Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider
ERASMUS+
O programie ERASMUS+
Erasmus charter for higher education 2014-2020
Deklaracja Polityki Erasmusa+ we Wszechnicy Świętokrzyskiej na lata 2014-2020
Erasmus+ Policy Statement 2014-2020 The Holy Cross University
Partners institutions
ERASMUS
EXCHANGE PROGRAMME
Wyniki naboru na studia w ramach programu Erasmus+
Koordynatorzy
Course catalogue
ERASMUS+
for students:
Informacje dla studentów
Zasady rekrutacji
Application forms
Procedura aplikacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+
ERASMUS+
for staff members:
Informacja dla pracowników uczelni
Zasady rekrutacji
Application forms
Relacje uczestników
Relacje z pobytów
Relacje z wizyt gości

Program ERASMUS+

O PROGRAMIE


Erasmus+ jest programem dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi.

Polska bierze udział w programie Erasmus od roku 1998/1999. W latach 1995–2006 Erasmus wchodził w skład wspólnotowego programu Socrates, a od roku akademickiego 2007/2008 był częścią programu „Uczenie się przez całe życie” (LLP – the Lifelong Learning Programme), którego celem było przede wszy­stkim podnoszenie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz ułatwianie międzynarodowej współpracy i wymiany w dziedzinie edukacji.

Od 1 stycznia 2014 roku wszedł w życie program Erasmus+, który umożliwia zagraniczną mobilność studentów i pracowników uczelni – wyjazdy w celach edukacyjnych, praktyki zawodowe, wolontariat, wymianę doświadczeń naukowo-dydaktycznych itp., a także pozwala na wzmocnienie współpracy ze środowiskiem pracy.


Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2024 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: