Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski

Najlepsze studia na Wszechnicy

studia magisterskie

Pedagogika

studia magisterskie

Zaufało nam ponad 27 000 studentów

studia magisterskie

Studia II stopnia

studia magisterskie

Bootstrap Slider

Studenckie Naukowe Koło Penitencjarne Wszechnicy Świętokrzyskiej - home
Dokumenty
Statut
Cele działalności
Deklaracja członkowska
Plan pracy
Wydarzenia
Oferta szkoleniowa Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji
5 listopada 2007
30 listopada 2007
styczeń 2008
4 marca 2008
7 marca 2008
listopad 2008
14 grudnia 2008
17 marca 2009

Pierwsze studenckie seminarium na temat
„Młodzież w kreowaniu profilaktyki środowiskowej”


07 marca 2008 r. opiekunowie Naukowego Koła Penitencjarnego zorganizowali Pierwsze Studenckie Seminarium na temat „Młodzież w kreowaniu profilaktyki środowiskowej”. Prelegentami seminarium byli głównie studenci Wszechnicy Świętokrzyskiej oraz Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Kielcach.

Otwarcia seminarium dokonała: Dziekan Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego dr Marzena Pękowska oraz Kierownik Katedry Resocjalizacji: prof. dr hab. Irena Pospiszyl.

Wykład inauguracyjny otwierający seminarium wygłosiła dr hab. Monika Szpringer na temat: Szanse na skuteczną profilaktykę zachowań problemowych młodzieży.

Program seminarium obejmował następujące wystąpienia:
 1. Dzieci ulicy w rzeczywistości polskiej (Agnieszka Mucharska, Justyna Makuch: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy)
 2. Środowiskowe programy pedagogiczne: przyjaciel dzieci ulicy, pedagoga rodzinnego i wychowawcy podwórkowego (Dorota Myrda, Agnieszka Nadzieja Wszechnica Świetokrzyska)
 3. Rola liderów młodzieżowych w kreowaniu profilaktyki uzależnień (Paulina Łodejska, Damian Zegadło: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy)
 4. Programy profilaktyczne realizowane w Ognisku Wychowawczym w Jędrzejowie (Ewa Strzelczyk, Wszechnica Świętokrzyska)
 5. Harcerstwo jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego (Beata Merkel, Monika Janowska, Wojciech Matuszczyk: Wszechnica Świętokrzyska)
 6. Standardy realizowanych programów profilaktycznych (Kamil Drożdż: Wszechnica Świętokrzyska)
 7. Kluby „Wolna Stref” – założenia a rzeczywistość (Monika Bulanowska: Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”)
 8. Rola Klubu Młodzieżowego „Wolna Strefa” w przeciwdziałaniu patologiom wśród młodzieży – z doświadczeń praktyk zawodowych (Iwona Bernat, Aleksandra Ciak: Wszechnica Świętokrzyska)
 9. Programy profilaktyczno-wychowawcze realizowane w szkołach na przykładzie Gimnazjum nr 1 w Końskich (Urszula Sękowska, Justyna Grąbka, Aleksandra Nowak, Magdalena Chmielewska: Wszechnica Świętokrzyska)
 10. Uzależnienia od komputera i Internetu-jak im zapobiegać? (Stelmach Ewa, Iwona Jurkowska: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy)
 11. Praca w środowisku wobec nieletnich osób świadczących usługi seksualne (Ewa Borek, Aleksandra Kasprzyk: Wszechnica Świętokrzyska)
 12. Działania profilaktyczne wobec dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych (Paulina Broniecka: Wszechnica Świętokrzyska)
Wystąpienia uczestników dotyczyły przede wszystkim zjawisk patologii społecznej tj. prostytucji, narkomanii, przestępczości nieletnich, agresji oraz zajęć profilaktycznych i związanych z nimi zadań.

zobacz galerię fotografii

Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2023 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: