Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider

Kalendarium

1999 r.


18.12.1999 - studenci Wszechnicy Świętokrzyskiej w rozgrywkach Akademickich Mistrzostw Kielc w Piłce Nożnej Mężczyzn zdobyli tytuł Akademickiego Mistrza Kielc.

15-17.10.1999 - w Wólce Milanowskiej k. Kielc odbyła się konferencja naukowa nt.: Reforma systemu edukacji – wyzwania, szanse, zagrożenia zorganizowana przez Wszechnicę Świętokrzyską przy współudziale Ministerstwa Edukacji Narodowej

12.07.1999 - symboliczne rozpoczęcie rozbudowy budynku dydaktycznego Wszechnicy Świętokrzyskiej. Uroczystość zainicjował Rektor prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk z udziałem współpracowników i sympatyków uczelni.

13–16.05.1999 - drużyna Wszechnicy Świętokrzyskiej zajęła pierwsze miejsce w rozgrywanych w Ostrowcu Świętokrzyskim Mistrzostwach Polski Wyższych Szkół Niepaństwowych w Piłce Nożnej Mężczyzn.

01.05.1999 - w Wilnie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa nt.: Turystyka jako źródło przemian społecznych i ekonomicznych, zorganizowana przez Universitas Studiorum Polona Vilnensis i Wszechnicę Świętokrzyską.

24–25.04.1999 - drużyna Wszechnicy Świętokrzyskiej zajęła pierwsze miejsce w rozgrywanych w Kielcach Mistrzostwach Polski Wyższych Szkół Niepaństwowych w Koszykówce Kobiet.

21.01.1999 - Wszechnica Świętokrzyska zawarła umowę z Autorską Pracownią Architektoniczną “Archikon” na wykonanie do dnia 17 maja 1999 r. dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Rozbudowa budynku Wszechnicy Świętokrzyskiej o część dydaktyczno-socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą, parkingami, zjazdami na posesję oraz drogami wewnętrznymi w Kielcach przy ul. E. Orzeszkowej nr 15.

20.01.1999 - decyzją Rektora prof. dr. hab. Mieczysława Adamczyka wpisany został do rejestru organizacji studenckich we Wszechnicy Świętokrzyskiej Klub Penitencjarny.

12.01.1999 - decyzją Ministra Edukacji Narodowej nr DNS-1-0145-10/AM/REJ. 44/99 zatwierdzony został nowy Statut Uczelni.

Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2024 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: