Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider
Menu Biblioteki:
Informacje ogólne
Katalog Online
Książka na zamówienie
Regulamin
Godziny otwarcia
Pracownicy
Kontakt
Nowości
Wirtualna Biblioteka Nauki
WBN - inf. ogólne
EBSCO
Elsevier
Springer
Web of Knowledge
||||||||||||||||||||||||||
Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona
System informacyjno-wyszukiwawczy PEDAGOG. Zawiera informacje o dokumentach z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Pełnotekstowe czasopisma elektroniczne w wolnym dostępie
(serwis opracowany przez Bibliotekę Jagiellońską)
Dziennik Turystyczny – codzienne informacje z branży turystycznej
„Turystyka Kulturowa”
„Rynek Turystyczny”
„Rehabilitacja w Praktyce”
„Lider: promocja zdrowia, kultura zdrowotna i fizyczna”
Kwartalnik „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”
czasopismo „Forum Pedagogiczne”
Statystyka
Ogólnopolskie publikacje Głównego Urzędu Statystycznego
Bank danych regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego

Nowości w bibliotece

 1. Ambrozik Wiesław: Pedagogika resocjalizacyjna: w stronę uspołecznienia systemu oddziaływań. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2016.
 2. Czaja-Chudyba Iwona, Muchacka Bożena: Nauczyciele wczesnej edukacji. Wydawnictwo PETRUS, Kraków 2016.
 3. Orłowska Małgorzata, Błeszyński Jacek Jarosław: Czas wolny jako środowisko życia: perspektywa pedagogiczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.
 4. Limont Wiesława: Uczeń zdolny: jak go rozpoznawać i jak z nim pracować. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2016.
 5. Jąder-Taboł Mariola: Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2016.
 6. Konopczyński Marek, Kwadrans Łukasz, Stasiak Krzysztof [red. nauk.]: Polska kuratela sądowa na przełomie wieków: sytuacjach klinicznych. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2016.
 7. Olechowska Agnieszka: Specjalne potrzeby edukacyjne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.
 8. Ostrach Zbigniew [red. nauk.]: Praca przedszkola: wybrane zagadnienia teoretyczne, praktyczne i organizacyjne. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2016.
 9. Stępniak Piotr: Resocjalizacja (nie)urojona: o zawłaszczaniu przestrzeni penitencjarnej. Difin SA, Warszawa 2017.
 10. Szewior Krzysztof: Bezpieczeństwo społeczne jednostki: założenia i polska rzeczywistość.. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2016.
 11. Kozłowski Paweł: Wartości, cele i plany życiowe młodzieży niedostosowanej społecznie. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2016.
 12. Jerzak Marta [red. nauk.]: Zaburzenia psychiczne i rozwojowe u dzieci a szkolna rzeczywistość. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.
 13. Chrzanowska Iwona: Pedagogika specjalna: od tradycji do współczesności. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015.
 14. Majewska-Opiełka Iwona: Gra o czas: jak żyć, aby mieć czas na to, co ważne. Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2016.
 15. Ziółkowski Przemysław: Pedagogizacja rodziców: potrzeby i uwarunkowania. Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz 2016.
 16. Deptuła Maria, Misiuk Agnieszka: Diagnozowanie kompetencji społecznych dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.
 17. Niewola Dorota: Radosne przedszkole: tematy kompleksowe: zabawy, opowiadania, teatrzyki, wiersze na cały rok. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2016.

Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2024 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: