Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski

Najlepsze studia na Wszechnicy

studia magisterskie

Pedagogika

studia magisterskie

Zaufało nam ponad 27 000 studentów

studia magisterskie

Studia II stopnia

studia magisterskie

Bootstrap Slider

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023

STUDIA PODYPLOMOWE

Wczesne nauczanie języka angielskiego

Forma: niestacjonarne

Uczelnia nie prowadzi rekrutacji na te studia podyplomowe, na rok akademicki 2022/2023.


Kandydaci

Oferta kierowana jest do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej legitymujących się jednym z poniżej wymienionych uznawanych przez MEN certyfikatów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie B2, tj. certyfikat FCE na ocenę A lub B, TOEFL, IELTS, zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji metodycznych do nauczania języka angielskiego na poziomie wczesnej edukacji oraz doskonaleniem własnego warsztatu językowego.

Kryteria przyjęć:

Przyjęcia bez egzaminu (decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów).

Uzyskiwane kwalifikacje:

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności metodycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych z języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej.

Po zakończonym cyklu kształcenia absolwenci uzyskują pełne przygotowanie praktyczne składające się na warsztat pracy nauczyciela języka angielskiego na wczesnym etapie edukacji z zakresu technik pracy z dzieckiem, planowania i tworzenia materiałów oraz pomocy dydaktycznych, organizowania pracy w zespołach, umiejętności różnicowania i właściwego doboru metod postępowania edukacyjnego dostosowanego do indywidualnego rozwoju i możliwości dzieci.

W programie studiów uwzględniony został również moduł merytoryczny pozwalający słuchaczowi na doskonalenie poziomu znajomości języka angielskiego.

Czas trwania:

3 semestry (470 godz., w tym 120 godz. praktyk zawodowych).

Uzyskiwany dokument

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Miejsce składania dokumentów

Wszechnica Świętokrzyska

ul. E. Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce

Centrum Kształcenia Ustawicznego
Informacje na temat studiów podyplomowych i kursów:

Pawilon B, pokój 08
poniedziałek – piątek w godz. 8.00-14.30
+48 41 331 12 44   w. 138
lub
+48 796 680 578 (w godz. 8.00–14.30)
+48 41 331 92 92  

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego

Pawilon B, pokój 9 (parter)
+48 41 331 73 75
+48 41 331 92 92  


Rekrutacja