Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider

Kalendarium

2001 r.


20.12.2001 - Objęcie patronatu nad Domem Dziecka numer 1 w Kielcach. Zebrane podczas kwesty wigilijnej pieniądze Rektor prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk przekazał dyrektorce Państwowego Domu Dziecka numer 1 Renacie Segiecińskiej. Pod opieką wolontariuszy – także studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej – przebywają tutaj sieroty społeczne: niemowlęta porzucone przez matki, kilkuletnie dzieciaki odebrane rodzicom prawomocnymi wyrokami sądowymi. Poruszony dramatem maluchów Rektor zdecydował o objęciu honorowego patronatu i długofalowej pomocy placówce. Studenci uczelni inicjować będą kwesty, zbiórki ubranek i zabawek.

19.12.2001- Kolacja wigilijna pracowników naukowo – dydaktycznych i studentów. W uczelnianym klubie na wieczerzy wigilijnej spotkali się pracownicy naukowo - dydaktyczni i studenci. Niepowtarzalnego nastrój wieczoru podkreślił koncert kolęd i pastorałek przygotowany przez uczelniany zespół wokalno – instrumentalny. Przed tradycyjnym posiłkiem zebrani składając sobie świąteczne życzenia przełamali się opłatkiem. Z inicjatywy Rektora prof. dr hab. Mieczysława Adamczyka przeprowadzono niezwykłą kwestę: bożonarodzeniowe drzewko ozdobiono choinkowymi bombkami. Każdy z uczestniczących w wieczerzy na zawieszanej na gałązkach bombce umieścił swoją sygnaturę, a do przygotowanej skarbonki wrzucił dowolny datek. Zebrany w ten sposób tysiąc złotych przeznaczono na świąteczną pomoc charytatywną.

19.12.2001 - Posiedzenie Senatu W trakcie ostatniego w tym roku posiedzenia Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej omówiono najbliższe plany i zamierzenia. Rektor prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk, po zasięgnięciu opinii w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej uczelni, poinformował Senat o przygotowaniach do otwarcia od roku akademickiego 2002/2003 nowych kierunków studiów. Wręczona też została nagroda Rektora. Otrzymał ją dziekan wydziału Wychowania Fizycznego i Turystyki prof. dr hab. Waldemar Dutkiewicz.

18.12.2001 - prezentacja wydawnictw Wszechnicy Świętokrzyskiej w trakcie ogólnopolskiej wystawy wydawnictw uczelni niepaństwowych w Warszawie.

11.12.2001 - Rektor prof.dr.hab. Mieczysław Adamczyk reprezentował środowisko akademickie regionu świętokrzyskiego w konsultacyjnym spotkaniu rektorów szkół niepaństwowych z wiceministrem Edukacji Narodowej i Sportu prof.dr.hab. Adamem Jamrózem.

8.12.2001 - Z inicjatywy Rektora prof. dr. hab. Mieczysława Adamczyka zainaugurowano cykl spotkań i wykładów parlamentarzystów oraz polityków różnych opcji politycznych przybliżających polską drogę do Unii Europejskiej. W Auli głównej Wszechnicy Świętokrzyskiej wykład „Polskie prawo własnościowe a ograniczenia w obrocie ziemią w krajach Unii Europejskiej” wygłosił poseł Ziemi Świętokrzyskiej Józef Szczepańczyk.

25.11.2001 - W akademickich mistrzostwach miasta w halowej piłce nożnej reprezentacja uczelni wywalczyła II miejsce i tytuł Wicemistrza Kielc na sezon 2001/2002.

21.11.2001 - W Kielcach odbyła się zorganizowana przez Kieleckie Towarzystwo Naukowe i Wszechnicę Świętokrzyską pierwsza z serii konferencji naukowych „Wieś kielecka w okresie przełomów i zagrożeń w XIX i XX wieku”

20.11.2001 - Minister Edukacji Narodowej i Sportu po przeanalizowaniu wniosku Wszechnicy Świętokrzyskiej stwierdził, że Uczelnia jest przygotowana do prowadzenia wyższych studiów zawodowych na kierunku turystyka i rekreacja. Zaakceptował tym samym uruchomienie nowego, kolejnego - piątego już - kierunku studiów.

15.10.2001 - odbył się wernisaż wystawy malarstwa akwarelowego Róży i Stanisława Popków - wykładowców naszej Uczelni.

06.10.2001 - w Auli głównej odbyła się inauguracja roku akademickiego 2001/2002 we Wszechnicy Świętokrzyskiej.

27.09.2001 - Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski za wkład w rozwój wyższych uczelni niepaństwowych w Polsce wręczył Jego Magnificencji Rektorowi Wszechnicy Świętokrzyskiej prof.dr.hab. Mieczysławowi Adamczykowi Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
zobacz

8-11.05.2001 - Wszechnica Świętokrzyska była organizatorem Mistrzostw Polski Wyższych Szkół Niepaństwowych w Piłce Nożnej
zobacz

24.04.2001 - gościem władz Wszechnicy Świętokrzyskiej był ambasador Jugosławii – pan Milorad Šćepanović.

18-20.04.2001 - prezentacja dorobku Wszechnicy Świętokrzyskiej na Targach Edukacyjnych w Kielcach.

04.03.2001 - studentka Wszechnicy Świętokrzyskiej Barbara Krzywda zdobyła brązowy medal na międzynarodowych mistrzostwach Szwecji w judo.


Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2024 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: