Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider
Menu Biblioteki:
Informacje ogólne
Katalog Online
Książka na zamówienie
Regulamin
Godziny otwarcia
Pracownicy
Kontakt
Nowości
Wirtualna Biblioteka Nauki
WBN - inf. ogólne
EBSCO
Elsevier
Springer
Web of Knowledge
||||||||||||||||||||||||||
Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona
System informacyjno-wyszukiwawczy PEDAGOG. Zawiera informacje o dokumentach z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Pełnotekstowe czasopisma elektroniczne w wolnym dostępie
(serwis opracowany przez Bibliotekę Jagiellońską)
Dziennik Turystyczny – codzienne informacje z branży turystycznej
„Turystyka Kulturowa”
„Rynek Turystyczny”
„Rehabilitacja w Praktyce”
„Lider: promocja zdrowia, kultura zdrowotna i fizyczna”
Kwartalnik „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”
czasopismo „Forum Pedagogiczne”
Statystyka
Ogólnopolskie publikacje Głównego Urzędu Statystycznego
Bank danych regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego

Wirtualna Biblioteka Nauki

Zasoby licencyjne: Elsevier, Springer, Web of Knowledge, EBSCO

Wszechnica Świętokrzyska przystapiła do programu Wirtualnej Biblioteki Nauki.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbara Kudrycka, na konferencji prasowej 5 lutego 2010r. zainaugurowała program Wirtualnej Biblioteki Nauki, równocześnie kierując specjalny list do wszystkich instytucji naukowych i szkół wyższych oraz ich pracowników.

W ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki możliwy jest dostęp do baz danych zawierających najbardziej wartościowe i prestiżowe publikacje z całego świata.

Pracownicy oraz studenci naszej uczelni będą mieli dostęp z komputerów znajdujących się na terenie uczelni do wszystkich baz dostepnych w ramach programu Wirtualnej Biblioteki Nauki.

Informacje o zawartości poszczególnych baz danych można uzyskać wybierając nazwę bazy z menu po prawej stronie ---->

EBSCO (baza dostępna)

EBSCO - dostęp realizowany przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe

Elsevier (baza dostępna)

Elsevier/ICM - baza ScienceDirect (czasopisma Elsevier)

lub dostęp on-line na serwerze wydawcy (Elsevier-ScienceDirect)

lub dostęp na serwerach ICM poprzez interfejs YADDA

Springer (baza dostępna)

Springer/ICM - czasopisma Springer

lub dostęp on-line serwerze wydawcy (SpringerLink) w tym czasopisma Kluwer

Web of Knowledge (baza dostępna)

Web of Science/ICM - bazy SCI-Ex, SSCI i A&HCI

lub dostęp on-line (w tym bazy JCR i ESI) na serwerze Web of KnowledgeSerwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2024 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: