Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider

Informacje ogólne o Uczelni

Ostatnia aktualizacja 20 kwietnia 2016 r.


Wśród szerokiej rzeszy studentów i absolwentów Wszechnica Świętokrzyska zyskała sobie miano uczelni przy­ja­znej, choć stawiającej wysokie wymagania w procesie zdobywania wiedzy i doskonalenia swoich umiejętności.

Wszechnica Świętokrzyska została powołana decyzją Ministra Edukacji Narodowej w dniu 15 czerwca 1994 roku i wpisana do Rejestru Szkół Niepaństwowych pod numerem 44. Pomysłodawcą, twórcą i pierwszym rektorem Uczelni jest prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk.

Aktualnie na dwóch wydziałach: Humanistyczno-Pedagogicznym oraz Wychowania Fizycznego i Turystyki oferujemy kształcenie na poziomie licencjackim na kierunkach: pedagogika, fizjoterapia, oraz wychowanie fizy­czne. Proponujemy też studia II stopnia (magisterskie) na pedagogice oraz wychowaniu fizycznym.

Oferta edukacyjna Wszechnicy uzupełniona jest o propozycję studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń, związanych merytorycznie z kierunkami studiów I i II stopnia.

Od 1998 roku Wszechnica posiada własne, nowoczesne obiekty dydaktyczne przy ulicy E. Orzeszkowej 15 w Kielcach. Obejmują one powierzchnię ok. 7,5 tys. m. kw. Uczelnia jest wyposażona w specjalistyczne pra­co­wnie (np. laboratorium do nauki języków obcych, sale do zajęć z kinezyterapii i fizykoterapii, po­mie­szcze­nia sportowo-rekreacyjne, bibliotekę z czytelnią oraz aulę amfiteatralną na 300 miejsc). Budynki w pełni do­sto­so­wa­ne są dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Studenci mogą rozwijać swe zainteresowania w kołach naukowych, jak również w Klubie Turystycznym „Piąta Strona Świata”. W uczelni funkcjonuje wolontariat studencki i Biuro Karier.

Ważne miejsce w uczelni zajmuje kultura fizyczna i sport. Galeria naszych olimpijczyków liczy już ponad 20 osób. Spektakularny sukces odniosła w 2010 roku reprezentacja Wszechnicy w piłce nożnej, zdobywając tytuł akademickiego wicemistrza Europy.Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2024 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: