Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider

Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024

Studia II stopnia (magisterskie)
Wydział:
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO i TURYSTYKI (WFiT)
Kierunek:
WYCHOWANIE FIZYCZNE

Uczelnia nie prowadzi rekrutacji na specjalność, Wychowanie fizyczne na rok akademicki 2023/2024.

Specjalność:

Specjalność nauczycielska (SN)

Forma: niestacjonarne; Profil praktyczny

Specjalność: nauczycielska

Charakterystyka kierunku:
Wychowanie fizyczne

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada pogłębioną wiedzę z zakresu nauk o kulturze fizycznej.

Zna przebieg i uwarunkowania rozwoju fizycznego, psychicznego oraz społecznego dzieci i młodzieży.

Posiada wiedzę o zdrowiu, jego zasobach i czynnikach ryzyka, jak również o procesie edukacji zdrowotnej w szkole.

Wykazuje kreatywność, pozwalającą mu na planowanie i realizację zajęć z zakresu wychowania fizycznego, sportu i rekreacji w szkole, w klubach, stowarzyszeniach sportowych i ośrodkach rekreacyjno-wypoczynkowych.

Potrafi organizować i obsługiwać zawody sportowe, pełniąc m.in. funkcję sędziego.

Nabyte w czasie studiów umiejętności pozwolą na podjęcie zatrudnienia w gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, placówkach edukacji pozaszkolnej, klubach sportowych, a także w wielu instytucjach zajmujących się szeroko rozumianymi zagadnieniami kultury fizycznej, jak również na prowadzenie własnej działalności gospodarczej, zgodnej z profilem wykształcenia.

Studia magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne ukończyli m.in. Piotr Szczepański oraz Marcin Pochwała, zdobywcy V miejsca na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie w 2012 r.

Aktualnie na studiach magisterskich na kierunku wychowanie fizyczne kształci się m.in. Aneta Rydz, akademicka mistrzyni Polski w skoku wzwyż i członkini kadry narodowej w tej dyscyplinie sportu, a jednocześnie tegoroczna laureatka Stypendium Rektora Wszechnicy Świętokrzyskiej „Primus Inter Pares” za dobre wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia w sporcie.

Wszechnica Świętokrzyska

Dojazd do uczelni

Z okolic dworca PKP i PKS można dojechać autobusami komunikacji miejskiej – linie nr: 34, 46, 114.


Mapa dojazdu do uczelni (zobacz)