Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider

Akty prawne


Prawo o szkolnictwie wyższym


Statut Wszechnicy Świętokrzyskiej


Strategia rozwoju Wszechnicy Świętokrzyskiej


Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia (WSZJK)


Uchwały senatu


COVID-19

Regulaminy


Akty prawne dotyczące pomocy materialnej dla studentów

RegulaminAkty prawne dotyczące zapewnienia studentom i słuchaczom wsparcia ze strony uczelni


UCHWAŁY POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ

Kierunek: PEDAGOGIKA (P)

Uchwała nr 490/2017 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 21 września 2017 r. w sprawie oceny programowej na kierunku PEDAGOGIKA prowadzonym na Wydziale Humanistyczno-Pedagogicznym Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym.

Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej wydało POZYTYWNĄ ocenę jakości kształcenia na kierunku PEDAGOGIKA.

Kierunek: FIZJOTERAPIA (Fiz)

Uchwała nr 833/2015 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 22 października 2015 r. w sprawie oceny programowej na kierunku FIZJOTERAPIA prowadzonym na Wydziale Wychowania Fizycznego i Turystyki Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej wydało POZYTYWNĄ ocenę jakości kształcenia na kierunku FIZJOTERAPIA.

Kierunek: WYCHOWANIE FIZYCZNE (W-F)

Uchwała Nr 27/2015 PrezydiumPolskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie oceny programowej na kierunku WYCHOWANIE FIZYCZNE prowadzonym na Wydziale Wychowania Fizycznego i Turystyki Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym.

Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej wydało POZYTYWNĄ ocenę jakości kształcenia na kierunku WYCHOWANIE FIZYCZNE.

Kierunek: PEDAGOGIKA (P)

Po przeprowadzonej w dniach 7-8 stycznia 2011 r. wizytacji zespół oceniający przedstawił raport, na podstawie którego Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej wydało POZYTYWNĄ ocenę jakości kształcenia na kierunku PEDAGOGIKA, prowadzonym na Wydziale Humanistyczno-Pedagogicznym w naszej uczelni.

Uchwała Nr 239/2011 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej

W uzasadnieniu decyzji napisano, iż uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a także posiada odpowiednią bazę materialną do prowadzenia studiów na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia na tym kierunku.

Ocena jakości kształcenia wydana została na 6 lat, co jest dodatkowym sukcesem, biorąc pod uwagę, że kontrole przeprowadzane są w cyklu pięcioletnim.

W związku z tym kolejna ocena powinna nastąpić w roku akademickim 2016/2017. Poprzednia kontrola na „pedagogice”, przeprowadzona w roku 2004, również wykazała, iż Wszechnica jest odpowiednio przygotowana do prowadzenia studiów na tym kierunku. Obecna akredytacja jest więc potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia.

Kierunek: WYCHOWANIE FIZYCZNE (W-F)

Uchwała Nr 99/2003 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na poziomie studiów zawodowych na kierunku "wychowanie fizyczne" prowadzonym na Wydziale Wychowania Fizycznego i Turystyki Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach.

W uzasadnieniu decyzji napisano, iż uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a także posiada odpowiednią bazę materialną do prowadzenia studiów na kierunku wychowanie fizyczne.

Następna ocena jakości kształcenia powinna nastąpić w roku akademickim 2007/2008.

Kierunek: FIZJOTERAPIA (Fiz)

Uchwała Nr 691/2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie powtórnej oceny jakości kształcenia na kierunku fizjoterapia prowadzonym na  Wydziale Wychowania Fizycznego i Turystyki Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach na poziomie studiów pierwszego stopnia.

W uzasadnieniu decyzji napisano, iż uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a także posiada odpowiednią bazę materialną do prowadzenia na kierunku wychowanie fizyczne studiów pierwszego stopnia.

Następna ocena jakości kształcenia powinna nastąpić w roku akademickim 2014/2015.

Kierunek: WYCHOWANIE FIZYCZNE (W-F)

Uchwała Nr 354/2008 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia na Wydziale Wychowania Fizycznego i Turystyki Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach.

W uzasadnieniu decyzji napisano, iż uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a także posiada odpowiednią bazę materialną do prowadzenia na kierunku wychowanie fizyczne studiów pierwszego stopnia.

Następna ocena jakości kształcenia powinna nastąpić w roku akademickim 2013/2014.

Kierunek: PEDAGOGIKA (P)

Uchwała Nr 1040/2004 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia na Wydziale Wychowania Fizycznego i Turystyki Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach.

Następna ocena jakości kształcenia powinna nastąpić w roku akademickim 2009/2010.


Akty prawne dotyczące rekrutacji:Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2024 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: