Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider

Studenckie Naukowe Koło Penitencjarne Wszechnicy Świętokrzyskiej - home
Dokumenty
Statut
Cele działalności
Deklaracja członkowska
Plan pracy
Wydarzenia
Oferta szkoleniowa Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji
5 listopada 2007
30 listopada 2007
styczeń 2008
4 marca 2008
7 marca 2008
listopad 2008
14 grudnia 2008
17 marca 2009

Pierwsze studenckie seminarium na temat
„Młodzież w kreowaniu profilaktyki środowiskowej”


07 marca 2008 r. opiekunowie Naukowego Koła Penitencjarnego zorganizowali Pierwsze Studenckie Seminarium na temat „Młodzież w kreowaniu profilaktyki środowiskowej”. Prelegentami seminarium byli głównie studenci Wszechnicy Świętokrzyskiej oraz Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Kielcach.

Otwarcia seminarium dokonała: Dziekan Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego dr Marzena Pękowska oraz Kierownik Katedry Resocjalizacji: prof. dr hab. Irena Pospiszyl.

Wykład inauguracyjny otwierający seminarium wygłosiła dr hab. Monika Szpringer na temat: Szanse na skuteczną profilaktykę zachowań problemowych młodzieży.

Program seminarium obejmował następujące wystąpienia:
 1. Dzieci ulicy w rzeczywistości polskiej (Agnieszka Mucharska, Justyna Makuch: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy)
 2. Środowiskowe programy pedagogiczne: przyjaciel dzieci ulicy, pedagoga rodzinnego i wychowawcy podwórkowego (Dorota Myrda, Agnieszka Nadzieja Wszechnica Świetokrzyska)
 3. Rola liderów młodzieżowych w kreowaniu profilaktyki uzależnień (Paulina Łodejska, Damian Zegadło: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy)
 4. Programy profilaktyczne realizowane w Ognisku Wychowawczym w Jędrzejowie (Ewa Strzelczyk, Wszechnica Świętokrzyska)
 5. Harcerstwo jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego (Beata Merkel, Monika Janowska, Wojciech Matuszczyk: Wszechnica Świętokrzyska)
 6. Standardy realizowanych programów profilaktycznych (Kamil Drożdż: Wszechnica Świętokrzyska)
 7. Kluby „Wolna Stref” – założenia a rzeczywistość (Monika Bulanowska: Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”)
 8. Rola Klubu Młodzieżowego „Wolna Strefa” w przeciwdziałaniu patologiom wśród młodzieży – z doświadczeń praktyk zawodowych (Iwona Bernat, Aleksandra Ciak: Wszechnica Świętokrzyska)
 9. Programy profilaktyczno-wychowawcze realizowane w szkołach na przykładzie Gimnazjum nr 1 w Końskich (Urszula Sękowska, Justyna Grąbka, Aleksandra Nowak, Magdalena Chmielewska: Wszechnica Świętokrzyska)
 10. Uzależnienia od komputera i Internetu-jak im zapobiegać? (Stelmach Ewa, Iwona Jurkowska: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy)
 11. Praca w środowisku wobec nieletnich osób świadczących usługi seksualne (Ewa Borek, Aleksandra Kasprzyk: Wszechnica Świętokrzyska)
 12. Działania profilaktyczne wobec dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych (Paulina Broniecka: Wszechnica Świętokrzyska)
Wystąpienia uczestników dotyczyły przede wszystkim zjawisk patologii społecznej tj. prostytucji, narkomanii, przestępczości nieletnich, agresji oraz zajęć profilaktycznych i związanych z nimi zadań.

zobacz galerię fotografii

Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2024 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: