Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider

Kalendarium

2004 r.


20.12.2004 r. – wizyta w domu dziecka w Kazimierzy Wielkiej
Przedstawiciele Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Wszechnicy Świętokrzyskiej tradycyjnie odwiedzili wychowanków Placówki Socjalizacyjnej w Kazimierzy Wielkiej. Studenci zorganizowali zbiórkę pieniędzy, za które zakupili upominki świąteczne dla dzieci. zobacz


18.12.2004 r. – akcja Polskiego Radia Kielce „Choinka pod choinkę”
W ramach akcji charytatywnej „Choinka pod choinkę”, prowadzonej od dwóch lat przez Radio Kielce, JM Rektor prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk wylicytował przepiękne, kolorowe drzewko. W grudniowej akcji biorą udział ludzie polityki, biznesu, kultury i sportu. Przekazują oni oryginalne, przystrojone choinki, które później licytowane są na antenie radiowej. Zebrane pieniądze przeznaczane są na żywność i świąteczne prezenty, które specjalni radiowi wysłannicy zawożą najbardziej potrzebującym mieszkańcom naszego regionu. W tym roku udało się zebrać aż 11 500 złotych. 18 grudnia 2004 r. do emocjonującej licytacji drzewka ofiarowanego przez wojewodę świętokrzyskiego przyłączył się Pan Rektor i zakupił bożonarodzeniowy symbol za rekordową sumę 1300 zł! Dzięki tego rodzaju przedsięwzięciom wiele dzieci może godnie spędzić święta i cieszyć się z upominków. zobacz


17.12.2004 r. – dr Alina Rynio, pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wygłosiła wykład pt.: „Wolność a wychowanie”.
Dr Alinę Rynio, z wykształcenia teologa, psychologa i pedagoga, od wielu lat interesują takie zagadnienia, jak: teologiczno-antropologiczne podstawy wychowania chrześcijańskiego, wychowanie w tradycji i nauczaniu Kościoła katolickiego, myśl pedagogiczna Jana Pawła II. Tematykę tę poruszyła również podczas prelekcji, którą wygłosiła w auli naszej uczelni w ramach „Uniwersytetu Otwartego Wszechnicy Świętokrzyskiej”. zobacz


8.12.2004 r. – Świętokrzyska Akademicka Liga Pływacka
Reprezentacja Wszechnicy Świętokrzyskiej zajęła pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej, drużynowej kobiet i mężczyzn w Świętokrzyskiej Akademickiej Lidze Pływackiej. Pokonała tym samym zespoły: Akademii Świętokrzyskiej, Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji oraz Wyższej Szkoły Handlowej. Studentki WŚ triumfowały trzykrotnie, natomiast drużyna męska zwyciężyła w 6 (!) z 7 rozgrywanych konkurencji. zobacz


05.11.2004 r. – wykład prof. dr. hab. Lesława Michnowskiego pt. „Ekonomiczno-humanistyczne przemiany cywilizacyjne jako uwarunkowania globalnego kryzysu społeczno-gospodarczego”.
Prelekcja prof. dr. hab. Lesława Michnowskiego odbyła się w ramach "Uniwersytetu Otwartego Wszechnicy Świętokrzyskiej". Zaproszony gość jest m.in. członkiem Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, związany jest z Klubem Twórców Ekorozwoju przy Ludowym Towarzystwie Naukowo-Kulturalnym w Warszawie oraz Towarzystwem Współpracy z Klubem Rzymskim. W zakresie jego zainteresowań naukowych znajdują się przede wszystkim przyczyny i sposoby przezwyciężania kryzysu globalnego, wynikającego z aktualnych stosunków społecznych i gospodarczych. zobacz


28.10.2004 r. – Uchwała Nr 1040/2004 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej o pozytywnej ocenie jakości kształcenia na kierunku pedagogika.
Państwowa Komisja Akredytacyjna wydała pozytywną ocenę jakości kształcenia na kierunku PEDAGOGIKA prowadzonym na poziomie studiów zawodowych na Wydziale Humanistyczno-Pedagogicznym Wszechnicy Świętokrzyskiej. W uzasadnieniu decyzji napisano, iż Uczelnia spełnia warunki dotyczące planów studiów i programów nauczania, a także wymagania kadrowe i organizacyjne. zobacz


15.10.2004 r. – wykład prof. Szewacha Weissa pt. „Żydzi – Polacy od nowa”. Prof. Szewach Weiss, były ambasador Izraela w Polsce, wygłosił w naszej Uczelni wykład nt. „Żydzi – Polacy od nowa”. Pan Rektor, prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk, znawca historii, po uroczystym powitaniu prof. Weissa dokonał krótkiego wprowadzenia w temat dotyczący wspólnych dziejów Polaków i Żydów, zwłaszcza w regionie kieleckim. Szewach Weiss przypomniał, że w 1948 roku co trzeci mieszkaniec Izraela wywodził się z Polski. On sam również wyjechał z rodziną z naszego kraju w 1946 roku. Gość opowiadał o tym, jak w czasie wojny sąsiedzi z Borysławia z narażeniem życia, przechowywali rodzinę Weissów. Przypomniał holokaust, który zgotowali Niemcy zarówno Żydom, jak i Polakom. Wykład prof. Weissa był refleksją o trudnych stosunkach polsko-żydowskich w okresie II wojny światowej. Pan Rektor ze swej strony zaproponował nawiązanie ściślejszej współpracy pomiędzy młodzieżą obu państw. zobacz


09.10.2004 r. – W sobotę 9 października miało miejsce uroczyste wyjazdowe posiedzenie Senatu Wszechnicy, związane z obchodami 10. rocznicy powstania Uczelni. Odbyło się w zabytkowym XIV-wiecznym pałacu w Kurozwękach. zobacz


02.10.2004 r. – W sobotę 4 października w auli Uczelni Jego Magnificencja Rektor Wszechnicy Świętokrzyskiej prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk dokonał uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego 2004/2005. Była to jubileuszowa inauguracja wieńcząca 10 lat istnienia Uczelni. Wszyscy studenci pierwszego roku otrzymali indeksy, a najzdolniejsi zostali uhonorowani Nagrodą Rektora Primus Inter Pares. zobacz


15.09.2004 r.– posiedzenie Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej. Podczas posiedzenia JM prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk wręczył nominacje członkom Senatu na kolejną kadencję, tj. na lata 2004-2009. Liczba senatorów zwiększyła się o kilku pracowników naukowo-dydaktycznych i liczy obecnie 34 osoby. Przyjęto też uchwały o powołaniu uczelnianej komisji dyscyplinarnej ds. studenckich oraz odwoławczej komisji dyscyplinarnej ds. studentów. Senatorowie dyskutowali również o o przebiegu tegorocznej rekrutacji i nowych zasadach przyznawania stypendiów dla studentów naszej Uczelni. W porządku obrad znalazły się również informacje o inauguracji roku akademickiego, udziale studentów Wszechnicy w igrzyskach olimpijskich w Atenach oraz postępach w budowie nowego obiektu WŚ.


05.07.2004 r. – W południe nastąpiło uroczyste przekazanie firmie budowlanej „Agat” terenu pod budowę kolejnego pawilonu dydaktycznego Wszechnicy Świętokrzyskiej. Pan Rektor, prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk wykonał pierwszy sztych tą samą, historyczną już łopatą, którą 12 lipca 1999 roku symbolicznie rozpoczął budowę istniejącego budynku Wszechnicy Świętokrzyskiej. Uroczystość miała niecodzienny charakter, ponieważ zbiegła się w czasie z obchodami 10-lecia istnienia naszej Uczelni, a także z początkiem kolejnej kadencji prof. dr. hab. Mieczysława Adamczyka na stanowisku rektora. Termin oddania nowego pawilonu przewidywany jest na październik 2005 roku. zobacz


17.06.2004 r. – Uchwała Nr 409/2004 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej o pozytywnej ocenie jakości kształcenia na kierunku TURYSTYKA I REKREACJA. Państwowa Komisja Akredytacyjna wydała pozytywną ocenę jakości kształcenia na kierunku TURYSTYKA I REKREACJA prowadzonym na poziomie studiów zawodowych na Wydziale Wychowania Fizycznego i Turystyki Wszechnicy Świętokrzyskiej. W uzasadnieniu decyzji napisano, iż Uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a także posiada odpowiednią bazę materialną do kształcenia na tym kierunku. zobacz


27.05.2004 r. – Uchwała Nr 401/2004 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej o uruchomieniu we Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach wyższych studiów zawodowych kierunku „fizjoterapia”. W roku akademickim 2004/2005 w naszej Uczelni rozpocznie się kształcenie na nowym kierunku – fizjoterapii. Wyższe studia licencjackie odbywać się będą w systemie dziennym i zaocznym. Pozwolenie na prowadzenie kierunku Wszechnica Świętokrzyska uzyskała decyzją Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 27 maja 2004 roku. Podstawą wydanej opinii jest pozytywna ocena przedstawionej przez Pana Rektora koncepcji kształcenia, planów studiów i programów nauczania, bazy materialnej i dydaktycznej oraz spełnienie wymagań kadrowych. zobacz


29.04.2004 r. – 29 kwietnia w Kieleckim Centrum Biznesu dziekan Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego dr Mirosław Jamrożek i dyrektor administracyjny naszej uczelni mgr Ryszard Duda odebrali, w imieniu Pana Rektora, statuetkę PRO EUROPA 2004. zobacz


14.04.2004 r. – wyniki Rankingu Szkół Wyższych 2004, ogłoszonego przez „Rzeczpospolitą” i „Perspektywy”. – Wszechnica Świętokrzyska znalazła się na wysokim, 10 miejscu w tegorocznym Rankingu Szkół Wyższych, opracowanym przez miesięcznik „Perspektywy” i dziennik „Rzeczpospolita”, w kategorii niepaństwowych uczelni licencjackich / inżynierskich! W stosunku do roku ubiegłego, nasza Uczelnia awansowała o siedem pozycji. Jest to z pewnością duży sukces, potwierdzający ugruntowaną pozycję szkoły wśród uczelni niepaństwowych w kraju. Uroczyste ogłoszenie wyników, w którym wzięliśmy udział, odbyło się 14.04.2004 r. w warszawskim Hotelu InterContinental. zobacz


2-3.04.2004 r. – Mistrzostwa Polski Wyższych Szkół Niepaństwowych w pływaniu. Nasza drużyna spisała się na miarę oczekiwań. Zespół mężczyzn zajął piąte miejsce na 16 startujących uczelni, natomiast kobiety były szóste, na 15 sklasyfikowanych szkół. Najlepszymi zawodnikami naszej reprezentacji okazali się: Edyta Kita, Małgorzata Ścieszka, Filip Szołowski, Grzegorz Kożuchowski (studenci I roku wychowania fizycznego) oraz Jacek Sakłak (III rok pedagogiki resocjalizacyjnej i sądowej). zobacz


03.04.2004 r. – VI Sądeckie Targi Uczelni Wyższych – Nowy Sącz. Wszechnica Świętokrzyska po raz drugi uczestniczyła w Targach Uczelni Wyższych w Nowym Sączu. Impreza cieszyła się dużym powodzeniem wśród młodzieży. Odwiedziło ją w tym roku około 6 tys. uczniów klas maturalnych i przedmaturalnych miasta i powiatu nowosądeckiego oraz powiatów ościennych. zobacz


27.03.2004 r. – Międzyuczelniana Liga Siatkówki Kobiet. Reprezentacja Wszechnicy Świętokrzyskiej zajęła IV miejsce w Międzyuczelnianej Lidze Siatkówki Kobiet w roku akademickim 2003 / 2004. Organizatorem imprezy była Organizacja Środowiskowa AZS w Kielcach. zobacz


18-21.03.2004 r. – Mistrzostwa Polski Wyższych Szkół Niepaństwowych w futsalu. Reprezentacja Wszechnicy Świętokrzyskiej zdobyła V miejsce na Mistrzostwach Polski Wyższych Szkół Niepaństwowych w halowej piłce nożnej, które odbyły się w marcu 2004 r. w Płocku. Drużyna nasza przegrała mecz o wejście do finału z zespołem gospodarzy. Należy zaznaczyć, że była to jedyna porażka naszych zawodników. Niestety, regulamin mistrzostw pod tym względem jest bezwzględny i mimo że pozostałe mecze wygraliśmy, dało nam to tylko, czy aż, V miejsce. zobacz


17-19.03.2004 r. – IX Targi Edukacyjne „EDUKACJA 2004” w Kielcach. W tegorocznych Targach Edukacyjnych w Kielcach udział wzięło przeszło 110 szkół wyższych, średnich i gimnazjów oraz wydawnictw podręczników. Odwiedzający targi mogli zapoznać się z ich ofertą, ale także wziąć w licznych imprezach towarzyszących, tj.: spotkaniach z autorami literatury pięknej dziecięcej, konferencjach i seminariach o tematyce edukacyjnej, lekcjach pokazowych różnych przedmiotów. Wszechnica Świętokrzyska od wielu lat aktywnie uczestniczy w kieleckiej imprezie. Prezentujemy ofertę edukacyjną uczelni oraz nowości książkowe opracowane przez nasze wydawnictwo.


26-28.03.2004 r. – wycieczka Kursu Pilotów Wycieczek: Bratysława – Wiedeń. Studenci, głównie z kierunku turystyka i rekreacja, którzy biorą udział w Kursie Pilotów Wycieczek, organizowanym w naszej uczelni, w ramach programu kursu zwiedzili Bratysławę i Wiedeń. Był to ostatni element przed egzaminem, który odbył się w dniu 4 kwietnia br. zobacz


19-21.02.2004 r. – Targi Edukacyjne edu.pl w Krakowie. W szóstej edycji krakowskich Targów Edukacyjnych udział wzięło 163 wystawców z całego kraju, w tym ponad 40 państwowych i prywatnych szkół wyższych. Salon Szkół Wyższych stał się więc imprezą prestiżową i jednym z najważniejszych elementów całych Targów. Po raz pierwszy pojawiły się w Krakowie szkoły z zagranicy (Lipska i Londynu). zobacz

Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2024 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: