Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski

Najlepsze studia na Wszechnicy

studia magisterskie

Pedagogika

studia magisterskie

Zaufało nam ponad 27 000 studentów

studia magisterskie

Studia II stopnia

studia magisterskie

Bootstrap Slider

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023

STUDIA PODYPLOMOWE

Żywienie i dietetyka osób aktywnych fizycznie

Forma: niestacjonarne

Uczelnia nie prowadzi rekrutacji na te studia podyplomowe, na rok akademicki 2022/2023.


Kandydaci

Studia dla absolwentów studiów wyższych związanych z wychowanie fizycznym, sportem, turystyką, rehabilitacją, zdrowiem publicznym, a także absolwenci innych kierunków związanych zawodowo ze sportem.

Kryteria przyjęć:

Przyjęcia bez egzaminu (decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów).

Uzyskiwane kwalifikacje:

W toku studiów słuchacze nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie rekomendacji dietetycznych, planowania i oceny żywienia oraz strategii dietetycznych dla osób aktywnych fizycznie.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w siłowniach, klubach fitness, placówkach sportowych, turystyczno-rekreacyjnych oraz gabinetach odnowy biologicznej.

Czas trwania:

2 semestry (240 godz.)

Uzyskiwany dokument

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Miejsce składania dokumentów

Wszechnica Świętokrzyska

ul. E. Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce

Centrum Kształcenia Ustawicznego
Informacje na temat studiów podyplomowych i kursów:

Pawilon B, pokój 08
poniedziałek – piątek w godz. 8.00-14.30
+48 41 331 12 44   w. 138
lub
+48 796 680 578 (w godz. 8.00–14.30)
+48 41 331 92 92  

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego

Pawilon B, pokój 9 (parter)
+48 41 331 73 75
+48 41 331 92 92  


Rekrutacja