Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider

„STOP PRZEMOCY” – LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2017

Ostatnia aktualizacja 6 listopada 2017 r.

Stop Przemocy

W związku z dwoma kampaniami: 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży, oraz 16 Dni Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet, biblioteka zaprasza do obejrzenia wystawy o nazwie „STOP PRZEMOCY”.

Wystawa prezentuje ksiązki związane z szeroko rozumianą tematyką przemocy, między innymi z przyczynami powstawania, rodzajami, mechanizmami, sposobami radzenia oraz zapobiegania.16 Dni Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet

Kampania „Białej Wstążki” to największa na świecie prowadzona w ponad 55 krajach świata, mająca na celu walkę z przemocą wobec kobiet. Skierowana do mężczyzn (i przez nich stworzona).

Biała wstążka symbolizuje zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestiach przemocy wobec kobiet i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania.

Od 11 lat akcja trwa w Kielcach od 25 listopada do 10 grudnia. Daty te korespondują z międzynarodową akcją „16 Dni Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet” i Dniem Praw Człowieka. W tym okresie organizatorzy kampanii zachęcają mężczyzn, aby zechcieli przyjąć i nosić białą wstążkę manifestując w ten sposób sprzeciw wobec przemocy.


19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka z napisem: „YES to prevention of child abuse!” (Tak, dla ochrony dziecka przed krzywdzeniem). Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać. Zwracać uwagę. Uczyć widzieć więcej i lepiej.

Kampania prowadzona jest na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata.

W 2017 roku odbywa się ona pod hasłem zapobiegania tradycyjnym, krzywdzącym praktykom.

Głównym jej celem jest budowanie świata, w którym nie ma przemocy wobec dzieci i młodzieży, tworzenie międzynarodowej sieci współpracy i wymiana dobrych praktyk z zakresu profilaktyki i interwencji.

Głównym organizatorem działania jest Women’s World Summit Foundation   genewska organizacja zajmująca się prawami dzieci i kobiet.

W Polsce działania kampanii koordynuje Fundacja po Drugie zachęcając placówki i instytucje pracujące z dziećmi i młodzieżą do włączania się w organizację i prowadzenie działań.


Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2024 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: