Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski

Najlepsze studia na Wszechnicy

studia magisterskie

Pedagogika

studia magisterskie

Zaufało nam ponad 27 000 studentów

studia magisterskie

Studia II stopnia

studia magisterskie

Bootstrap Slider

Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024

Studia I stopnia (licencjackie)
Wydział:
HUMANISTYCZNO-PEDAGOGICZNY (H-P)
Kierunek:
Pedagogika

Specjalność:

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna (EWiP)

Uczelnia nie prowadzi rekrutacji na specjalność, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna na rok akademicki 2023/2024.

Forma: niestacjonarne; Profil: praktyczny

Specjalność: nauczycielska


Kandydaci:

Osoby posiadające świadectwo dojrzałości.

Kryteria przyjęć:

Przyjęcia bez egzaminu (decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów).


Charakterystyka absolwenta kierunku PEDAGOGIKA

Absolwent studiów I stopnia na kierunku PEDAGOGIKA dysponuje podstawową wiedzą pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, społeczno-kulturową i psychologiczną, stanowiącą podstawę działalności praktycznej w zakresie kształcenia, wychowania i rozwoju człowieka, umożliwiającą elastyczne dostosowanie się do potrzeb rynku pracy.

Uzyskuje kwalifikacje pierwszego stopnia, potwierdzone dyplomem licencjata, w zakresie wybranej specjalności studiów, pozwalające na podjęcie pracy zgodnie z posiadanymi kompetencjami.

Po ukończeniu studiów I stopnia istnieje możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia we Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach lub innych uczelniach w kraju.


Charakterystyka specjalności:
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Studia na specjalności Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna pozwalają na zdobycie nowoczesnej wiedzy z zakresu przedmiotów kształcenia podstawowego (pedagogika, psychologia, filozofia, socjologia) oraz przedmiotów specjalnościowych (pedagogika wczesnoszkolna, pedagogika przedszkolna).

Program studiów zapewnia nabycie umiejętności metodycznych z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

Absolwent nabywa kwalifikacje niezbędne do podjęcia pracy w charakterze nauczyciela w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej. Po ukończeniu studiów możliwe jest też uzyskanie zatrudnienia jako opiekun w żłobkach i klubach dziecięcych.


Wszechnica Świętokrzyska

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego

Pawilon B, pokój 9 (parter)
+48 41 331 73 75
+48 41 331 92 92  


Dojazd do uczelni

Z okolic dworca PKP i PKS można dojechać autobusami komunikacji miejskiej – linie nr: 34, 46, 114.


Mapa dojazdu do uczelni (zobacz)