Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider

Studenckie Naukowe Koło Penitencjarne Wszechnicy Świętokrzyskiej - home
Dokumenty
Statut
Cele działalności
Deklaracja członkowska
Plan pracy
Wydarzenia
Oferta szkoleniowa Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji
5 listopada 2007
30 listopada 2007
styczeń 2008
4 marca 2008
7 marca 2008
listopad 2008
14 grudnia 2008
17 marca 2009

Trudy poprawiania


Członkowie Naukowego Koła Penitencjarnego dnia 5 listopada 2007 roku odwiedzili Zakład Poprawczy w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wyjazd, który pozwolił im zobaczyć, na czym polega działalność resocjalizacyjna tego typu placówek, zorganizowali opiekunowie Naukowego Koła Penitencjarnego.

Celem zakładów poprawczych jest resocjalizacja nieletnich. Wychowawcy dążą do tego, by ich podopieczni zmienili postawy wobec siebie i innych w kierunku społecznie pożądanym. Starają się, aby ukształtowała się u nich właściwa hierarchia wartości i aby zrozumieli konieczność przestrzegania zasad współżycia społecznego. Praca wychowawców wiąże się więc z dużą odpowiedzialnością.

Podczas pobytu w Zakładzie Poprawczym w Ostrowcu Świętokrzyskim oglądaliśmy pokoje osadzonych i świetlicę, w której wywieszone były ich prace. Zobaczyliśmy również warsztaty szkolne, gdzie osadzenie pracują i dokształcają się w kierunku zgodnym ze swoimi predyspozycjami zawodowymi. Dowiedzieliśmy się, że w placówce funkcjonują koła zainteresowań, a drużyna piłkarska zdobywa czołowe miejsca na turniejach.

Najmłodszy podopieczny ostrowieckiej placówki ma 14 lat. Większość wychowanków pochodzi z rodzin patologicznych. Ich pobyt w placówce to konieczność dostosowania się do ustalonych reguł i do planu działania. O godzinie siódmej jest pobudka, a potem wychowankowie realizują przydzielone im zadania i swoje obowiązki. Do tych obowiązków należą między innymi sprzątanie pomieszczeń, w których przebywają i wykonywanie prac pomocniczych i porządkowych związanych z funkcjonowaniem ośrodka.

Za nienaganne wypełnianie swoich obowiązków wychowanek może otrzymać nagrodę na przykład, zezwolenie na rozmowę telefoniczną na koszt zakładu albo na dodatkowe odwiedziny, podwyższenie kieszonkowego; z kolei zachowania naganne, czyli naruszanie przepisów i niezrealizowanie programu resocjalizującego, są surowo karane. Wychowankowi można między innymi na trzy miesiące odebrać prawo do spotykania się z osobami z zewnątrz (z wyłączeniem rodziców lub opiekunów) albo do przepustek i urlopów. A wszystko po to, by uczył się odpowiedzialności za siebie i swoje czyny.

Wojciech Matuszczyk

Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2024 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: