Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider

Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024

Studia I stopnia (licencjackie)
Wydział:
HUMANISTYCZNO-PEDAGOGICZNY (H-P)
Kierunek:
Pedagogika

Specjalność:

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna (EWiP)

Uczelnia nie prowadzi rekrutacji na specjalność, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna na rok akademicki 2023/2024.

Forma: niestacjonarne; Profil: praktyczny

Specjalność: nauczycielska


Kandydaci:

Osoby posiadające świadectwo dojrzałości.

Kryteria przyjęć:

Przyjęcia bez egzaminu (decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów).


Charakterystyka absolwenta kierunku PEDAGOGIKA

Absolwent studiów I stopnia na kierunku PEDAGOGIKA dysponuje podstawową wiedzą pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, społeczno-kulturową i psychologiczną, stanowiącą podstawę działalności praktycznej w zakresie kształcenia, wychowania i rozwoju człowieka, umożliwiającą elastyczne dostosowanie się do potrzeb rynku pracy.

Uzyskuje kwalifikacje pierwszego stopnia, potwierdzone dyplomem licencjata, w zakresie wybranej specjalności studiów, pozwalające na podjęcie pracy zgodnie z posiadanymi kompetencjami.

Po ukończeniu studiów I stopnia istnieje możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia we Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach lub innych uczelniach w kraju.


Charakterystyka specjalności:
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Studia na specjalności Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna pozwalają na zdobycie nowoczesnej wiedzy z zakresu przedmiotów kształcenia podstawowego (pedagogika, psychologia, filozofia, socjologia) oraz przedmiotów specjalnościowych (pedagogika wczesnoszkolna, pedagogika przedszkolna).

Program studiów zapewnia nabycie umiejętności metodycznych z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

Absolwent nabywa kwalifikacje niezbędne do podjęcia pracy w charakterze nauczyciela w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej. Po ukończeniu studiów możliwe jest też uzyskanie zatrudnienia jako opiekun w żłobkach i klubach dziecięcych.


Wszechnica Świętokrzyska

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego

Pawilon B, pokój 9 (parter)
+48 41 331 73 75
+48 41 331 92 92  


Dojazd do uczelni

Z okolic dworca PKP i PKS można dojechać autobusami komunikacji miejskiej – linie nr: 34, 46, 114.


Mapa dojazdu do uczelni (zobacz)