Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider

Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024

Studia II stopnia (magisterskie)

Kierunek:

PEDAGOGIKA

Specjalność:

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna (EWiP)

Uczelnia nie prowadzi rekrutacji na specjalność, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna na rok akademicki 2023/2024.

Forma: niestacjonarne; Profil: praktyczny

Specjalność: nauczycielska

Charakterystyka absolwenta kierunku PEDAGOGIKA

Absolwent studiów II stopnia na kierunku PEDAGOGIKA dysponuje pogłębioną i rozszerzoną wiedzą pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, społeczno-kulturową i psychologiczną, stanowiącą podstawę działalności praktycznej w zakresie kształcenia, wychowania i rozwoju człowieka, umożliwiającą elastyczne dostosowanie się do potrzeb rynku pracy.

Uzyskuje kwalifikacje drugiego stopnia, potwierdzone dyplomem magistra, w zakresie wybranej specjalności studiów, pozwalające na podjęcie pracy zgodnej z posiadanymi kompetencjami.


Charakterystyka specjalności:
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Studia na tej specjalności przygotowują do pracy nauczycielskiej w zakresie edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III szkoły podstawowej) i przedszkolnej oraz pozwalają na podjęcie zatrudnienia w żłobkach i klubach dziecięcych.

W wyniku realizacji studiów absolwent poszerza wiedzę i umiejętności potrzebne do organizowania procesu dydaktycznego, indywidualizowania kształcenia, rozwijania dziecięcych zainteresowań, rozumienia potrzeb dzieci oraz formułowania celów edukacyjnych, dotyczących zarówno rozwoju własnego, jak i swoich wychowanków.

Wszechnica Świętokrzyska

Dojazd do uczelni

Z okolic dworca PKP i PKS można dojechać autobusami komunikacji miejskiej – linie nr: 34, 46, 114.


Mapa dojazdu do uczelni (zobacz)