Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider

Studenckie Naukowe Koło Penitencjarne Wszechnicy Świętokrzyskiej - home
Dokumenty
Statut
Cele działalności
Deklaracja członkowska
Plan pracy
Wydarzenia
Oferta szkoleniowa Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji
5 listopada 2007
30 listopada 2007
styczeń 2008
4 marca 2008
7 marca 2008
listopad 2008
14 grudnia 2008
17 marca 2009

Zadbajmy o naszą przyszłość!!!


W miesiącu listopad-grudzień 2008 roku, członkowie Naukowego Koła Penitencjarnego uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych przez Świętokrzyski Klub Abstynenta „RAJ”.

W ubiegłym roku wraz z koleżankami zdecydowałyśmy w końcu, że czas pomyśleć o swojej przyszłości, dalszej karierze zawodowej. Zaczęłyśmy poszukiwać i gromadzić informacje na temat różnych kursów i szkoleń, związanych z naszym kierunkiem studiów tj. Pedagogika; specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna i sądowa. Po długotrwałych poszukiwaniach, znalazłyśmy ogłoszenie o warsztatach terapeutyczno- aktywizacyjnych w Klubie Integracji Społecznej przy Świętokrzyskim Klubie Abstynenta „RAJ” znajdującym się w Kielcach, przy ulicy Jagiellońskiej.

Kurs trwał ok.1,5 miesiąca. Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu. W soboty odbywał się kurs komputerowy. Należy zaznaczyć, iż powyższe warsztaty – szkolenia były bezpłatne, dlatego grupę kursantów stanowili różni ludzie, począwszy od studentów, skończywszy na ludziach starszych oraz osobach uzależnionych.

Program szkoleń obejmował następujące zajęcia z zakresu:
  1. Warsztaty terapeutyczne – 16 godzin,
  2. Doradztwo zawodowe- 16 godzin,
  3. Poradnictwo prawne- 4 godziny,
  4. Poradnictwo socjalne- 2 godziny,
  5. Szkolenie z zakresu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych i bezrobotnych- 4 godziny,
  6. Szkolenie z karesu zatrudnienia socjalnego- 4 godziny,
  7. Kurs komputerowy- 20 godzin.
Naszym zdaniem, zajęcia były prowadzone w sposób bardzo ciekawy. Prowadzący motywowali grupę kursantów do aktywnego udziału w nich. Program szkolenia był adekwatny do kierunku naszych studiów i do współczesnych problemów społecznych. Z zajęć tych wyniosłyśmy dużo ciekawych informacji, które mamy nadzieję pomogą nam w przyszłości, chociażby w zdobyciu wymarzonej pracy. Duże znaczenie miał dla nas kontakt z osobami z problemem alkoholowym. Dzięki takiemu spotkaniu mogłyśmy skonfrontować zdobytą wiedzę teoretyczną z praktyczną. Uważamy, że takie kursy są bardzo potrzebne w życiu studenta, ponieważ dają nam niekiedy znacznie większe szanse rozwoju, zdobywania wiedzy, doświadczenia i przyszłej pracy. Dlatego więc, wszystkich studentów gorąco zachęcamy by korzystali z wszelkich możliwych szkoleń i warsztatów!!!!

Aleksandra Ciak
Iwona Bernat
Aleksandra Kasprzyk
Ewelina Borek


Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2024 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: