Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski

Najlepsze studia na Wszechnicy

studia magisterskie

Pedagogika

studia magisterskie

Zaufało nam ponad 27 000 studentów

studia magisterskie

Studia II stopnia

studia magisterskie

Bootstrap Slider

Studenckie Naukowe Koło Penitencjarne Wszechnicy Świętokrzyskiej - home
Dokumenty
Statut
Cele działalności
Deklaracja członkowska
Plan pracy
Wydarzenia
Oferta szkoleniowa Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji
5 listopada 2007
30 listopada 2007
styczeń 2008
4 marca 2008
7 marca 2008
listopad 2008
14 grudnia 2008
17 marca 2009

Cele działalności Naukowego Koła Penitencjarnego

Celem działalności Naukowego Koła Penitencjarnego jest samokształcenie i rozwój wybiegający poza ramy teorii i naukowości pedagogiki oraz pogłębianie indywidualnych zainteresowań członków Koła.


Do zadań Koła należy m.in.:

  1. organizowanie spotkań o charakterze naukowym i warsztatowym,
  2. przygotowanie członków Koła do działalności naukowej,
  3. organizowanie prac wolontaryjnych,
  4. współpraca z: szkołami, lokalnymi organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz edukacji ,profilaktyki, resocjalizacji, opieki, wychowania i pomocy osobom jej potrzebującym oraz innymi kołami naukowymi z innych uczelni.

Swoje zadania Koło realizuje przede wszystkim poprzez:

  1. działania naukowe- podejmowanie badań empirycznych, organizowanie, szkoleń, dyskusji, spotkań z ciekawymi ludźmi,
  2. organizowanie wyjazdów edukacyjnych do ośrodków realizujących zadania szeroko pojętej profilaktyki i resocjalizacji,
  3. udział w konferencjach pedagogicznych,
  4. rowadzenie dokumentacji z działalności koła (sprawozdania, strona internetowa).

Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2023 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: