbrzymi sukces, największy w historii uczelni. Honorowego gola Wszechnica uzyskała po uderzeniu Grzegorza Tobiszewskiego, grającego na co dzień w Juvencie Starachowice. Finałowy mecz w Warszawie oglądał z trybun rektor Wszechnicy Świętokrzyskiej Mieczysław Adamczyk.

/SAW/


Drużyny biorące udział w turnieju:
1. Universite De Montpellier - FRA
2. Not defined - AZR
3. Halic University - TUR
4. Kuban State University - RUS
5. Polytechnic Institute of Porto - POR
6. University of Almeria - ESP
7. The Interregional Academy of Personnel Management - UKR
8. Unviersity of Jyvaskyla - FIN
9. University of Wurzburg - GER
10. Holy Cross University in Kielce - POL
11. Warsaw University of Technology - POL
12. Ternopil Pedagogical University - UKR

Oficjalna strona mistrzostw: kliknij
Zobacz WICEMISTRZÓW


11.06.2010 r. - Złota Wszechnica

11 czerwca 2010 r. – zespół Wszechnicy Świętokrzyskiej zajął I miejsce na XXVII Akademickich Mistrzostwach Polski w Piłce Nożnej mężczyzn, zdobywając tytuł Akademickiego Mistrza Polski na rok 2009/2010. Jest to największy sukces sportowy uczelni w ciągu 16 lat jej istnienia.

W tegorocznej edycji mistrzostw, który odbył się w dniach 8-11 czerwca br. w Krakowie, udział wzięło ponad 200 uczelni wszystkich typów. W finałowej ósemce turnieju spotkały się, oprócz zespołu WŚ, także: Politechnika Łódzka, Uniwersytet Rzeszowski, Wyższa Szkoła Gospodarki z Bydgoszczy, Politechnika Opolska, AWF Katowice, Politechnika Warszawska oraz Uniwersytet Szczeciński.
Wyniki drużyny kieleckiej uczelni: 1:0 z Politechniką Opolską (Maciej Batko), 2:1 z Politechniką Łódzką (Jakub Cieciura, Grzegorz Tobiszewski), 3:1 z Uniwersytetem Szczecińskim (Piotr Winawer – 2, Marcin Kołodziejczyk).
W półfinale Wszechnica Świętokrzyska zmierzyła się z WSG Bydgoszcz, remisując w regulamin czasie 0:0. O awansie zadecydowały rzuty karne, wygrane przez nasz zespół 3:0. Rewelacyjnie bronił Grzegorz Witkowski, który notabene został wybrany najlepszym bramkarzem turnieju.
W meczu decydującym o tytule mistrzowskim spotkały się zespoły WŚ oraz Politechniki Łódzkiej. Po bardzo dobrym i emocjonującym meczu kielecka drużyna wygrała 2:0 (Michał Rogala, Jakub Cieciura).
Sensacją mistrzostw była wizyta dwóch znakomitości piłkarskiego świata, złożona zawodnikom kieleckiej uczelni. Za sukces naszych studentów kciuki trzymali Jerzy Dudek oraz Tomasz Rząsa (aktualnie słuchacz kierunku wychowanie fizyczne we WŚ). Była okazja do wspólnych zdjęć i rozmów. Za zdobycie mistrzostwa Polski Jerzy Dudek obiecał naszej drużynie skrzynkę piwa. Potwierdził to osobiście prowadzącym zespół mgr. Markowi Dutkiewiczowi i dr. Bogdanowi Gawronowi.
W drużynie Wszechnicy Świętokrzyskiej występowali: Grzegorz Witkowski (Stal Mielec), Jakub Rybus (Alit Ożarów), Dawid Korona (Czarni Połaniec), Mateusz Suder (Kmita Zabierzów), Maciej Treter (Lubrzanka Kajetanów), Maciej Tanasiewicz (Partyzant Radoszyce), Marcin, Michał, Tomasz Kołodziejczykowie, Piotr Dudek (Granat Skarżysko), Michał Rogala (Wierna Włoszczowa), Damian Jędryka, Bartłomiej Strzębski (Korona Kielce), Maciej Batko, Bartosz Kozieł (Wisła Kraków), Grzegorz Tobiszewski (Juventa Starachowice), Piotr Wilawer (AZS AWF Biała Podlaska), Marcin Grunt (Broń Radom), Przemysław Senderski (Dalin Myślenice), a także Jakub Cieciura (KSZO Ostrowiec Św.).

zobacz


02.06.2010 r. - Pierwsze obrony prac magisterskich na pedagogice

2 czerwca 2010 r. – odbyły się pierwsze w historii naszej uczelni obrony prac magisterskich. Do egzaminu przystąpiło 18 absolwentów specjalności „resocjalizacja i profilaktyka społeczna”. Komisja egzaminacyjna pod przewodnictwem JM Rektora Wszechnicy Świętokrzyskiej prof. dr. hab. Mieczysława Adamczyka doceniła wysoki poziom prac dyplomowych, przygotowanych pod kierunkiem Pani prof. dr hab. Teresy Gizy i recenzowanych przez Panią dr Katarzynę Palkę. W podsumowaniu egzaminu przewodniczący komisji podkreślił niezwykle dojrzałe potraktowanie egzaminu magisterskiego przez zdających, którzy byli bardzo dobrze przygotowani i wykazali się dużą kulturą osobistą. W związku z tym znakomita większość ocen na egzaminie to oceny bardzo dobre.

zobacz


27.05.2010 r. - STUDIA II STOPNIA NA KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA

27 maja 2010 r. – Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej pozytywnie zaopiniowało wniosek naszej uczelni o nadanie Wydziałowi Wychowania Fizycznego i Turystyki uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku „turystyka i rekreacja” na poziomie studiów drugiego stopnia. To już drugi, po pedagogice, kierunek, na którym Wszechnica ma prawo kształcić przyszłych magistrów.
W uzasadnieniu wniosku PKA podkreśliła właściwą koncepcję kształcenia i sylwetki absolwenta, dobrze przygotowane plany studiów i programy nauczania, odpowiednią bazę materialną i dydaktyczną. Członkowie zespołu oceniającego pozytywnie odnieśli się też do prowadzonych badań naukowych oraz zaproponowanej we wniosku kadry naukowo-dydaktycznej.

zobacz


27.05.2010 r. - WIARYGODNA SZKOŁA

27 maja 2010 r. – Wszechnica po raz kolejny uhonorowana została certyfikatem „Wiarygodna Szkoła”, przyznawanym przez Akademickie Centrum Informacyjne.
W roku akademickim 2010/2011 możliwość posługiwania się znakiem Wiarygodna Szkoła uzyskało 70 uczelni niepublicznych.
Pomysł certyfikacji niepublicznych szkół wyższych powstał w odpowiedzi na prośby maturzystów, poszukujących sposobów weryfikacji rzetelności i uczciwości danych placówek. Z uwagi na niechlubne praktyki niektórych uczelni, pojawiła się potrzeba wyróżniania tych jednostek, których postępowanie w zakresie rekrutacji, dydaktyki oraz budowania perspektyw dla swoich studentów, cechuje szeroko rozumiana odpowiedzialność.
W imieniu JM Rektora prof. dr. hab. Mieczysława Adamczyka w uroczystym finale programu certyfikacji uczestniczyła prof. dr hab. Bożena Zawadzka, dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Turystyki.

zobacz


24.05.2010 r. - Sesja naukowa pod hasłem „Region świętokrzyskie jako obszar turystyki kwalifikowanej o zasięgu ogólnopolskim”, zorganizowana przez Katedrę Turystyki i Rekreacji.

Przed rozpoczęciem obrad, którym kolejno przewodniczyli prof. dr hab. Janusz Zdebski i prof. dr hab. Ewa Nowak, sekretarz generalny Zarządu Głównego PTTK Andrzej Gordon wręczył rektorowi prof. dr. hab. Mieczysławowi Adamczykowi medal „Za pomoc i współpracę” przyznany przez tę organizację. Jest on wyrazem uznania za osobisty wkład rektora w nawiązanie współpracy między uczelnią a oddziałami PTTK oraz dorobek wydawniczy WŚ.
Autorzy referatów przedstawili dokonania różnych środowisk z całej Polski, które od lat organizują rajdy, złazy i złoty turystyczne na Ziemi Kieleckiej.
zobacz


21-25.05.2010 r. - Akademickie Mistrzostwo Polski w Kolarstwie Górskim

Na odbywających się w Chełmie Akademickich Mistrzostwach Polski w Kolarstwie Górskim nasi studenci zdobyli grad medali. Pięknie zaczęła pasmo sukcesów studentka III roku wychowania fizycznego Katarzyna Solus (notabene czołowa zawodniczka w tej dyscyplinie w kraju), która w jeździe na czas była bezkonkurencyjna i w gronie 76 zawodniczek zajęła I miejsce, wyprzedzając konkurentki o ponad 2 minuty. W starcie mężczyzn odnieśliśmy kolejny sukces: w pierwszej ósemce, na 197 zawodników, byli wszyscy nasi reprezentanci: 2. Dariusz Batek 3. Maciej Dombrowski 7. Rafał Fijałkowski 8. Łukasz Osiecki.
W drugim dniu zawodów odbyły się wyścigi w kategorii open kobiet i mężczyzn i znów klasą dla siebie była Kasia Solus, która zdeklasowała swoje rywalki, wyprzedzając drugą na mecie o ponad 7 minut. Występ mężczyzn to popis studentów naszej uczelni. Wszyscy nasi kolarze znaleźli się w pierwszej siódemce: 2. Maciej Dombrowski 3. Dariusz Batek 6. Łukasz Osiecki 7. Rafał Fijałkowski.
Te lokaty dały bezapelacyjnie tytuł drużynowego Akademickiego Mistrza Polski na rok 2010.
Opiekunem naszego zespołu był pasjonat kolarstwa prodziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Turystyki dr Robert Dutkiewicz.
zobacz


14.05.2010 r. - Seminarium naukowe na temat: Wychowanie obywatelskie – zaniedbany obszar edukacji

Organizatorem spotkania była Katedra Teoretycznych Podstaw Edukacji Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach pod kierownictwem prof. dr. hab. Adama Winiarza. Wśród prelegentów znaleźli się m.in.: JM Rektor Wszechnicy Świętokrzyskiej prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk, mgr Małgorzata Muzoł – Świętokrzyski Kurator Oświaty, prof. dr hab. Halina Mielicka, prof. dr hab. Michał Stroczuk, prof. dr hab. Zdzisław Ratajek, Organizatorem spotkania była Katedra Teoretycznych Podstaw Edukacji Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach pod kierownictwem prof. dr. hab. Adama Winiarza. Wśród prelegentów znaleźli się m.in.: JM Rektor Wszechnicy Świętokrzyskiej prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk, mgr Małgorzata Muzoł – Świętokrzyski Kurator Oświaty, prof. dr hab. Halina Mielicka, prof. dr hab. Michał Stroczuk, prof. dr hab. Zdzisław Ratajek, prof. dr hab. Waldemar Furmanek, prof. dr hab. Teresa Giza.
Temat seminarium okazał się tak interesujący i szeroki, że na jesień br. zapowiedziano już kontynuację sesji.

zobacz



17.04.2010 r. - Studenci kierunku fizjoterapia spotkali się z wybitnym specjalistą w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej prof. dr. hab. med. Janem Zapałą, który wygłosił wykład na temat: „Wpływ zabiegów kosmetologicznych na wynik leczenia chorych z rakiem skóry”. Była to już trzecia wizyta prof. Zapały w naszej uczelni.


15.04.2010 r. - Reprezentacja Wszechnicy Świętokrzyskiej, złożona z przedstawicieli władz uczelni, jej pracowników i studentów wzięła udział w Akademickim Dniu Pamięci Ofiar Katastrofy pod Smoleńskiem, uczestnicząc w mszy żałobnej w Bazylice Katedralnej w Kielcach oraz w Akademickim Marszu Pamięci.


28.03.2010 r. - ’Women images in Early Years’ literature: witches, mothers and stepmothers.

28 marca 2010 roku we Wszechnicy Świętokrzyskiej miał miejsce wykład z zakresu literatury dziecięcej ’Women images in Early Years’ literature: witches, mothers and stepmothers, zorganizowany przez Katedrę Filologii Angielskiej.

Autorką symultanicznie tłumaczonego na język polski wykładu była Professor & Poet Maria Rosal z University of Cordoba, Hiszpania. zobacz


24.03.2010 r. - Pod hasłem „Wartość zdrowia i życia w opinii różnych specjalistów” odbyła się w siedzibie uczelni sesja naukowa, zorganizowana przez Wydział Wychowania Fizycznego i Turystyki. Po wysłuchaniu wykładów, zaprezentowanych przez nauczycieli akademickich oraz studentów naszej uczelni, uczestnicy spotkania mieli okazję podziwiać przykłady sztuki barmańskiej w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach.
zobacz


24.03.2010 r. - III Seminarium Naukowe Uzależnienia XXI wieku w profilaktyce i terapii

Członkowie i opiekunowie Naukowego Koła Penitencjarnego oraz Wolontariatu Studenckiego Wszechnicy Świętokrzyskiej zorganizowali III Seminarium Studenckie na temat: „Uzależnienia XXI wieku w profilaktyce i terapii”. Wśród prelegentów znaleźli się studenci naszej uczelni oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. W swoich wystąpieniach omówili ważne i aktualne problemy związane m.in. z takimi zjawiskami, jak: bulimia, anoreksja, alkoholizm, narkotyki. Poruszono też zagadnienia nowo powstających uzależnień, takich jak zakupoholizm, tanoreksja, dopalacze, netoholizm – siecioholizm – portale społecznościowe, hazard, stalking (uzależnienie od człowieka) czy seksoholizm.

zobacz


16.03.2010 r. - JM Rektor Wszechnicy Świętokrzyskiej prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk wraz z delegacją pracowników odwiedził rodzinę Pauliny i Piotra Szymkiewiczów, rodziców „Kieleckich Pięcioraczek”. Z okazji zbliżających się drugich urodzin Julii, Mai, Karolinki, Natalii i Oliwii Pan Rektor ufundował dzieciom upominki i wsparł finansowo liczną rodzinę. Zadeklarował też, że te z dziewczynek, które w przyszłości zdecydują się na podjęcie studiów w naszej uczelni, naukę pobierać będą bezpłatnie.
zobacz


10.02.2010 r. - Wszechnica Świętokrzyska przystąpiła do programu Wirtualnej Biblioteki Nauki, zainaugurowanego przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbarę Kudrycką. W ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki pracownicy oraz studenci naszej uczelni uzyskali dostęp do baz danych zawierających najbardziej wartościowe i prestiżowe publikacje z całego świata.


16.01.2010 r. - Drugi Międzynarodowy Panel Dyskusyjny pt. „Miejsce uczniów wybitnie uzdolnionych w publicznym systemie szkolnictwa” (High achieving and gifted students in the mainstream schooling system)

W panelu, zorganizowanym przez Katedrę Filologii Angielskiej Wszechnicy Świętokrzyskiej, uczestniczyli nauczyciele akademiccy z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych oraz Polski.

Wśród gości zagranicznych znaleźli się Verna Brandford (Istitute of Education, University of London), Leann Cameron (California State University, USA) oraz Barclay Key (Western Illinois University, USA). Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach reprezentowali: prof. dr hab. Waldemar Kowalski, mgr Shala Dippman- Barczewska, dr Magdalena Ożarska. Natomiast Z ramienia organizatorów w panelu uczestniczyli: prof. dr hab. Ryszard Wolny, dr Marzena Pękowska, mgr Monika Łodej, Tera Castelluzo B.A., mgr Sylwester Łodej oraz studenci filologii angielskiej Wszechnicy Świętokrzyskiej i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Uczestnicy panelu omawiali problemy związane z miejscem ucznia zdolnego w publicznym systemie edukacji w Polsce, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Podjęto próbę zdefiniowania pojęć „uczeń wybitnie uzdolniony”(gifted and talented) oraz „uczeń osiągający wysokie wyniki w nauce” (high achieving).

Przeanalizowane zostały akty prawne, dotyczące metod wspierania uczniów wybitnie uzdolnionych, ich cele i założenia, grupa docelowa oraz sposoby i formy realizacji.

Refleksji poddana została też rola nauczyciela jako osoby wspierającej rozwój ucznia wybitnie uzdolnionego na poszczególnych etapach edukacji, ograniczenia oraz przykłady dobrej praktyki.


15-17.01.2010 r. - wizyta Verny Brandford z Institute of Education, University of London, we Wszechnicy Świętokrzyskiej

Verna Brandford, pracująca na co dzień jako wykładowca w Instytucie Edukacji na Uniwersytecie w Londynie, gościła w naszej uczelni w ramach wymiany akademickiej Programu Erasmus. Jednym z punktów wizyty były zajęcia warsztatowe dla studentów filologii angielskiej z zakresu dydaktyki języka angielskiego na temat: „Storyline – an alternative approach in Modern Foreign Languages”. W tym niezwykle interesującym spotkaniu uczestniczyło ponad 140 osób.

Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2024 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: