Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski

Najlepsze studia na Wszechnicy

studia magisterskie

Pedagogika

studia magisterskie

Zaufało nam ponad 27 000 studentów

studia magisterskie

Studia II stopnia

studia magisterskie

Bootstrap Slider

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023

Studia II stopnia (magisterskie)

Kierunek:

PEDAGOGIKA

Specjalność:

Interwencja kryzysowa i wspomaganie rodziny (IKiWR)

Uczelnia nie prowadzi rekrutacji na specjalność, Interwencja kryzysowa i wspomaganie rodziny na rok akademicki 2022/2023.

Forma: niestacjonarne; Profil: praktyczny

Specjalność: nienauczycielska

Charakterystyka absolwenta kierunku PEDAGOGIKA

Absolwent studiów II stopnia na kierunku PEDAGOGIKA dysponuje pogłębioną i rozszerzoną wiedzą pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, społeczno-kulturową i psychologiczną, stanowiącą podstawę działalności praktycznej w zakresie kształcenia, wychowania i rozwoju człowieka, umożliwiającą elastyczne dostosowanie się do potrzeb rynku pracy.

Uzyskuje kwalifikacje drugiego stopnia, potwierdzone dyplomem magistra, w zakresie wybranej specjalności studiów, pozwalające na podjęcie pracy zgodnej z posiadanymi kompetencjami.


Charakterystyka specjalności:
Interwencja kryzysowa i wspomaganie rodziny

Studia w zakresie interwencji kryzysowej i wspomagania rodziny mają na celu przygotowanie specjalistów(tki) do pracy z osobami posiadającymi problemy adaptacyjne, nieradzącymi sobie z wymaganiami współczesnego życia społecznego oraz osobami w kryzysach rozwojowych (kryzysy małżeńskie, rodzinne, kryzysy rozwojowe, np. adolescencyjne, wieku podeszłego i inne) lub z kryzysami sytuacyjnymi (doświadczenia traumatyczne, próby samobójcze, kryzysy związane z chorobą psychiczną, somatyczną i inne).

Absolwent(ka) jest przygotowany(na) do pracy jako specjalista(tka) ds. rozwiązywania sytuacji kryzysowych: w ośrodkach interwencji kryzysowej, centrach integracji społecznej, schroniskach dla ofiar przemocy w rodzinie, schroniskach i domach samotnej matki, hostelach postrehabilitacyjnych, policji, zespołach samorządowych i rządowych odpowiedzialnych za politykę zdrowotną oraz działania w sytuacjach kryzysowych. Może też znaleźć zatrudnienie w „telefonie zaufania”, organizacjach pozarządowych i instytucjach zajmującymi się problemami socjalnymi mieszkańców lub patologii społecznej.

Wszechnica Świętokrzyska

Dojazd do uczelni

Z okolic dworca PKP i PKS można dojechać autobusami komunikacji miejskiej – linie nr: 34, 46, 114.


Mapa dojazdu do uczelni (zobacz)