Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider

Kalendarium

2005 r.


29.12.2005 r. – kurtuazyjna wizyta ks. bp. Mariana Florczyka we Wszechnicy

Ks. biskup na ręce JM Rektora złożył serdeczne życzenia świąteczne dla pracowników i studentów uczelni. Podczas spotkania z Rektorem zapadła decyzja o podjęciu ciekawej inicjatywy: w związku z tym, że Jego Ekscelencja pełni funkcję Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Sportowców planowane jest zorganizowanie spotkania ze studentami, które poświęcone będzie m.in. takim zagadnieniom, jak: etyczny charakter sportu, wychowanie przez sport czy stanowisko Kościoła wobec sportu i sportowców.
Jego Ekscelencja przekazał do uczelnianej biblioteki interesujące książki pod redakcją Zbigniewa Dziubińskiego, które z pewnością będą przydatne studentom wychowania fizycznego, ale być może zainteresują też inne osoby interesujące się sportem. JM Rektor wręczył szacownemu gościowi kilka nowości wydawniczych Wszechnicy Świętokrzyskiej.


21.12.2005 r. – zmiany na stanowisku dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Turystyki

Podczas uroczystego posiedzenia Senatu Wszechnicy ogłoszona została zmiana na stanowisku Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Turystyki. Rektor prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk odwołał z tej funkcji Pana prof. dr. hab. Waldemara Dutkiewicza, który kilka tygodni wcześniej objął stanowisko dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu w Akademii Świętokrzyskiej. JM Rektor serdecznie podziękował Panu Profesorowi za wieloletnie zaangażowanie w pracę na rzecz Wydziału WFiT. Prof. Dutkiewicz nadal będzie uczestniczył w pracach Senatu oraz prowadził zajęcia ze studentami. Obowiązki Dziekana Wydziału WFiT przejęła dr Bożena Zawadzka.


20.12.2005 r. – wyróżnienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Gloria Artis” dla JM Rektora

JM Rektor prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk odebrał prestiżowe odznaczenie „Gloria Artis”, przyznawane przez ministra kultury, honorujące najwybitniejsze postaci świata kultury lub postaci mające na tym polu szczególne zasługi. – Jest to hołd dla odwagi intelektualnej i twórczości naukowej – powiedział o tym odznaczeniu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierz M. Ujazdowski. W imieniu ministra medale wręczył wyróżnionym wiceminister Tomasz Merta podczas uroczystej gali w Teatrze Polskim w Warszawie. zobacz


16.12.2005 r. – odbiór techniczny nowego budynku dydaktyczno-administracyjnego

Do użytku studentów i pracowników oddany został nowocześnie wyposażony obiekt o powierzchni użytkowej ponad 2,5 tys. m2. W budynku, prócz sal dydaktycznych, znajdują się także pomieszczenia katedr, dziekanatów, Rektoratu i Kwestura. W sali klubowej odbywać się będą prelekcje, spotkania okolicznościowe, a także koncerty studenckiego zespołu muzycznego. zobacz


23.11.2005 r. – towarzyski mecz piłki nożnej o puchar Burmistrza Buska Zdroju

Mecz rozegrany został pomiędzy AKS Busko-Zdrój (III liga) a reprezentacją Wszechnicy Świętokrzyskiej. Efektowne zwycięstwo odnieśli nasi piłkarze zdobywając puchar Burmistrza Buska-Zdroju.
Spotkanie miało cel charytatywny, dlatego cały dochód z meczu został przeznaczony dla wychowanków Domu Dziecka w Winiarach. Docenił to Rektor Wszechnicy, prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk, który ufundował specjalny puchar dla organizatorów tej imprezy. zobacz


19-20.11.2005 r. – zjazd sprawozdawczo-wyborczy Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

Wszechnicę reprezentowali na zjeździe w Warszawie Aleksandra Drdzeń z II roku turystyki i rekreacji oraz Adrian Kwiecień z III roku pedagogiki resocjalizacyjnej i sądowej. W czasie obrad dokonano wyboru na kolejną kadencję dotychczasowego przewodniczącego PSRP Arkadiusza Doczyka.


16.11.2005 r. – konferencja szkoleniowo-praktyczna w zakresie „Aktywnej Rehabilitacji”

Konferencja zorganizowana została w auli Wszechnicy Świętokrzyskiej dla studentów pedagogiki resocjalizacyjnej i sądowej oraz fizjoterapii.
Zajęcia prowadziły osoby niepełnosprawne, które pokazały uczestnikom spotkania trudności życia codziennego, z jakimi się borykają. Na konferencji poruszane były zagadnienia dotyczące historii „Aktywnej Rehabilitacji”, a także problemy związane z wciąż istniejącymi barierami architektonicznymi w wielu budynkach – również użyteczności publicznej.
Instruktorzy zapoznali studentów z technikami przenoszenia osób niepełnosprawnych. Omówiono też i zademonstrowano techniki poruszania się na wózku inwalidzkim. zobacz


8.11.2005 r. – otrzęsiny I roku

Tegoroczne otrzęsiny I roku odbyły się 8 listopada w klubie „Klinika”. Postaram się opisać przebieg imprezy dla tych których ominęła rewelacyjna zabawa. Całe "otrzęsiny" były prowadzone przez członków samorządu, którzy z poczuciem humoru zapowiadali i prowadzili konkursy. Było między innymi: karaoke dla wszystkich odważnych posiadających talent (lub też nie), konkurencja dla kobiet zebranie jak największej ilości męskich koszulek, oraz "dyskoteka otrzęsinowa". Niejako tradycja naszej uczelni stały się występy studentów z własnym programem artystycznym. Supportem był występ kabaretu studenckiego "Swan Lake" który zaprezentował balet pt. "Jezioro Łabędzie", natomiast gwoździem programu był występ Mandaryna Show, wokalistka wystąpiła na żywo wraz ze swoim niezastąpionym zespołem. Nie jedna wschodząca gwiazda mogłaby pozazdrościć tak gorącego przyjęcia, udanego występu i znakomitej publiczności. Artyści dzięki choreografii, fantastycznym strojom i swojemu urokowi osobistemu zarazili wszystkich szałem tańca. Sława zawsze niesie ze sobą pewne konsekwencje co można było zobaczyć po występie gdy tłum szalejących studentów nie pozwolił gwiazdom na opuszczenie parkietu. Dzięki DJowi "dyskoteka otrzęsinowa" była prawdziwym "szałem dzikich ciał", bawili się wszyscy, począwszy od najmłodszych studentów skończywszy na pracownikach uczelni. Studenci Wszechnicy udowodnili ze potrafią się znakomicie bawić, nie brakowało chętnych do zabawy pomimo zmęczenia, późnych godzin i świadomości z obowiązku obecności na zajęciach następnego dnia. Impreza miała charakter zamknięty a dochód ze sprzedanych biletów przeznaczony jest na akcje mikołajkowa.


19-22.10.2005 r. – szkolenie członków Naukowego Koła Penitencjarnego w zakresie HIV/AIDS i narkomanii

W szkoleniu zorganizowanym przez Polską Fundację Pomocy Humanitarnej Res Humanae we współpracy z Krajowym Centrum ds. AIDS udział wzięli studenci Wszechnicy: Sylwia Matuśkiewicz, Agnieszka Jagieła, Katarzyna Forc, Joanna Struzik, Karolina Surdy, Łukasz Wilk, Marek Neska i Łukasz Wojciechowski. Uczestnicy uzyskali informacje na temat HIV/AIDS oraz uzależnienia od substancji psychoaktywnych oraz poznali praktyczną stronę pracy z osobami zakażonymi i uzależnionymi. Poruszono tematy dotyczące aspektów medycznych czy psychospołecznych wirusa HIV i narkomanii, wybranych elementów seksuologii, dróg wyjścia z uzależnienia, zagadnień etycznych i prawnych HIV/AIDS, polityki państwa w tym zakresie, profilaktyki i punktów diagnostycznych. Szkolenia odbyło się w Ośrodku Misyjnym w Konstancinie.


10.10.2005 r.– stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia sportowe dla Filipa Szołowskiego

W siedzibie Wszechnicy odbyło się spotkanie z okazji przyznania Filipowi Szołowskiemu, reprezentantowi Polski w triatlonie, studentowi Wszechnicy (III rok WF), rocznego stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia sportowe. Decyzję Ministra wraz z listem gratulacyjnym przekazał Filipowi Rektor uczelni prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk. zobacz


01.10.2005 r. – Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2005/2006.

1 października w auli uczelni Jego Magnificencja Rektor Wszechnicy Świętokrzyskiej prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk dokonał inauguracji nowego roku akademickiego 2005/2006 – dwunastego już w historii szkoły. Podczas uroczystości najzdolniejsi słuchacze uhonorowani zostali nagrodą Rektora „Primus inter pares” za wybitne wyniki w nauce oraz aktywną działalność na rzecz społeczności akademickiej Wszechnicy. zobacz fragmenty przemówienia


26.09.2005 r.– wizyta delegacji z Edith Cowan University w Perth (Australia)

Kurtuazyjną wizytę złożyli JM Rektorowi pracownicy australijskiej uczelni dr Beate Josephi oraz Andrew Taylor. Rozmawiano na temat różnic w systemach edukacyjnych Polski i Australii oraz sposobie funkcjonowania szkół wyższych. Porównano kierunki kształcenia prowadzone w Edith Cowan University oraz Wszechnicy i poruszono kwestie ewentualnej współpracy na gruncie naukowo-dydaktycznym. Goście z zainteresowaniem zwiedzili obiekty Wszechnicy. zobacz


20.09.2005 r. – Posiedzenie Senatu

20 września br. odbyło się pierwsze w roku akademickim 2005/2006 posiedzenie Senatu. W sprawach kadrowych Rektor powołał na stanowisko Dziekana Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego Panią dr Marzenę Pękowską. Z akceptacją Jego Magnificencji spotkał się też wniosek Rady Wydziału H-P o desygnowaniu do składu Senatu Pani dr Moniki Szpringer.
Słuchaczy trzecich lat z pewnością zainteresują zapisy nowego Zarządzenia Rektora w sprawie przyjmowania studentów Wszechnicy na studia podyplomowe, zgodnie z którym mają oni prawo podjąć tę formę kształcenia na preferencyjnych warunkach (mogą liczyć na obniżenie kosztów czesnego o 20 proc.). Oferta „podyplomówki” w naszej uczelni została znacznie poszerzona: uruchomiono m.in. Media w edukacji, Organizacja i zarządzanie w turystyce i hotelarstwie, Rekreacja ruchowa, Wychowanie fizyczne, Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, Terapia pedagogiczna oraz Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.
Omówiono również wyniki rekrutacji na studia w rozpoczynającym się roku akademickim. Dyskutowano też na temat zmian w sposobie funkcjonowania uczelni, wynikających z nowo wprowadzonej Ustawy, pn. „Prawo o szkolnictwie wyższym”.


11.09.2005 r. – obowiązkowe obozy letnie – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pińczowie

Zakończyła się akcja obozów letnich na Wydziale Wychowania Fizycznego i Turystyki. Obowiązkowe zajęcia wyjazdowe zaliczyli studenci kierunków: turystyka i rekreacja oraz wychowanie fizyczne (studia dzienne i zaoczne). W sumie w ciągu czterech turnusów w obozach udział wzięło przeszło 450 osób. Po raz pierwszy wszyscy uczestnicy otrzymali twarzowe koszulki sportowe z godłem Wszechnicy Świętokrzyskiej. zobacz


07.06.2005 r. – Wszechnica Świętokrzyska „Wiarygodną Szkołą”.

Podczas uroczystości, która odbyła się w siedzibie poznańskiej Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii, kapituła Akademickiego Centrum Informacyjnego przyznała certyfikat „Wiarygodna Szkoła” dla Wszechnicy Świętokrzyskiej.
Program miał na celu sprawdzenie aspektów prawnych działalności szkół niepaństwowych w Polsce, ocenę bazy dydaktycznej oraz pozadydaktycznych form działalności, analizę materiałów promocyjnych.
Wszechnica Świętokrzyska została oceniona pozytywnie i tym samym uzyskała prawo posługiwania się znakiem „Wiarygodna Szkoła” w roku akademickim 2005/2006. zobacz


11.06.2005 r. – I miejsce w Regatach Górskich o Puchar Wojewody Świętokrzyskiego.

Monika Rzepecka (II r. WF dzienne), Jerzy Klimczak (II r. WF zaoczne) i mgr Marek Dutkiewicz wywalczyli dla Wszechnicy puchar Wojewody Świętokrzyskiego Włodzimierza Wójcika za zajęcie I miejsca podczas IV Regat Górskich „Cedzyna 2005”. Nasza reprezentacja zwyciężyła w tej corocznej świętokrzyskiej imprezie już po raz trzeci z rzędu. W tym roku załoga Wszechnicy pokonała konkurentów z Akademii Świętokrzyskiej i Wyższej Szkoły Handlowej im. B. Markowskiego.


3 czerwca 2005 r. odbyło się spotkanie członków zwycięskiej drużyny oraz wicemistrzów Polski wyższych szkół niepaństwowych w badmintonie, a także przedstawicieli mediów z władzami Uczelni: JM Rektorem prof. dr. hab. Mieczysławem Adamczykiem oraz Dziekanem Wydziału Wychowania Fizycznego i Turystyki prof. dr. hab. Waldemarem Dutkiewiczem. Podczas spotkania Pan Rektor wyraził swe zadowolenie i wielką radość z sukcesów sportowych studentów Wszechnicy, wręczając zawodnikom listy gratulacyjne i nagrody. zobacz


22-25.05.2005 r. – reprezentacja Wszechnicy Mistrzem Polski Wyższych Szkół Niepublicznych w piłce nożnej na lata 2005-2006.

Mistrzostwa Polski Wyższych Szkół Niepublicznych w piłce nożnej odbyły się w Poznaniu w dniach 22-25 maja br. Zespół Wszechnicy Świętokrzyskiej odniósł w tej rywalizacji spektakularne zwycięstwo – zdobył tytuł Mistrza nie tracąc ani jednej bramki i zdobywając w siedmiu meczach w sumie aż 35! Nasi futboliści zdobyli w tej imprezie wszystkie laury, które były do zdobycia: Piotr Pawłowski został najlepszym zawodnikiem, Piotr Kajda – najlepszym strzelcem, a Dawid Polak – najlepszym bramkarzem. zobacz
Wyniki poszczególnych spotkań, w których braliśmy udział podczas mistrzostw:
eliminacje: WSPiZ Poznań 13 : 0, WSE Białystok 7 : 0, WSNHiD Poznań 2 : 0, WSB Poznań 3 : 0
ćwierćfinał: WSL Poznań 1 : 0
półfinał: WSG Bydgoszcz 7 : 0
finał: WSPiZ Warszawa 2 : 0.


21 maja 2005 r. – uroczyste otwarcie wystawy pod hasłem „Wygraj swoje życie”, zorganizowanej przez studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej.

Członkowie Studenckiego Koła Naukowego "Penitencjarne" wykonali i zaprezentowali prace – rekwizyty i plakaty profilaktyczne – poświęcone problemom alkoholizmu i narkomanii. Uzupełnieniem i jednocześnie uatrakcyjnieniem wystawy była prelekcja studentek pedagogiki resocjalizacyjnej i sądowej połączona z prezentacją multimedialną pokazująca kontakty młodzieży kieleckiej z alkoholem i środkami odurzającymi.
Impreza odbyła się w ramach Świętokrzyskich Dni Profilaktyki, odbywających się w Kielcach w dniach 14-22 maja 2005 r. pod hasłem „Podajmy dłoń rodzinie”. zobacz


7.05.2005 r. – uroczyste otwarcie wystawy prac wykonanych przez studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej, pod kierunkiem prof. Wiesława Karolaka. Wernisaż zatytułowany „Bezsłowny Dialog” zorganizowano w uczelnianej galerii „Na piętrze”.
Bezsłowny Dialog to zaproszenie do wykonania prac zawierających rozważania dotyczące wszelkiego typu DIALOGÓW; DIALOG z samym z sobą, DIALOG z drugim człowiekiem, ze Światem; DIALOG dotyczący teraźniejszości i przyszłości świata, człowieka, zwierząt, ptaków, powietrza, nauki i techniki, wiary, religii, polityki. To zaproszenie do dialogu, zaproszenie do myślenia. Jednocześnie jest to zaproszenie do myślenia pozytywnego, to zaproszenie do dalszego twórczego – pozytywnego interpretowania faktów, doniesień, to zaproszenie do budowania nowych, pozytywnych znaczeń i „przekształcania” istniejących negatywnych w pozytywne. Zmiany niekorzystnego nastawienia. Zmiany interpretacji i zmiany perspektywy. zobacz


30.04. – 03.05.2005 r.– wycieczka pracowników Wszechnicy Świętokrzyskiej; trasa: Łańcut – Bieszczady – Lwów – Krasiczyn

Pracownicy dydaktyczno-naukowi, administracyjni i obsługowi naszej uczelni wzięli udział w wycieczce, której trasa obejmowała najpiękniejsze miejsca Polski południowo-wschodniej: zespół pałacowy w Łańcucie, zamek w Krasiczynie, skansen w Przeworsku, a także Wielką Pętlę Bieszczadzką. Głównym punktem programu był wyjazd do Lwowa.
Uczestnicy wycieczki mieli okazję podziwiać odnowiony Cmentarz Orląt Lwowskich, gdzie znajdują się groby Polaków, którzy polegli w czasie wojny polsko-ukraińskiej w latach 1918-1919. W obronie Lwowa stanęli wówczas lwowscy młodzieńcy, którzy z wielką odwagą i patriotyzmem walczyli o polskość miasta. Cmentarz Orląt Lwowskich stanowi naszą narodową nekropolię. Cmentarz Orląt Lwowskich we Lwowie stanowi część Cmentarza Łyczakowskiego, na którym pochowanych jest wielu wybitnych Polaków: przedstawicieli nauki, sztuki, polityki, uczestników powstań narodowych, bojowników o wolność i niepodległość Polski.
Uczestników wycieczki urzekła niezwykła atmosfera Lwowa: zachwyciły ich urokliwe brukowane uliczki, zaułki, kolorowe kamieniczki. Co krok spotykali ślady polskiej kultury. Trzeba jednak pamiętać, że jest to miasto położone na styku cywilizacji Zachodu i Orientu, świata łacińskiego i prawosławia, zbudowane przez Rusinów, Polaków, Ormian, Żydów i inne narody. zobacz


kwiecień 2005 r.– kurs pilotów wycieczek

Zajęcia tegorocznego kursu pilotów wycieczek zakończyły się sprawdzianem wewnętrznym 10 kwietnia 2005 r. Uczestniczyło w nich 33. studentów naszej uczelni. Większość uczestników to słuchacze kierunku turystyka i rekreacja. Celem kursu było przygotowanie uczestników do egzaminu państwowego przed Wojewódzką Komisją ds. Pilotażu w dniach 7-8 czerwca 2005 r. W ramach kursu w dniach 1-3 kwietnia 2005 r. odbyła się wycieczka „study tour” po Kotlinie Kłodzkiej i czeskiej Pradze. zobacz


kwiecień 2005 r.– wyniki ogólnopolskich rankingów szkół wyższych

Wszechnica Świętokrzyska zajęła wysokie lokaty w tegorocznych rankingach uczelni, opracowanych przez media ogólnopolskie:
„PERSPEKTYWY” i „RZECZPOSPOLITA” (kategoria: niepaństwowe uczelnie licencjackie) – 9 MIEJSCE!
„WPROST” (kategoria: niepaństwowe uczelnie niebiznesowe) – 8 MIEJSCE!
Przypominamy, iż w roku ubiegłym w wymienionych zestawieniach nasza uczelnia sklasyfikowana została na 10. pozycji.


22.04.2005 r. – doceniając osiągnięcia sportowe wymienionych studentów JM Rektor prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk zaprosił koszykarzy na spotkanie, podczas którego pogratulował zaszczytnego tytułu, wręczając jednocześnie pamiątkowe listy i nagradzając najlepszych zawodników. W spotkaniu uczestniczył dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Turystyki prof. dr hab. Waldemar Dutkiewicz. zobacz


19-21.04.2005 r. – Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej, Kielce 2005

Zespół Wszechnicy Świętokrzyskiej, remisując z drużyną Akademii Świętokrzyskiej 30 : 30 oraz pokonując reprezentację Politechniki Lwowskiej 41 : 31, zwyciężył w Międzynarodowym Turnieju Piłki Ręcznej o Puchar JM Rektora AŚ. zobacz


19-20.04.2005 r. - sesja Studenckich Kół Naukowych zorganizowana przez Akademię Świętokrzyską pod hasłem „Człowiek i jego środowisko”.
Uczestnicy sesji pracowali w dwóch sekcjach: humanistyczno-społecznej oraz matematyczno-przyrodniczej. Wszechnicę reprezentowały Agnieszka Jagieła oraz Anna Dolata i Michał Winiarski.
W sekcji humanistyczno-społecznej, w której brali udział członkowie Koła Naukowego „Penitencjarne” wygłoszono łącznie 51 referatów. Referat pt. „Wiedza i postawy wobec osób zakażonych HIV i chorych na AIDS w opinii studentów kierunków pedagogicznych, artystycznych i medycznych” wygłosiła Agnieszka Jagieła. Materiały do referatu stanowiły badania przeprowadzone przez członków naszego koła naukowego wśród 300 studentów kierunków pedagogicznych, artystycznych i medycznych (po 100 z każdego kierunku). Miały one na celu wykazanie, jaką wiedzę i postawy wobec osób zakażonych HIV i chorych na AIDS reprezentują studenci.
Naukowe Koło „Penitencjarne” brało udział w sesji studenckich kół naukowych po raz pierwszy.


05.04.2005 r.– Targi Szkół Wyższych i Pomaturalnych; Skarżysko Kamienna 2005

Po raz kolejny nasza uczelnia zaprezentowała swą ofertę edukacyjną maturzystom ze Skarżyska Kamiennej. Przeprowadziliśmy wiele rozmów z potencjalnymi kandydatami, przedstawiając im zalety studiowania w naszej szkole. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się wydawnictwa uczelniane Wszechnicy. zobacz


3-8.04.2005 r.– uczciliśmy pamięć Ojca Świętego, Papieża Jana Pawła II

Studenci Wszechnicy Świętokrzyskiej z głębokim żalem i smutkiem pożegnali Papieża Polaka. Wszyscy jesteśmy dumni, że mieliśmy szczęście żyć w czasie Jego pontyfikatu.

Uczestniczyliśmy w wielu mszach świętych, uroczystościach, spotkaniach – wszystkie poświęcone były pamięci Jana Pawła II:

3 kwietnia – w kieleckiej bazylice katedralnej studenci kieleckich uczelni zamówili Mszę św. w intencji Jana Pawła II.

4 kwietnia – JM Rektor Wszechnicy Świętokrzyskiej uczestniczył w uroczystej Sesji Rady Miasta Kielc poświęconej pamięci Papieża Jana Pawła II, Honorowego Obywatela naszego miasta.

5 kwietnia, godz. 17.00 – w Warszawie na Placu Piłsudskiego odbyła się narodowa Msza św., w której uczestniczyli także studenci kieleckich uczelni.

6 kwietnia, godz. 18.00 – władze, nauczyciele akademiccy i studenci Wszechnicy Świętokrzyskiej uczestniczyli we Mszy św. w bazylice katedralnej.

7 kwietnia – delegacja studentów uczestniczyła w uroczystościach pożegnalnych, które odbyły się na płycie lotniska w Masłowie.

8 kwietnia – dzień uroczystości pogrzebowych Ojca Świętego – w kościołach, na placach naszego miasta, we własnych domach – w wielkim skupieniu pożegnaliśmy Jana Pawła II Wielkiego.


02.04.2005 r.– ogólnopolska konferencja naukowa nt.: „Gimnazjum w III Rzeczpospolitej – nadzieje i zagrożenia”

Wszechnica Świętokrzyska, wspólnie z Akademią Świętokrzyską w Kielcach oraz Instytutem Badań Edukacyjnych w Warszawie, zorganizowała konferencję naukową, podczas której poruszono aktualne problemy kształcenia gimnazjalnego. Inicjatorami i głównymi organizatorami spotkania byli prof. dr hab. Andrzej Bogaj oraz dr Małgorzata Bogaj. Konferencja odbyła się w Centrum Targowym w Kielcach. (program konferencji)


31.03-02.04.2004 r. – X Targi Edukacyjne „EDUKACJA 2005” w Kielcach

W tegorocznych Targach Edukacyjnych w Kielcach udział wzięło kilkudziesięciu przedstawicieli szkół wyższych, średnich i gimnazjów, placówek oświatowych oraz wydawnictw podręczników. Tradycją stało się już uczestnictwo Wszechnicy Świętokrzyskiej w kieleckiej imprezie. Co roku prezentujemy maturzystom i nauczycielom ofertę edukacyjną uczelni oraz nowości książkowe opracowywane przez nasze wydawnictwo.


21-24.03.2005 r. – Mistrzostwa Polski Wyższych Szkół Niepaństwowych w koszykówce mężczyzn – Supraśl 2005

W dniach reprezentacja Wszechnicy Świętokrzyskiej uczestniczyła w Mistrzostwach Polski Wyższych Szkół Niepaństwowych w koszykówce mężczyzn w Supraślu. Zespół nasz w składzie: Rafał Partyka, Rafał Gil, Tomasz Żmuda, Rafał Sroka, Piotr Trześniewski, Marek Lasota, Łukasz Oleszek, Łukasz Dolski, Dominik Krajewski, Przemysław Nartowski i Maciej Sołtys, prowadzony przez mgr. Marka Dutkiewicza, zdobył tytuł wicemistrza Polski, ulegając w finale jedynie drużynie gospodarzy. Jest to olbrzymi sukces, biorąc pod uwagę, że dwa lata temu podczas tych samych mistrzostw, które wówczas odbyły się w Płocku, zespół nasz zajął dopiero 10. miejsce. zobacz


11.03.2005 r.– II Ogólnopolskie Targi Szkół Wyższych w Radomiu

Nasza uczelnia zaprezentowała swą ofertę edukacyjną maturzystom z Radomia. Targi odbyły się w Zespole Szkół Technicznych. Ich organizatorem był Szkolny Ośrodek Kariery działający przy tej szkole. Uczniowie zadbali o dobre samopoczucie wszystkich wystawców i miłą atmosferę imprezy.
Choć Targi w Radomiu odwiedziliśmy po raz pierwszy, okazuje się, że nasza uczelnia jest dobrze znana w tym mieście. Wielu rozmówców deklarowało chęć podjęcia studiów właśnie we Wszechnicy Świętokrzyskiej. Świadczy to o atrakcyjności oferowanych kierunków i specjalności kształcenia. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyła się uruchomiona w ubiegłym roku akademickim fizjoterapia. Radomscy maturzyści doceniają również dobre warunki studiowania w naszej uczelni oraz przystępną wysokość czesnego. zobacz


01.03.2005 r. – seminarium dotyczące programu „Cień Menedżera”

W naszej uczelni odbyło się seminarium dotyczące programu „Cień Menedżera” połączone ze szkoleniem nt. „Autoprezentacja oraz Skuteczne Metody Poszukiwania Pracy” prowadzone przez specjalistów z firmy „Jobpilot” zobacz


17-19.02.2005 r. – udział w Targach Edukacyjnych edu.pl w Krakowie

Wszechnica Świętokrzyska po raz kolejny uczestniczyła w targach edukacyjnych w stolicy Małopolski. Jak co roku zainteresowanie ofertą edukacyjną uczelni było ogromne. W Krakowie znane są też książki opracowywane przez Wydawnictwo Wszechnicy. Cieszy nas fakt, iż duże zainteresowanie wzbudza oferta edukacyjna Wszechnicy. Potwierdzeniem jest znaczna liczba mieszkańców Małopolski studiujących w naszej uczelni. zobacz


31.01. - 4.02.2005 r. – wolontariat w Masłowie

Aldona Niburska, Katarzyna Niedbał, Karolina Sucharską i Monika Dziechciarz, studentki II roku pedagogiki resocjalizacyjnej i sądowej, przeprowadziły ferie zimowe dla dzieci klas 1-4 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Masłowie. Akcja po raz kolejny zorganizowana została przy współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu.
Studentki w czasie ferii hospitalizowały zajęcia opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez pedagoga – Panią Joannę Nogaj. Przygotowany całotygodniowy program zajęć został w pełni zrealizowany. Zajęcia profilaktyczne prowadzone były zgodnie z możliwościami i wiekiem podopiecznych. zobacz


15.01.2005 r. – otwarcie Studenckiej „Galerii na piętrze”

Studenci Wszechnicy Świętokrzyskiej mogą się pochwalić własną galerią. 15 stycznia 2005 r. odbyło się oficjalne otwarcie „Galerii na piętrze” prezentującej prace plastyczne studentów naszej uczelni.
Wystawa „Horyzonty” składa się z około 100 obrazów, które należy oglądać w bardzo specyficzny sposób, bo z dwóch stron. Na pierwszej znajduje się wypowiedź artystyczna związana z teraźniejszością, z obecnymi horyzontami autora, natomiast druga strona przedstawia marzenia i oczekiwania, przyszłe horyzonty. Zaprezentowane prace zostały wykonane przez słuchaczy studiów podyplomowych oraz studentów III roku pedagogiki resocjalizacyjnej i sądowej pod kierunkiem prof. Wiesława Karolaka. Opiekunką galerii i pomysłodawczynią projektu jest mgr Olga Karolak, a komisarzem wystawy prof. Wiesław Karolak.
Otwarcie „Galerii na piętrze” było ważnym akcentem uroczystości zakończenia studiów podyplomowych „Kreatywność w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym oraz z deficytami rozwojowymi” oraz „Arteterapia – sztuka w nauczaniu, wychowaniu i terapii”. zobacz


16.01.2005 r. – koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej

W kaplicy Duszpasterstwa Akademickiego wystąpił zespół muzyczny prowadzony przez mgr. Pawła Czekaja i chór pod opieką mgr Wiesławy Barcickiej. Nowoczesne aranżacje były miłym zaskoczeniem dla przybyłej widowni. Ze względu na to, że zespół powstał dwa miesiące wcześniej, repertuar ograniczył się do kilku utworów. Znalazły się wśród nich: „Znak pokoju”, „Kolęda nocka”, „Ropopompom” i tradycyjne kolędy w nowym wydaniu: „Oj maluśki, maluśki”, „Przybieżeli do Betlejem”, „W żłobie leży”. Było nastrojowo i żywiołowo. Koncert zakończył się ogromnymi brawami i bisem na specjalne życzenie publiczności. zobacz


3-9.01.2005 r., 9-16.01.2005 r. – obozy zimowe w Bukowinie Tatrzańskiej dla studentów Wydziału WFiT

Studenci Wydziału Wychowania Fizycznego i Turystyki zaliczyli obowiązkowe obozy zimowe. W pierwszym turnusie w dniach od 3 do 9 stycznia uczestniczyły 54 osoby, w tym cały drugi rok kierunku WF (dzienne), dla których obóz kończył się zaliczeniem z oceną. Wbrew wszelkim pogłoskom o braku zimy, Bukowina Tatrzańska przyjęła młodych adeptów narciarstwa obfitymi opadami śniegu i czynnymi wszystkimi ośmioma wyciągami. W drugim turnusie, w dniach od 9 do 16 stycznia, uczestniczyły 63 osoby, członkowie Klubu Uczelnianego AZS naszej Uczelni i tu, podobnie jak w pierwszym turnusie, aura dopisała. zobacz

Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2024 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: