Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider

Kalendarium

2007 r.


październik-listopad 2007 r. - wizyty pracowników naukowo-dydaktycznych oraz administracyjnych w uczelniach partnerskich w Hiszpanii


29.09.2007 r. – Inauguracja roku akademickiego 2007/2008

29 września 2007 r. odbyła się uroczysta inauguracja czternastego w historii Wszechnicy Świętokrzyskiej roku akademickiego. Hasłem przewodnim inauguracji były słowa Jana Pawła II: „Niewielki będzie pożytek z mówienia i pisania, jeżeli słowo będzie używane nie po to, aby szukać prawdy, wyrażać prawdę i dzielić się nią, ale tylko po to, by zwyciężać w dyskusji, bronić swoje - może właśnie błędne - stanowisko".


14.06.2007 r. – Nowy Kierunek Studiów!! – Praca Socjalna

W roku akademickim 2007/2008 w naszej Uczelni rozpocznie się kształcenie na nowym kierunku – praca socjalna. Studia licencjackie odbywać się będą w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.
Pozwolenie na prowadzenie kierunku Wszechnica Świętokrzyska uzyskała decyzją Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 czerwca 2007 r. Podstawą wydanej opinii jest pozytywna ocena przedstawionej przez Pana Rektora koncepcji kształcenia, planów studiów, bazy materialnej i dydaktycznej oraz spełnieni wymagań kadrowych.


01.06.2007 r. – konferencja naukowa Jordanowskie idee zdrowia i wychowania fizycznego 100 lat później

Pracownicy Katedry Wychowania Fizycznego dla uczczenia setnej rocznicy śmierci Henryka Jordana zorganizowali konferencję naukową pt. „Jordanowskie idee zdrowia i wychowania fizycznego 100 lat później”. Patronat nad imprezą objął JM Rektor Wszechnicy Świętokrzyskiej, prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk. Celem konferencji było kultywowanie i popularyzacja wielkiego dorobku Henryka Jordana w dziedzinie wychowania fizycznego, zdrowotnego i patriotycznego


31.05.2007 r. – Wszechnica Świętokrzyska otrzymała certyfikat "Wiarygodna Szkoła" na rok akademicki 2007/2008 i zajęła pierwsze miejsce w Rankingu Uczelni Licencjackich i Inżynierskich opracowanym przez Akademickie Centrum Informacyjne.


26.05.2007 r. - „Euro-Piknik Zdrowia”
Na zaproszenie organizatorów „Euro-Pikniku Zdrowia”, który odbył się w Kazimierzy Wielkiej 26 maja 2007 roku, Koło Naukowe Młodych Fizjoterapeutów Wszechnicy Świętokrzyskiej ANTHROPOS i jego opiekun dr n. med. Grzegorz Gałuszka zorganizowali dla uczestników tej imprezy pokaz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
zobacz czytaj


14-18 .05.2007 r. – Mistrzostwa Polski Wyższych Szkół Niepublicznych w piłce nożnej

Reprezentacja Wszechnicy Świętokrzyskiej zajęła wysokie trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej tej imprezy. Dodatkowym powodem do dumy jest to, że reprezentacja Uczelni otrzymała Puchar Fair Play.


09.05.2007 r. – wizyta przedstawicieli Ambasady Wenezueli

Zaproszenie członków Klubu Turystycznego „Piąta Strona Świata” przyjęli przedstawiciele wenezuelskiej dyplomacji: Rafael Simon Ortega Rondon – attaché kulturalny Ambasady Wenezueli oraz pracownik tej placówki Louis Freites. Podczas spotkania goście opowiadali o historii, kulturze, gospodarce i sporcie tego dalekiego południowoamerykańskiego kraju. Uzupełnieniem interesującej, prowadzonej w niezwykle przystępny sposób prelekcji były dwa filmy pokazujące realia Wenezueli.


21.04.2007 r. – I miejsce reprezentacji Wszechnicy w Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych w Biegach Przełajowych

AZS Środowisko Warszawa było organizatorem XXIV edycji Mistrzostw Polski Szkół Wyższych w biegach przełajowych kobiet i mężczyzn. Zawody odbyły się w kampusie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Brało w nich udział 50 uczelni publicznych i niepublicznych. Znakomicie spisała się męska reprezentacja Wszechnicy, która zwyciężyła w klasyfikacji uczelni niepublicznych oraz uplasowała się na 6. miejscu w klasyfikacji ogólnej. Studentki również wygrały klasyfikację szkół niepublicznych. W klasyfikacji ogólnej znalazły się na miejscu 17.


19.04.2007 r. – trzecie miejsce W Rankingu Szkół Wyższych 2007 „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw”.

Wszechnica Świętokrzyska znalazła się na bardzo wysokim, 3. miejscu w tegorocznym Rankingu Szkół Wyższych, opracowanym przez miesięcznik „Perspektywy” i dziennik „Rzeczpospolita”, w kategorii niepaństwowych uczelni licencjackich / inżynierskich! Nasza uczelnia jako jedyna spośród świętokrzyskich szkół wyższych zanotowała awans w tym ogólnopolskim zestawieniu.


14.04.2007 r. – gościnny koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Kielcach

W sali klubowej naszej uczelni odbył się niecodzienny koncert w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. L. Różyckiego w Kielcach.


kwiecień 2007 r. – utworzenie Koła Naukowego Młodych Fizjoterapeutów Wszechnicy Świętokrzyskiej „ANTHROPOS”

Ideą koła, w którym zrzeszeni są głównie studenci kierunku fizjoterapia, jest propagowanie działalności naukowej wśród słuchaczy Wszechnicy oraz umożliwienie im rozwijania własnych zainteresowań, a także poszerzania wiedzy i umiejętności w zakresie fizjoterapii. Opiekunem koła jest dr Grzegorz Gałuszka.


23.03.2007 r. – umowa o współpracy z Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven (Niemcy)

Kolejna umowa w ramach programu Socrates-Erasmus podpisana została z niemiecką uczelnią Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven. Już wkrótce studenci naszej uczelni będą mieli okazję zaliczyć część studiów w Dolnej Saksonii nad Morzem Północnym.


16.03.2007 r. – gościnny wykład profesorów Tadeusza Sławka i Szymona Wróbla pt. „Nauki humanistyczne a społeczeństwo obywatelskie”

Nauczyciele akademiccy i studenci filologii angielskiej uczestniczyli w wykładzie prowadzonym przez profesorów Tadeusza Sławka i Szymona Wróbla.
Spotkanie przyjęło ciekawą formę nie tylko ze względu na osoby prowadzące, ale i na samą konstrukcję. Wykłady były tylko krótkim wstępem do burzliwej, ale niezwykle interesującej dyskusji z zaproszonymi profesorami – tym bardziej ożywionej, iż profesorowie już na samym początku spotkania w swoich przemówieniach zaprezentowali różne podejścia do zagadnienia miejsca humanizmu w społeczeństwach obywatelskich. Prof. Tadeusz Sławek cytując za australijskim pisarzem Les Murray’em oczarował nas poetycką wizją poszukiwań dróg porozumienia, podczas gdy prof. Wróbel chłodnym okiem dokonał oceny i analizy zagadnienia, skutecznie broniąc swoich argumentów.


09-11.03.2007 r. – wycieczka uczestników kursu pilotów wycieczek

W programie kursu, zgodnie z zaleceniami centralnymi, znalazły się dwie wycieczki: krajowa i zagraniczna. W lutym uczestnicy zwiedzili najpiękniejsze zakątki regionu świętokrzyskiego, m.in. Święty Krzyż, Opatów, Ujazd. Podobnie jak w roku ubiegłym na zagraniczną imprezę studenci wybrali wyjazd do Austrii i Słowacji. Uczestnicy szkolili się pod czujnym okiem doświadczonych pilotów wycieczek zagranicznych: mgr Swietłany Wójcik i mgr. Marka Dutkiewicza.
Wycieczka zagraniczna kończy się kolejny cykl szkolenia przyszłych pilotów wycieczek. W tym roku w kursie udział brało 31 studentów naszej uczelni. Egzamin wewnętrzny, który odbył się 17 marca, zaliczyło 30. uczestników kursu. W dniach 10-11 maja br. przystąpią oni do egzaminu państwowego.


05.03.2007 r. – wystawa nt.: „Zachować pamięć. Praca przymusowa i niewolnicza obywateli polskich na rzecz III Rzeszy 1939-1945”

Ekspozycja opracowana została na podstawie materiałów zebranych przez Fundację „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, a zorganizowana w ramach współpracy pomiędzy Rektorem Wszechnicy Świętokrzyskiej i Dyrektorem Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie. Wystawa dostępna była dla zwiedzających przez cały marzec 2007 r.


01-04.03.2007 r. – reprezentacja Wszechnicy Wicemistrzem Polski Szkół Wyższych w Futsalu

Finał XXIV Mistrzostw Polski Szkół Wyższych w Futsalu w pierwszych dniach marca 2007 r. we Wrocławiu. Nasz zespół zajął II miejsce w kraju wśród wszystkich szkół wyższych publicznych i niepublicznych. Łącznie w eliminacjach środowiskowych i finale wzięło udział 185 drużyn z uczelni państwowych i niepaństwowych.
Doceniając ogromny sukces naszych sportowców, JM Rektor prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk zaprosił reprezentację na tradycyjne już spotkanie połączone z wręczeniem listów gratulacyjnych i stypendiów sportowych, które odbyło się 14 kwietnia 2007 r.


01.03.2007 r. – uzupełniające wybory do Uczelnianej Rady Samorządu Studentów

W związku z tym, że kilku członków Uczelnianej Rady Samorządu Studentów kończy w tym roku studia w naszej uczelni odbyły się wybory uzupełniające do URSS.


luty-marzec 2007 r. – Wszechnica na targach edukacyjnych

Tradycyjnie Wszechnica prezentowała swą ofertę edukacyjną uczelni oraz wydawniczą podczas targów i spotkań edukacyjnych. W tym roku byliśmy w Nowym Sączu (08.02.2007), Krakowie (22-24.02.2007), Radomiu (09.03.2007), Rzeszowie (22-23.03.2007), Kielcach (28-30.03.2007) oraz Stalowej Woli (18.04.2007).


19.02.2007 r. – odszedł od nas na zawsze prof. zw. dr hab. Waldemar Dutkiewicz, wielki Przyjaciel Wszechnicy, wspaniały Nauczyciel i wybitny Uczony


15.02.2007 r. – utworzenie Koła Naukowego Językoznawstwa Stosowanego DYDAKTYK

Począwszy od semestru letniego roku akademickiego 2006/2007 swą działalność rozpoczęło Koło Naukowe Językoznawstwa Stosowanego DYDAKTYK. Członkami koła są studenci wszystkich lat filologii angielskiej oraz zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z nauczaniem języka angielskiego. Cele, jakie postawili sobie inicjatorzy powstania Koła to przede wszystkim: stwarzanie możliwości wymiany pomysłów w pracy dydaktycznej oraz rozwijania swych zainteresowań językowych; rozwijanie samodzielności w procesie uczenia się i nauczania języka angielskiego oraz umożliwianie praktycznej realizacji zdobywanej wiedzy, poprzez łączenie celów koła z pracą wolontariatu filologii angielskiej. Opiekunem koła jest mgr Monika Łodej.


19.01-04.02.2007 r. – studenci Wszechnicy wśród Wicemistrzów Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn

Podczas Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn, które odbyły się na przełomie stycznia i lutego w Niemczech reprezentacja Polski spisała się rewelacyjnie, zdobywając II miejsce. Szczególne powody do dumy ma również nasza uczelnia, ponieważ dwóch studentów Wszechnicy z kierunku wychowanie fizyczne (II rok, studia niestacjonarne): Patryk Kuchczyński i Mateusz Jachlewski walnie przyczynili się do zdobycia tytułu Wicemistrza Świata przez Polaków.
Również Mariusz Jurasik i Karol Bielecki, którzy stanowili filar polskiej reprezentacji na mistrzostwach, przez pewien okres związani byli z naszą uczelnią. Jednak w chwili podpisania kontraktów zagranicznych, zmuszeni byli do rezygnacji z nauki. Zapowiedzieli jednak powrót do Wszechnicy i kontynuację studiów.


styczeń 2007 r. – obowiązkowe obozy narciarskie dla studentów Wydziału Wychowania Fizycznego i Turystyki w Bukowinie Tatrzańskiej

W pierwszym turnusie, który odbył się w dniach 01-07 stycznia br., udział wzięło 44. studentów Wydziału Wychowania Fizycznego i Turystyki. Kadrę stanowili: dr Robert Dutkiewicz, mgr Tomasz Winiarski oraz lek. med. Artur Uba.
Na drugi turnus (07-12 stycznia) wyjechało 66 osób, w tym obowiązkowo słuchacze II roku studiów stacjonarnych kierunku wychowanie fizyczne. Zajęcia prowadzili wówczas mgr Andrzej Szołowski, mgr Grzegorz Osiakowski, dr Rafał Pawłowski oraz mgr Krzysztof Ludwikowski. O zdrowie uczestników dbał lek. med. Jerzy Łutczyk. Kierownikiem obu turnusów był mgr Marek Dutkiewicz. Mimo trudnych warunków śniegowych, objawiających się znacznym niedostatkiem białego puchu, wszyscy uczestnicy obozów opanowali w stopniu należytym technikę jazdy na nartach oraz poznali metodykę nauczania tej dyscypliny sportu. Na zakończenie każdego turnusu odbył się sprawdzian praktyczny obejmujący poznane elementy.


03.01.2007 r. – umowa o współpracy z Uniwersytetem w Barcelonie

W ramach programu Socrates-Erasmus podpisana została umowa z kolejną uczelnią hiszpańską. Dotyczy ona kierunku pedagogika i obejmuje wymianę studentów i nauczycieli akademickich.

Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2024 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: