Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski

Najlepsze studia na Wszechnicy

studia magisterskie

Pedagogika

studia magisterskie

Zaufało nam ponad 27 000 studentów

studia magisterskie

Studia II stopnia

studia magisterskie

Bootstrap Slider

Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024

Studia II stopnia (magisterskie)

Kierunek:

PEDAGOGIKA

Specjalność:

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna (EWiP)

Uczelnia nie prowadzi rekrutacji na specjalność, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna na rok akademicki 2023/2024.

Forma: niestacjonarne; Profil: praktyczny

Specjalność: nauczycielska

Charakterystyka absolwenta kierunku PEDAGOGIKA

Absolwent studiów II stopnia na kierunku PEDAGOGIKA dysponuje pogłębioną i rozszerzoną wiedzą pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, społeczno-kulturową i psychologiczną, stanowiącą podstawę działalności praktycznej w zakresie kształcenia, wychowania i rozwoju człowieka, umożliwiającą elastyczne dostosowanie się do potrzeb rynku pracy.

Uzyskuje kwalifikacje drugiego stopnia, potwierdzone dyplomem magistra, w zakresie wybranej specjalności studiów, pozwalające na podjęcie pracy zgodnej z posiadanymi kompetencjami.


Charakterystyka specjalności:
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Studia na tej specjalności przygotowują do pracy nauczycielskiej w zakresie edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III szkoły podstawowej) i przedszkolnej oraz pozwalają na podjęcie zatrudnienia w żłobkach i klubach dziecięcych.

W wyniku realizacji studiów absolwent poszerza wiedzę i umiejętności potrzebne do organizowania procesu dydaktycznego, indywidualizowania kształcenia, rozwijania dziecięcych zainteresowań, rozumienia potrzeb dzieci oraz formułowania celów edukacyjnych, dotyczących zarówno rozwoju własnego, jak i swoich wychowanków.

Wszechnica Świętokrzyska

Dojazd do uczelni

Z okolic dworca PKP i PKS można dojechać autobusami komunikacji miejskiej – linie nr: 34, 46, 114.


Mapa dojazdu do uczelni (zobacz)