Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider

Studenckie Naukowe Koło Penitencjarne Wszechnicy Świętokrzyskiej - home
Dokumenty
Statut
Cele działalności
Deklaracja członkowska
Plan pracy
Wydarzenia
Oferta szkoleniowa Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji
5 listopada 2007
30 listopada 2007
styczeń 2008
4 marca 2008
7 marca 2008
listopad 2008
14 grudnia 2008
17 marca 2009

Konferencja naukowa pod hasłem Wolontariat w służbie potrzebującym


04 marca 2008 r. na terenie Wszechnicy Świętokrzyskiej odbyła się Konferencja Naukowa pod hasłem „Wolontariat w służbie potrzebującym”, zorganizowana przez Katedrę Pedagogiki Społecznej. W konferencji wzięli również udział opiekunowie Naukowego Koła Penitencjarnego (dr Monika Szpringer; mgr Eliza Mazur); opiekun Sekcji Wolontariat Studencki (dr Renata Cichoń) oraz sami zainteresowani studenci w składzie: Dorota Myrda, Agnieszka Nadzieja, Magdalena Wos, Monika Machniak, Ewa Strzelczyk, Dorota Walz, Kinga Tutak, Beata Zawodnik, Broniecka Paulina.

Otwarcia Konferencji dokonała: Dziekan Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego dr Marzena Pękowska oraz Kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej: prof. dr hab. Bożena Matyjas.

Celem konferencji było zaprezentowanie rodzajów działalności wolontarystycznej skierowanej do różnych grup społecznych. Podczas konferencji mowa była między innymi o wolontariacie we Włoszech i działalności Caritas diecezji kieleckiej, oraz readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności poprzez programy wolontarystyczne takie jak: „Duet" i „Bona". Rozpatrywano również działalność wolontarystyczną jako formę wsparcia organizacji pozarządowych w środowisku lokalnym i pracę w opiece hospicyjnej.

Studenci Wszechnicy (członkowie Sekcji Wolontariat oraz Naukowego Koła Penitencjarnego) opowiedzieli o realizacji programu Wolontariat Studencki i o teoretyczno-prawnych aspektach działalności tego rodzaju.

zobacz

Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2024 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: