Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider

24.01.2008 - mamy nowoczesny system informatyczny


24 stycznia 2008 roku rektor Wszechnicy Świętokrzyskiej prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk oraz kwestor mgr Elżbieta Wołowiec podpisali z firmą Kalasoft umowę na wdrożenie w naszej uczelni nowego, bardzo nowoczesnego systemu informatycznego.

Jego wdrażanie rozpocznie się już w lutym tego roku i potrwa do marca roku 2009. System ten usprawni pracę wszystkich komórek organizacyjnych Wszechnicy, a przede wszystkim ułatwi studentom kontakt z uczelnią. Przez Internet będzie można załatwić wiele spraw, które do tej pory wymagały wizyty w dziekanacie bądź bezpośredniego kontaktu z wykładowcą. Każdy student dostanie bowiem własne konto, co pozwoli mu za pomocą Internetu sprawdzić swoje oceny, płatności, dyżury wykładowców, plan zajęć oraz ewentualne jego zmiany itd. Pocztą elektroniczną zostanie poinformowany o terminach zaliczeń, zjazdów czy innych ważnych sprawach. Także elektronicznie odbywać się będzie rekrutacja.

Nowy system informatyczny sprawi, że Wszechnica Świętokrzyska stanie się uczelnią jeszcze bardziej otwartą, dostępną i przyjazną studentom oraz kadrze naukowo-dydaktycznej, a pod względem administracyjno-organizacyjnym dorówna najwyższym standardom europejskim.


Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2023 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: