Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski

Najlepsze studia na Wszechnicy

studia magisterskie

Pedagogika

studia magisterskie

Zaufało nam ponad 27 000 studentów

studia magisterskie

Studia II stopnia

studia magisterskie

Bootstrap Slider

Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024

Studia II stopnia (magisterskie)
Wydział:
Humanistyczno-Pedagogiczny (H-P)
Kierunek:
Pedagogika

Specjalność:

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (PO-W)

Uczelnia nie prowadzi rekrutacji na specjalność, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza na rok akademicki .

Forma: stacjonarne i niestacjonarne; Profil praktyczny

Specjalność: nauczycielska


Charakterystyka absolwenta kierunku PEDAGOGIKA

Absolwent studiów II stopnia na kierunku PEDAGOGIKA dysponuje pogłębioną i rozszerzoną wiedzą pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, społeczno-kulturową i psychologiczną, stanowiącą podstawę działalności praktycznej w zakresie kształcenia, wychowania i rozwoju człowieka, umożliwiającą elastyczne dostosowanie się do potrzeb rynku pracy.

Uzyskuje kwalifikacje drugiego stopnia, potwierdzone dyplomem magistra, w zakresie wybranej specjalności studiów, pozwalające na podjęcie pracy zgodnej z posiadanymi kompetencjami.


Charakterystyka specjalności:
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Absolwenci uzyskują wiedzę oraz umiejętności praktyczne niezbędne w pracy opiekuńczo-wychowawczej pozwalające między innymi na rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów pojawiających się w środowiskach wychowawczych.

Studia przygotowują do pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi w szkołach, internatach i innych instytucjach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych oraz w placówkach wsparcia dziennego, żłobkach i klubach dziecięcych.

Absolwenci mogą być zatrudnieni na stanowisku wychowawcy, pedagoga, opiekuna.

Wszechnica Świętokrzyska

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego

Pawilon B, pokój 9 (parter)
+48 41 331 73 75
+48 41 331 92 92  


Dojazd do uczelni

Z okolic dworca PKP i PKS można dojechać autobusami komunikacji miejskiej – linie nr: 34, 46, 114.


Mapa dojazdu do uczelni (zobacz)