Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider

UWAGA WAŻNE!!!

Ostatnia aktualizacja 10 pażdziernika 2023 r.

Informujemy, że z dniem 30 września 2023 r. Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach postawiona została w stan likwidacji.

W związku z powyższym zawiadamiamy o konieczności odbioru dokumentów, które pozostały jeszcze w aktach osobowych:

  • absolwentów studiów I i II stopnia (licencjackie i magisterskie) – dyplomy oraz suplementy ukończenia studiów wyższych,
  • absolwentów studiów podyplomowych – świadectwa ukończenia studiów podyplomowych,
  • właścicieli oryginałów świadectw dojrzałości złożonych na studia I stopnia (licencjackie) we Wszechnicy Świętokrzyskiej,
  • właścicieli dyplomów ukończenia studiów wyższych złożonych na studia II stopnia (magisterskie) lub studia podyplomowe we Wszechnicy Świętokrzyskiej.

Podstawa prawna: § 47 ust.1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2021 r. poz. 661 z poźn. zm.)

OSTATECZNY termin odbioru wymienionych powyżej dokumentów to
29 lutego 2024 roku.

W sprawie odbioru dokumentów prosimy przesłać podanie o wydanie dokumentów na adres:

Wszechnica Świętokrzyska w likwidacji
ul. E. Orzeszkowej 15
25-435 Kielce

W podaniu należy zaznaczyć:
  1. 1) imię i nazwisko wnioskodawcy oraz telefon kontaktowy,
  2. 2) nazwisko wnioskodawcy w okresie studiowania (jeśli inne niż aktualne),
  3. 3) datę i miejsce urodzenia,
  4. 4) kierunek i specjalność/zakres/stopień studiów,
  5. 5) dane dotyczące okresu studiowania (daty skrajne od-do),

Dokumenty odbierane są wyłącznie przez wnioskodawcę lub przez wskazaną osobę na podstawie upoważnienia notarialnego, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu odbioru.

Kontakt:
mgr Anna Hendzel
41 331 12 44   w. 110


Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2024 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: