Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski

Najlepsze studia na Wszechnicy

studia magisterskie

Pedagogika

studia magisterskie

Zaufało nam ponad 27 000 studentów

studia magisterskie

Studia II stopnia

studia magisterskie

Bootstrap Slider

Akty prawne

Akty prawne dotyczące rekrutacji


 • 2021/2022

  Uchwała nr 2/2020
  Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia 25 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia nr 11/2020 Rektora Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia we Wszechnicy Świętokrzyskiej w roku akademickim 2021/2022
  (pobierz plik pdf)

  Zarządzenie nr 11/2020
  Rektora Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia we Wszechnicy Świętokrzyskiej w roku akademickim 2021/2022
  (pobierz plik pdf)

 • 2020/2021

  Uchwała nr 9/2019
  Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia 20 września 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 4/2019 z  dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia we Wszechnicy Świętokrzyskiej w roku akademickim 2020/2021
  (pobierz plik pdf)

  Uchwała nr 4/2019
  Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia we Wszechnicy Świętokrzyskiej w roku akademickim 2020/2021
  (pobierz plik pdf)

 • 2019/2020

  Uchwała nr 13/2018
  Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie dostosowania uchwały Senatu nr 3/2018 z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2019/2020, do postanowień ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018. 1668)
  (pobierz plik pdf)

  Uchwała nr 3/2018
  Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2019/2020
  (pobierz plik pdf)

 • 2018/2019

  Uchwała nr 8/2017
  Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2018/2019
  (pobierz plik pdf)

 • 2017/2018

  Uchwała nr 6/2016
  Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2017/2018
  (pobierz plik pdf)

 • 2016/2017

  Uchwała nr 8/2015
  Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2016/2017
  (pobierz plik pdf)

  Uchwała nr 1/2016
  Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia 29 stycznia 2016 r. zmieniająca Uchwałę nr 8/2015 Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2016/2017
  (pobierz plik pdf)

 • 2015/2016

  Uchwała nr 7/2014
  Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2015/2016
  (pobierz plik pdf)

  Uchwała nr 14/2014
  Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach
  z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę nr 7/2014 Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2015/2016
  (pobierz plik pdf)

  Uchwała nr 7/2015
  Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia 22 kwietnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę nr 7/2014 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2015/2016
  (pobierz plik pdf)

 • 2014/2015

  Uchwała nr 4/2013
  Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2014/2015
  (pobierz plik .pdf)

 • 2013/2014

  Uchwała nr 10/2012
  Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2013/2014
  (pobierz plik .pdf)

 • 2012/2013

  Uchwała nr 1/2011
  Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2012/2013
  (pobierz plik .pdf)

  Uchwała nr 5/2012
  Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia 25 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2012/2013
  (pobierz plik .pdf)

 • 2011/2012

  Uchwała nr 3/2010
  Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2011/2012
  (pobierz plik .pdf)

  Zarządzenie nr 22/2010
  Prezydenta Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie odpłatności za studia I i II stopnia w roku akademickim 2011/2012
  (pobierz plik .pdf)

 • 2010/2011

  Uchwała nr 2/2009
  Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie rekrutacji na studia I stopnia (licencjackie) w roku akademickim 2010/2011
  (pobierz plik .pdf)

  Aneks Nr 1
  do Uchwały nr 2/2009 Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie rekrutacji na studia I stopnia (licencjackie) w roku akademickim 2010/2011 z dnia 27 stycznia 2010 r.
  (pobierz plik .pdf)

  Uchwała nr 3/2009
  Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie rekrutacji na studia II stopnia (magisterskie) w roku akademickim 2010/2011
  (pobierz plik .pdf)

  Aneks Nr 1
  do Uchwały nr 3/2009 Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach
  z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie rekrutacji na studia II stopnia (magisterskie) w roku akademickim 2010/2011 z dnia 27 stycznia 2010 r.
  (pobierz plik .pdf)

  Aneks Nr 2
  do Uchwały nr 3/2009 Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie rekrutacji na studia II stopnia (magisterskie) w roku akademickim 2010/2011 z dnia 9 czerwca 2010 r.
  (pobierz plik .pdf)

 • 2009/2010

  Uchwała nr 2/2008
  Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie rekrutacji na studia licencjackie w roku akademickim 2009/2010
  (pobierz plik .pdf)

  Aneks nr 1
  do Uchwały nr 2/2008 Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie rekrutacji na studia licencjackie w roku akademickim 2009/2010 wydany dnia 17 grudnia 2008
  (pobierz plik .pdf)

  Uchwała nr 13/2008
  Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie rekrutacji na studia II stopnia (magisterskie) w roku akademickim 2009/2010
  (pobierz plik .pdf)

 • 2008/2009

  Uchwała nr 7/2007
  Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie rekrutacji na studia licencjackie w roku akademickim 2008/2009
  (pobierz plik .pdf)

  Aneks nr 1
  do Uchwały nr 7/2007 Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie rekrutacji na studia licencjackie w roku akademickim 2008/2009 wydany dnia 27 czerwca 2007
  (pobierz plik .pdf)

  Aneks nr 2
  do Uchwały nr 7/2007 Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie rekrutacji na studia licencjackie w roku akademickim 2008/2009 wydany dnia 19 grudnia 2007 r.
  (pobierz plik .pdf)

  Uchwała nr 8/2008
  Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia 22 października 2008 r. w sprawie rekrutacji na studia II stopnia (magisterskie) w roku akademickim 2008/2009
  (pobierz plik .pdf)