Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski
Bootstrap Slider

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022

STUDIA PODYPLOMOWE

Wczesne nauczanie języka angielskiego

Forma: niestacjonarne

Uczelnia nie prowadzi rekrutacji na te studia podyplomowe, na rok akademicki 2021/2022.


Kandydaci

Oferta kierowana jest do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej legitymujących się jednym z poniżej wymienionych uznawanych przez MEN certyfikatów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie B2, tj. certyfikat FCE na ocenę A lub B, TOEFL, IELTS, zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji metodycznych do nauczania języka angielskiego na poziomie wczesnej edukacji oraz doskonaleniem własnego warsztatu językowego.

Kryteria przyjęć:

Przyjęcia bez egzaminu (decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów).

Uzyskiwane kwalifikacje:

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności metodycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych z języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej.

Po zakończonym cyklu kształcenia absolwenci uzyskują pełne przygotowanie praktyczne składające się na warsztat pracy nauczyciela języka angielskiego na wczesnym etapie edukacji z zakresu technik pracy z dzieckiem, planowania i tworzenia materiałów oraz pomocy dydaktycznych, organizowania pracy w zespołach, umiejętności różnicowania i właściwego doboru metod postępowania edukacyjnego dostosowanego do indywidualnego rozwoju i możliwości dzieci.

W programie studiów uwzględniony został również moduł merytoryczny pozwalający słuchaczowi na doskonalenie poziomu znajomości języka angielskiego.

Czas trwania:

3 semestry (470 godz., w tym 120 godz. praktyk zawodowych).

Uzyskiwany dokument

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Miejsce składania dokumentów

Wszechnica Świętokrzyska

ul. E. Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce

Centrum Kształcenia Ustawicznego
Informacje na temat studiów podyplomowych i kursów:

Pawilon B, pokój 08
poniedziałek – piątek w godz. 8.00-14.30
+48 41 331 12 44   w. 138
lub
+48 796 680 578 (w godz. 8.00–14.30)
+48 41 331 92 92