Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski
Bootstrap Slider

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022

STUDIA PODYPLOMOWE

Żywienie i dietetyka osób aktywnych fizycznie

Forma: niestacjonarne

Uczelnia nie prowadzi rekrutacji na te studia podyplomowe, na rok akademicki 2021/2022.


Kandydaci

Studia dla absolwentów studiów wyższych związanych z wychowanie fizycznym, sportem, turystyką, rehabilitacją, zdrowiem publicznym, a także absolwenci innych kierunków związanych zawodowo ze sportem.

Kryteria przyjęć:

Przyjęcia bez egzaminu (decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów).

Uzyskiwane kwalifikacje:

W toku studiów słuchacze nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie rekomendacji dietetycznych, planowania i oceny żywienia oraz strategii dietetycznych dla osób aktywnych fizycznie.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w siłowniach, klubach fitness, placówkach sportowych, turystyczno-rekreacyjnych oraz gabinetach odnowy biologicznej.

Czas trwania:

2 semestry (240 godz.)

Uzyskiwany dokument

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Miejsce składania dokumentów

Wszechnica Świętokrzyska

ul. E. Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce

Centrum Kształcenia Ustawicznego
Informacje na temat studiów podyplomowych i kursów:

Pawilon B, pokój 08
poniedziałek – piątek w godz. 8.00-14.30
+48 41 331 12 44   w. 138
lub
+48 796 680 578 (w godz. 8.00–14.30)
+48 41 331 92 92