Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski

Najlepsze studia na Wszechnicy

studia magisterskie

Pedagogika

studia magisterskie

Zaufało nam ponad 27 000 studentów

studia magisterskie

Studia II stopnia

studia magisterskie

Bootstrap Slider

Studenckie Naukowe Koło Penitencjarne Wszechnicy Świętokrzyskiej - home
Dokumenty
Statut
Cele działalności
Deklaracja członkowska
Plan pracy
Wydarzenia
Oferta szkoleniowa Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji
5 listopada 2007
30 listopada 2007
styczeń 2008
4 marca 2008
7 marca 2008
listopad 2008
14 grudnia 2008
17 marca 2009

Konferencja naukowa pod hasłem Wolontariat w służbie potrzebującym


04 marca 2008 r. na terenie Wszechnicy Świętokrzyskiej odbyła się Konferencja Naukowa pod hasłem „Wolontariat w służbie potrzebującym”, zorganizowana przez Katedrę Pedagogiki Społecznej. W konferencji wzięli również udział opiekunowie Naukowego Koła Penitencjarnego (dr Monika Szpringer; mgr Eliza Mazur); opiekun Sekcji Wolontariat Studencki (dr Renata Cichoń) oraz sami zainteresowani studenci w składzie: Dorota Myrda, Agnieszka Nadzieja, Magdalena Wos, Monika Machniak, Ewa Strzelczyk, Dorota Walz, Kinga Tutak, Beata Zawodnik, Broniecka Paulina.

Otwarcia Konferencji dokonała: Dziekan Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego dr Marzena Pękowska oraz Kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej: prof. dr hab. Bożena Matyjas.

Celem konferencji było zaprezentowanie rodzajów działalności wolontarystycznej skierowanej do różnych grup społecznych. Podczas konferencji mowa była między innymi o wolontariacie we Włoszech i działalności Caritas diecezji kieleckiej, oraz readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności poprzez programy wolontarystyczne takie jak: „Duet" i „Bona". Rozpatrywano również działalność wolontarystyczną jako formę wsparcia organizacji pozarządowych w środowisku lokalnym i pracę w opiece hospicyjnej.

Studenci Wszechnicy (członkowie Sekcji Wolontariat oraz Naukowego Koła Penitencjarnego) opowiedzieli o realizacji programu Wolontariat Studencki i o teoretyczno-prawnych aspektach działalności tego rodzaju.

zobacz

Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2023 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: