Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider

Akty prawne

Akty prawne dotyczące rekrutacji


 • 2021/2022

  Uchwała nr 2/2020
  Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia 25 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia nr 11/2020 Rektora Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia we Wszechnicy Świętokrzyskiej w roku akademickim 2021/2022
  (pobierz plik pdf)

  Zarządzenie nr 11/2020
  Rektora Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia we Wszechnicy Świętokrzyskiej w roku akademickim 2021/2022
  (pobierz plik pdf)

 • 2020/2021

  Uchwała nr 9/2019
  Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia 20 września 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 4/2019 z  dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia we Wszechnicy Świętokrzyskiej w roku akademickim 2020/2021
  (pobierz plik pdf)

  Uchwała nr 4/2019
  Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia we Wszechnicy Świętokrzyskiej w roku akademickim 2020/2021
  (pobierz plik pdf)

 • 2019/2020

  Uchwała nr 13/2018
  Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie dostosowania uchwały Senatu nr 3/2018 z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2019/2020, do postanowień ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018. 1668)
  (pobierz plik pdf)

  Uchwała nr 3/2018
  Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2019/2020
  (pobierz plik pdf)

 • 2018/2019

  Uchwała nr 8/2017
  Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2018/2019
  (pobierz plik pdf)

 • 2017/2018

  Uchwała nr 6/2016
  Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2017/2018
  (pobierz plik pdf)

 • 2016/2017

  Uchwała nr 8/2015
  Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2016/2017
  (pobierz plik pdf)

  Uchwała nr 1/2016
  Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia 29 stycznia 2016 r. zmieniająca Uchwałę nr 8/2015 Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2016/2017
  (pobierz plik pdf)

 • 2015/2016

  Uchwała nr 7/2014
  Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2015/2016
  (pobierz plik pdf)

  Uchwała nr 14/2014
  Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach
  z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę nr 7/2014 Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2015/2016
  (pobierz plik pdf)

  Uchwała nr 7/2015
  Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia 22 kwietnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę nr 7/2014 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2015/2016
  (pobierz plik pdf)

 • 2014/2015

  Uchwała nr 4/2013
  Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2014/2015
  (pobierz plik .pdf)

 • 2013/2014

  Uchwała nr 10/2012
  Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2013/2014
  (pobierz plik .pdf)

 • 2012/2013

  Uchwała nr 1/2011
  Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2012/2013
  (pobierz plik .pdf)

  Uchwała nr 5/2012
  Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia 25 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2012/2013
  (pobierz plik .pdf)

 • 2011/2012

  Uchwała nr 3/2010
  Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2011/2012
  (pobierz plik .pdf)

  Zarządzenie nr 22/2010
  Prezydenta Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie odpłatności za studia I i II stopnia w roku akademickim 2011/2012
  (pobierz plik .pdf)

 • 2010/2011

  Uchwała nr 2/2009
  Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie rekrutacji na studia I stopnia (licencjackie) w roku akademickim 2010/2011
  (pobierz plik .pdf)

  Aneks Nr 1
  do Uchwały nr 2/2009 Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie rekrutacji na studia I stopnia (licencjackie) w roku akademickim 2010/2011 z dnia 27 stycznia 2010 r.
  (pobierz plik .pdf)

  Uchwała nr 3/2009
  Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie rekrutacji na studia II stopnia (magisterskie) w roku akademickim 2010/2011
  (pobierz plik .pdf)

  Aneks Nr 1
  do Uchwały nr 3/2009 Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach
  z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie rekrutacji na studia II stopnia (magisterskie) w roku akademickim 2010/2011 z dnia 27 stycznia 2010 r.
  (pobierz plik .pdf)

  Aneks Nr 2
  do Uchwały nr 3/2009 Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie rekrutacji na studia II stopnia (magisterskie) w roku akademickim 2010/2011 z dnia 9 czerwca 2010 r.
  (pobierz plik .pdf)

 • 2009/2010

  Uchwała nr 2/2008
  Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie rekrutacji na studia licencjackie w roku akademickim 2009/2010
  (pobierz plik .pdf)

  Aneks nr 1
  do Uchwały nr 2/2008 Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie rekrutacji na studia licencjackie w roku akademickim 2009/2010 wydany dnia 17 grudnia 2008
  (pobierz plik .pdf)

  Uchwała nr 13/2008
  Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie rekrutacji na studia II stopnia (magisterskie) w roku akademickim 2009/2010
  (pobierz plik .pdf)

 • 2008/2009

  Uchwała nr 7/2007
  Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie rekrutacji na studia licencjackie w roku akademickim 2008/2009
  (pobierz plik .pdf)

  Aneks nr 1
  do Uchwały nr 7/2007 Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie rekrutacji na studia licencjackie w roku akademickim 2008/2009 wydany dnia 27 czerwca 2007
  (pobierz plik .pdf)

  Aneks nr 2
  do Uchwały nr 7/2007 Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie rekrutacji na studia licencjackie w roku akademickim 2008/2009 wydany dnia 19 grudnia 2007 r.
  (pobierz plik .pdf)

  Uchwała nr 8/2008
  Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia 22 października 2008 r. w sprawie rekrutacji na studia II stopnia (magisterskie) w roku akademickim 2008/2009
  (pobierz plik .pdf)