Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider

Kalendarium

2017 r.

ADAM LISEWSKI OBRONIŁ PRACĘ MAGISTERSKĄ

Ostatnia aktualizacja 21 grudnia 2017 r.

Adam Lisewski to kolejny znany sportowiec, który obronił pracę magisterską na kierunku Wychowanie fizyczne we Wszechnicy Świętokrzyskiej.

Koszykarz mierzący 206 cm, występujący w wielu klubach Polskiej Ligii Koszykówki (Stal Stalowa Wola, Polpharma Starogard Gdańsk, Twarde Pierniki Toruń, a obecnie I Liga Noteć Inowrocław), jest kolejnym przykładem, że można pogodzić uprawianie sportu wyczynowego na wysokim poziomie z nauką.

WARSZTATY PRAKTYCZNE DLA STUDENTÓW FIZJOTERAPII

Ostatnia aktualizacja 11 grudnia 2017 r.

9 grudnia 2017 r. Koło Naukowe Młodych Fizjoterapeutów „ANTHROPOS” zorganizowało kolejne warsztaty praktyczne dla studentów fizjoterapii. Tradycyjnie poprowadził je instruktor Łukasz Oleksy, który jest jednocześnie studentem Wszechnicy. Program obejmował zajęcia praktyczne z zakresu zaawansowanych technik mięśniowo-powięziowych okolicy lędźwiowej, kości biodrowej, powięź piersiowo-lędźwiową oraz dekompresję okolicy lędźwiowo-brzusznej.

W dalszej części spotkania prowadzący omawiał techniki trzewne i rozluźniające mięsień lędźwiowy (technika brzuszna i grzbietowa) oraz dekompresję stawu krzyżowo-biodrowego.

DNI DAWCY SZPIKU WE WSZECHNICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

Ostatnia aktualizacja 26 listopada 2017 r.

18 i 25 listopada 2017 roku na terenie naszej uczelni zorganizowana została akcja „Dzień Dawcy Szpiku”, podczas której Żaneta Górska, Justyna Jaworska, Justyna Klamka, Agnieszka Połeć, Klaudia SimlatUrszula Zapała z II roku edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej zachęcały studentów i studentki do zarejestrowania się w bazie dawców szpiku, prowadzonej przez Fundację DKMS.

Akcja zorganizowana została z inicjatywy pani Dziekan Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego dr Agnieszki Walendzik-Ostrowskiej i dzięki życzliwości JM Rektora prof. dr. hab. Mieczysława Adamczyka. W jej przebieg czynnie zaangażował się Wolontariat Studencki.

XI KAMPANIA BIAŁEJ WSTĄŻKI

Ostatnia aktualizacja 25 listopada 2017 r.

W ramach organizowanych przez uczelnię wyjść studyjnych do placówek otoczenia społeczno-gospodarczego studenci specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza na kierunku pedagogika uczestniczyli w zajęciach warsztatowych z zakresu przemocy w rodzinie w Centrum Interwencji Kryzysowej w Kielcach.

Zajęcia odbyły się w dwóch terminach. Studenci I roku studiów II stopnia 24 listopada 2017 r. uczestniczyli w warsztacie przeprowadzonym przez kierownika CIK mgr Jolantę Kowalik-Pietrzyk. Opiekunem grupy ze strony uczelni była dr Katarzyna Palka. Następnego dnia w warsztacie poprowadzonym przez mgr Ewę Mazur-Czarnecką, zastępcę kierownika wizytowanej placówki, a jednocześnie interwenta kryzysowego i koordynatora Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Opiekunem tej grupy była dr Renata Kowal.

WSZECHNICA ŚWIĘTOKRZYSKA I MUZEUM HISTORII KIELC ROZSZERZAJĄ WSPÓŁPRACĘ

Ostatnia aktualizacja 21 listopada 2017 r.

17 listopada 2017 r. zawarte zostało porozumienie o rozszerzeniu współpracy pomiędzy Wszechnicą Świętokrzyską i Muzeum Historii Kielc. Stanowi ono kontynuację i uszczegółowienie pierwszej umowy, którą podpisano 15 maja 2008 r. Ze strony Wszechnicy Świętokrzyskiej umowę podpisali JM Rektor prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk i dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Turystyki prof. dr hab. Janusz Zdebski, a w imieniu Muzeum Historii Kielc dyrektor dr Jan Główka.

DNI EKONOMII SPOŁECZNEJ

Ostatnia aktualizacja 21 listopada 2017 r.

Dni Ekonomii Społecznej na Wszechnicy Świętokrzyskiej

17 listopada 2017 r. na terenie uczelni w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” odbyło się spotkanie pod hasłem „Dni Ekonomii Społecznej” zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej wspólnie z Biurem Karier Wszechnicy Świętokrzyskiej.

Tematyka spotkania w formie interaktywnego, moderowanego panelu obejmowała następujące zagadnienia: „Ekonomia społeczna – alternatywna ścieżka kariery” (dr Danuta Witczak-Roszkowska), „Tworzenie podmiotów ekonomii społecznej w oparciu o lokalne zasoby” (Jarosław Kuba) oraz „Ekonomia społeczna – szansą dla młodych” (Marcin Jedliński).

WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA I PRAKTYKI ZAGRANICZNE

Ostatnia aktualizacja 20 listopada 2017 r.

Praktyki zagraniczne

Studenci Wszechnicy Świętokrzyskiej, którzy studiują na kierunkach Pedagogika oraz Wychowanie Fizyczne mogą skorzystać z wyjazdów na studia lub na praktyki w ramach programu Erasmus+ do kilku uczelni w krajach Europy, z którymi mamy podpisane umowy.

DNI DAWCY SZPIKU WE WSZECHNICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

Ostatnia aktualizacja 15 listopada 2017 r.

Fundacja DKMS logo

Co godzinę jedna osoba w Polsce dowiaduje się, że ma białaczkę. Ten nowotwór krwi może dotknąć każdą i każdego z nas. Jednym ze sposobów leczenia jest przeszczep szpiku, czyli podanie osobie chorej substancji szpikowej z krwi zdrowego dawcy, która może pomóc odtworzyć jej układ krwiotwórczy. Ale poszukiwanie dawcy, czyli osoby, która jest „tkankowym bliźniakiem”, trwa często zbyt długo. Także dlatego, że wciąż brakuje dawców.

Przyłączając się do wspaniałej inicjatywy poszukiwania dawców szpiku. Wszechnica Świętokrzyska wspólnie z Fundacją DKMS organizuje na Uczelni Dzień Dawcy Szpiku. Każda osoba, która spełnia kryteria wiekowe i zdrowotne, będzie mogła zarejestrować się bazie.

„STOP PRZEMOCY” – LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2017

Ostatnia aktualizacja 6 listopada 2017 r.

Stop Przemocy

W związku z dwoma kampaniami: 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży, oraz 16 Dni Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet, biblioteka zaprasza do obejrzenia wystawy o nazwie „STOP PRZEMOCY”.

Wystawa prezentuje ksiązki związane z szeroko rozumianą tematyką przemocy, między innymi z przyczynami powstawania, rodzajami, mechanizmami, sposobami radzenia oraz zapobiegania.


PRZEDSTAWICIELE KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY OF SHUMEN GOŚCILI NA WSZECHNICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

Ostatnia aktualizacja 26 paździenika 2017 r.

Pod koniec października 2017 r. miłą wizytę w naszej uczelni złożyły pracownice Uniwersytetu w Shumen w Bułgarii. Dr Neli Stoycheva Dimitrova oraz dr Teodora Zhelyazkova Ignatova, będące nauczycielami akademickimi na Wydziale Edukacji bułgarskiej uczelni, a także dr Mariana Apostolova Peteva, dyrektor biblioteki uniwersyteckiej w Shumen odwiedziły Wszechnicę Świętokrzyską w ramach programu Erasmus+.


„Potrzebuję rodziców od zaraz” – kampania wojewody

Ostatnia aktualizacja 16 paździenika 2017 r.

Potrzebuję rodziców od zaraz

W związku z 11 edycją Akcji Wojewody Świętokrzyskiego "Potrzebuję rodziców od zaraz" 2017, zapraszamy do udziału w zaplanowanych wydarzeniach (szczegóły na plakacie).

Program Konferencji organizowanej w dniu 27.10.2017 r. w budynku ŚUW "Okrąglak".

Celem akcji jest propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego i pozyskiwanie kandydatów do sprawowania opieki zastępczej nad dzieckiem.

Szczegółowych informacji udzielają centra pomocy rodzinie (lista instytucji).


Stwórzmy dzieciom rodzinę
Agata Wojtyszek
Wojewoda Świętokrzyski

Jest decyzja Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Ostatnia aktualizacja 10 października 2017 r.

Pracownia edukacji wczesnoszkolnej (1)

Wszechnica Świętokrzyska otrzymała
 POZYTYWNĄ 
ocenę jakości kształcenia na kierunku
PEDAGOGIKA

(Uchwała nr 490/2017 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 21 września 2017 r.)

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018

Ostatnia aktualizacja 12 paździenika 2017 r.

Inauguracja roku akademickiego 1017/2018

Inauguracja dwudziestego czwartego roku działalności naszej Uczelni rozpoczęła się 7 października 2017 r. o godz. 10.30 w Auli Wszechnicy Świętokrzyskiej.

Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk powitał przybyłych na to podniosłe wydarzenie nauczycieli akademickich, studentów oraz zaproszonych gości. Wygłoszone przez Rektora wystąpienie inauguracyjne spotkało się z żywym zainteresowaniem wśród słuchaczy.

Miłym akcentem inauguracji było wręczenie Stypendiów Specjalnych Rektora „Primus inter pares” studentom, którzy w ubiegłym roku akademickim uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce oraz wykazali się szczególnymi osiągnięciami. W tym roku stypendia otrzymało 6 studentek. Wśród wyróżnionych była m.in. Aneta Rydz, członkini kadry narodowej i aktualna akademicka mistrzyni Polski w skoku wzwyż. Jego Magnificencja Rektor pogratulował wszystkim studentom sukcesów. Podkreślił też swoje uznanie dla sportowców osiągających jednocześnie wysokie wyniki w sporcie i w nauce.


Zainteresowanie wolontariatem studentów w Universita Degli Studi di Enna „Kore” we Włoszech

Ostatnia aktualizacja 5 lipca 2017 r.

W czerwcu 2017 r. w ramach programu Erasmus+ pracownice Wszechnicy Świętokrzyskiej, dr Renata Kowalmgr Aldona Gorlowska, wyjechały do Uniwersytetu w Ennie na Sycylii. Podczas spotkania z kierownictwem biura Erasmusa włoskiej uczelni omówiono warunki i procedury związane z wymianą międzyuczelnianą studentów oraz dopełniono formalności związanych z dokumentacją podróży.

IV STUDENCKA KONFERENCJA NAUKOWA

Ostatnia aktualizacja 02 czerwca 2017 r.

IV Studencja konferencja Naukowa

27 maja 2017 r. w murach naszej uczelni odbyła się IV Studencka Konferencja Naukowa pod tytułem Aktywność fizyczna jako czynnik oddziaływania na zdrowie w wychowaniu fizycznym i fizjoterapii, zorganizowana przez Katedrę Wychowania Fizycznego, Katedrę Fizjoterapii oraz Koło Naukowe Młodych Fizjoterapeutów „ANTHROPOS”. Patronat nad konferencją objął Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk.

Przybyłych na konferencję prelegentów i uczestników w imieniu Rektora Wszechnicy oraz własnym, przywitał Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Turystyki prof. dr hab. Janusz Zdebski. Wykład wprowadzający na temat Zachowań zdrowotnych fizjoterapeutów jako promotorów i edukatorów zdrowia wygłosił opiekun Koła Naukowego dr Sławomir Kozioł.

Z OSTATNIEJ CHWILI

Ostatnia aktualizacja 27 maja 2017 r.

Dwóch studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej Jakub Wachnik I rok wychowanie fizyczne studia magisterskieDamian Sobczak II rok wychowanie fizyczne studia magisterskie na odbywających się w Lublinie półfinałach Akademickich Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej po wygraniu dwóch spotkań uzyskali awans do finałów AMP, które odbędą się w Gdańsku.

Obaj studenci reprezentują barwy Effectora Kielce.ZŁOTO DLA WSZECHNICY

Ostatnia aktualizacja 26 maja 2017 r.

Miło nam poinformować, że Rydz Aneta – studentka I roku kierunku wychowanie fizyczne, studia II stopnia, reprezentująca barwy naszej Uczelni, wygrała konkurs skoku wzwyż na odbywających się w dniach 25-27 maja 2017 r. w Łodzi Akademickich Mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce.WYSTAWA PRAC PLASTYCZNYCH pt. „Drugie życie starej książki”

Ostatnia aktualizacja 20 maja 2017 r.

WYSTAWA PRAC PLASTYCZNYCH pt. „Drugie życie starej książki”

Podczas wystawy przygotowanej przez Ewę Kochanowską, która ukończyła kierunek pedagogika na Wydziale Humanistyczno-Pedagogicznym Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach, prezentowane są prace wykonane przez dzieci z sekcji plastycznych Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii.

Stare książki, których nikt nie chce i nikt już nie czyta są oddawane na makulaturę. Mają szare okładki, pożółkłe kartki, są szyte lub klejone. A jednak mogą mieć drugie życie.

PRACOWNICY WSZECHNICY W UNIVERSITY OF SHUMEN W BUŁGARII

Ostatnia aktualizacja 25 maja 2017 r.

Pracownicy Wszechnicy w University of Shumen w Bułgarii

Od 17 do 23 maja 2017 roku pracownicy Wszechnicy Świętokrzyskiej mgr Wiesława Barcicka, mgr Marek Dutkiewicz oraz mgr Aldona Gorlowska odbyli wizytę w ramach programu Erasmus+. Głównym jej celem było zapoznanie się ze strukturą i organizacją uczelni partnerskiej, programami kształcenia, a także pracą biura Erasmus+ w Shumen. Podczas wizyty przedstawiciele Wszechnicy mieli również okazję dokonać prezentacji osiągnięć i dokonań naszej Alma Mater.

AKADEMICKIE MISTRZOSTWA KIELC W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ

Ostatnia aktualizacja 14 maja 2017 r.

Nasi Studenci (Damian Sobczak – II r. kierunek: Wychowanie fizyczne, studia II stopnia oraz Jakub Wachnik – I r. Wychowanie fizyczne II stopnia) wygrali Turniej Eliminacyjny do półfinału „C” Akademickich Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej.

Zawody odbyły się w dniu 11 maja 2017 r. na boiskach Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, która była organizatorem tego turnieju. Nasz zespół (na co dzień reprezentujący barwy EFFECTORA KIELCE), nie dał żadnych szans przeciwnikom z Politechniki Świętokrzyskiej oraz UJK, wygrywając wszystkie z pięciu spotkań, które miał do rozegrania.

DNI AUTYZMU

Ostatnia aktualizacja 22 kwietnia 2017 r.

Kwiecień miesiąc wiedzy na temat autyzmu

Kwiecień to Miesiąc Wiedzy na Temat Autyzmu. „Coroczne obchody Światowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu mają (…) zwrócić uwagę na niedopuszczalną dyskryminację, nadużycia i izolację, jakich doświadczają ludzie dotknięci autyzmem i ich najbliżsi. Jak podkreśla Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych, osoby z autyzmem są równe wobec prawa i przysługują im wszystkie prawa człowieka i podstawowe wolności. (…) Pomóżmy im zrealizować swój potencjał i sprawmy, by mogli oni korzystać z istniejących możliwości oraz cieszyć się dobrobytem – jest to ich prawo przyrodzone” – podkreślił w swoim przesłaniu Sekretarz Generalny ONZ, Ban Ki-moon (źródło: Fundacja Synapsis).

III STUDENCKA KONFERENCJA NAUKOWA

Ostatnia aktualizacja 22 kwietnia 2017 r.

III Studencka Konferencja Naukowa pod tytułem "Dylematy współczesnego wychowania z perspektywy młodego badacza"

22 kwietnia 2017 r. odbyła się III Studencka Konferencja Naukowa pod tytułem Dylematy współczesnego wychowania z perspektywy młodego badacza, zorganizowana przez Katedrę Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji we współpracy z Wydziałem Wychowania Fizycznego i Turystyki. Patronat na konferencją objął Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk.

Konferencja wpisała się w cykl spotkań, organizowanych przez studentów dla studentów i absolwentów Wszechnicy Świętokrzyskiej, podczas których prelegenci prezentują swoje aktualne spostrzeżenia, wynikające z zainteresowań badawczych związanych między innymi z przygotowywanymi pracami dyplomowymi.

ERASMUS+ :: WIZYTA W CORDOBIE

Ostatnia aktualizacja 5 kwietnia 2017 r.

prof. Teresa Giza i dr Katarzyna Palka przed budynkiem Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Cordobie

W dniach 27.03-03.04.2017 w ramach programu Erasmus+ Staff Mobility of Teaching Assignment (STA) prof. dr hab. Teresa Giza, kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji oraz dr Katarzyna Palka, Dziekan Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego gościły na Wydziale Nauk o Edukacji University of Cordoba w Hiszpanii.

Zgodnie z programem przeprowadzono trzy warsztaty twórczości dla studentów edukacji początkowej oraz pracowników Wydziału a także seminarium nt. How to recognize and support the ability of students? Education of gifted and talented students in Poland.

Koordynatorami wyjazdu ze strony hiszpańskiej była dr Carolina Perez Duenas (koordynator ds. współpracy międzynarodowej), dr Eliana Moreno, wykładowca psychologii opiekuńczej oraz dr Mar Montavez Martin, wykładowca edukacji fizycznej i ekspresji ciała.

Zajęcia dydaktyczne były okazją do wymiany doświadczeń w zakresie teorii i praktyki pedagogiki zdolności w Polsce oraz Hiszpanii.

`

Warsztaty praktyczne nt.
Techniki uwalniania pozycyjnego


Ostatnia aktualizacja 20 lutego 2017 r.

Łukasz Oleksy w trakcie prezentacji

11 lutego 2017 r. Koło Naukowe Młodych Fizjoterapeutów „ANTHROPOS” zorganizowało kolejne warsztaty praktyczne dla studentów fizjoterapii.

Zajęcia po raz kolejny poprowadził Łukasz Oleksy, instruktor firmy szkoleniowej Functional Movement Polska. Temat warsztatów obejmował podstawowe zagadnienia, dotyczące metody uwalniania pozycyjnego, opartej na opracowaniu Lawrence Jones’a.

II Konferencja naukowa nt.
Profilaktyka, terapia i resocjalizacja. Przykłady dobrych praktyk


Ostatnia aktualizacja 19 lutego 2017 r.

Kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji <strong>prof. dr hab. Teresa Giza</strong>

27 stycznia 2017 roku, dzięki uprzejmości Jego Magnificencji Rektora Wszechnicy Świętokrzyskiej prof. dr. hab. Mieczysława Adamczyka, w siedzibie Wszechnicy Świętokrzyskiej odbyła się II Konferencja naukowa na temat: Profilaktyka, terapia i resocjalizacja. Przykłady dobrych praktyk. Patronat nad konferencją objęli: Rektor Wszechnicy Świętokrzyskiej, Dyrektor Aresztu Śledczego w Kielcach płk dr Krzysztof Czekaj oraz Ekspert Wojewódzki do Spraw Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego mgr Małgorzata Nowobilska-Stanios. Seminarium zorganizowali pracownicy Katedry Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji pod kierownictwem prof. dr hab. Teresy Gizy oraz członkowie Naukowego Koła Penitencjarnego, Interdyscyplinarnego Koła Naukowego „Humanitas” i Międzywydziałowej Sekcji Wolontariatu Wszechnicy Świętokrzyskiej.

Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu

Ostatnia aktualizacja 6 lutego 2017 r.

65. Plebiscyt Sportowy Swiętokrzyskie Gwiazdy Sportu

W piatek 3 lutego na uroczystej gali w Targach Kielce poznaliśmy laureatów 65. Plebiscytu Sportowego 2016 Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu.

Miło nam poinformować, że wśród tegorocznych finalistów znalazły sie osoby związane z naszą uczelnią.

W kategorii Najpopularniejsi sportowcy świętokrzyskiego 2016 – II miejsce zajął: Daniel Adamiec (bokser KKB RUSHH Kielce) – student II roku wychowania fizycznego I stopnia.

Natomiast w kategorii: Najlepsi trenerzy województwa świętokrzyskiego II miejsce zajął: Grzegorz Nowaczek (Rushh Kielce) – absolwent studiów magisterskich w zakresie wychowania fizycznego.

Bardzo się cieszymy i serdecznie gratulujemy obu Panom.

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Naszej studentki – Marty Turoboś

Ostatnia aktualizacja 2 lutego 2017 r.

Marta Turoboś

W dniu 12 grudnia 2016 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr Jarosław Gowin podjął decyzję o przyznaniu stypendium Marcie Turoboś - studentce II roku Wychowania fizycznego II stopnia. Nasza reprezentantka znalazła się w gronie 709 stypendystów. Lista wszystkich nagrodzonych zamieszczona jest na stronie internetowej resortu.

Gratulujemy serdecznie Pani Marcie i życzymy dalszych sukcesów w sporcie, jak również w życiu prywatnym.

2017 – przełomowy rok w polskiej nauce Narodowy Kongres Nauki

Ostatnia aktualizacja 19 stycznia 2017 r.

2017 Narodowy Kongres Nauki

W ubiegłym roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspólnie z całym środowiskiem akademickim Polski rozpoczęło realizację wielkiego zadania, jakim jest stworzenie nowych podstaw prawnych funkcjonowania polskiej nauki i szkolnictwa wyższego na następne dziesięciolecia.

Jest to warunek tego, aby polska nauka rozwijała się znacznie szybciej niż obecnie, aby odrobiła zapóźnienia, wpływała na rozwój i innowacyjność gospodarki, doskonaliła organizację życia społecznego i wzbogacała kulturę.

Wypracowaniu rozwiązań i krytycznej analizie projektu nowego prawa o szkolnictwie wyższym służy Narodowy Kongres Nauki wraz z poprzedzającym go cyklem 9 konferencji programowych.

Szkolenie oraz warsztaty praktyczne


Ostatnia aktualizacja 19 stycznia 2017 r.

W dniu 14 stycznia 2017 r. (sobota) odbyło się szkolenie połączone z warsztatami praktycznymi, dla studentów kierunku Fizjoterapia oraz Wychowanie Fizyczne I i II stopnia.

Tematyka warsztatów to:

1. Nowoczesne metody biomechanicznej analizy ruchu

2. Elektrostymulacja funkcjonalna w rehabilitacji neurologicznej – wykorzystanie nowoczesnych technologii do stymulacji kończyn górnych i dolnych


Otwarcia dokonał Dziekan Wydziału prof. dr hab. Janusz Zdebski. Całość szkolenia oraz warsztaty praktyczne poprowadzili instruktorzy firmy TECHNOMEX Sp. z o.o. z Gliwic. Pani Joanna Roziak oraz Pan Piotr Czapla. Szkolenie było kolejnym już spotkaniem z serii już zrealizowanych inicjatyw, które zorganizowane zostało przez Koło Naukowe Młodych Fizjoterapeutów „ANTHROPOS” oraz Katedry Fizjoterapii oraz Wychowania Fizycznego.

Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2024 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: