Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski
Bootstrap Slider

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022

STUDIA PODYPLOMOWE

Psychologia sportu i aktywności fizycznej

Forma: niestacjonarne

Uczelnia nie prowadzi rekrutacji na te studia podyplomowe, na rok akademicki 2021/2022.


Kandydaci

Studia dla absolwentów studiów psychologicznych , jak również studiów wychowania fizycznego, trenerów i instruktorów sportowych, działaczy, osób związanych zawodowo ze sportem.

Kryteria przyjęć:

Przyjęcia bez egzaminu (decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów).

Uzyskiwane kwalifikacje:

Absolwenci studiów psychologicznych nabędą kwalifikacje pozwalające na podjęcie działalności praktycznej w sporcie. Natomiast pozostali uczestnicy studiów uzyskają wiedzę i umiejętności pozwalające skuteczniej funkcjonować w środowisku sportowym jako trenerzy, instruktorzy, animatorzy sportu dzieci i młodzieży zarówno w dyscyplinach drużynowych, jak i indywidualnych

Czas trwania:

2 semestry (340 godz., w tym 100 godz. praktyk zawodowych).

Uzyskiwany dokument

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Miejsce składania dokumentów

Wszechnica Świętokrzyska

ul. E. Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce

Centrum Kształcenia Ustawicznego
Informacje na temat studiów podyplomowych i kursów:

Pawilon B, pokój 08
poniedziałek – piątek w godz. 8.00-14.30
+48 41 331 12 44   w. 138
lub
+48 796 680 578 (w godz. 8.00–14.30)
+48 41 331 92 92