Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider
Menu Biblioteki:
Informacje ogólne
Katalog Online
Książka na zamówienie
Regulamin
Godziny otwarcia
Pracownicy
Kontakt
Nowości
Wirtualna Biblioteka Nauki
WBN - inf. ogólne
EBSCO
Elsevier
Springer
Web of Knowledge
||||||||||||||||||||||||||
Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona
System informacyjno-wyszukiwawczy PEDAGOG. Zawiera informacje o dokumentach z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Pełnotekstowe czasopisma elektroniczne w wolnym dostępie
(serwis opracowany przez Bibliotekę Jagiellońską)
Dziennik Turystyczny – codzienne informacje z branży turystycznej
„Turystyka Kulturowa”
„Rynek Turystyczny”
„Rehabilitacja w Praktyce”
„Lider: promocja zdrowia, kultura zdrowotna i fizyczna”
Kwartalnik „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”
czasopismo „Forum Pedagogiczne”
Statystyka
Ogólnopolskie publikacje Głównego Urzędu Statystycznego
Bank danych regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego

Biblioteka

Informacje ogólne


Biblioteka Wszechnicy Świętokrzyskiej rozpoczęła tworzenie księgozbioru w 1995 roku, i obecnie liczy ponad 22 000 woluminów oraz zbiory specjalne (kartograficzny, audiowizualny, zasoby informacyjne na płytach CD-ROM). Prenumerata czasopism obejmuje 76 tytułów (w tym 5 obcojęzycznych).

Profil gromadzonego księgozbioru odpowiada aktualnie prowadzonym i planowanym kierunkom kształcenia. Zakres tematyczny zbiorów obejmuje w szerokim znaczeniu nauki pedagogiczne, psychologię, socjologię, filozofię, ekologię, ekonomię, turystykę, wychowanie fizyczne, fizjoterapię, bibliotekoznawstwo, informatykę, podręczniki dla potrzeb studentów z filologii angielskiej oraz wydawnictwa z zakresu sztuki.

Biblioteka może pochwalić się największym w woj. świętokrzyskim zbiorem literatury naukowej z wychowania fizycznego i sportu oraz turystyki.

Księgozbiór wzbogacany jest systematycznie o nowe pozycje. Większość zbioru stanowią najnowsze pozycje książkowe z gromadzonych dziedzin wiedzy.

Działalność wydawnicza Uczelni przysporzyła bibliotece licznych partnerów wymiany. Obok Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach są nimi głównie biblioteki innych uczelni niepaństwowych. Placówka nasza otrzymuje też dary od instytucji i szkół (m.in. Wojewódzka Federacja Sportu, Zespół Szkół Medycznych), a także osób prywatnych, przede wszystkim wykładowców Uczelni. Największy zbiór publikacji naukowych przekazał w darze Rektor Uczelni prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk.

Funkcjonowanie biblioteki oparte jest na programie informatycznej obsługi bibliotek Libra 2000. Zbiory można przeglądać w różnych opcjach wyszukiwania (według autorów, tytułów, haseł przedmiotowych, UKD).

Biblioteka posiada komputerowy system obsługi wypożyczeń.

Rozwój Uczelni spowodował równoległy rozwój biblioteki, która zajmuje duże i funkcjonalne pomieszczenia. Integralnym elementem kompleksu bibliotecznego jest nowoczesna czytelnia, która dysponuje 32 miejscami pracy dla czytelników oraz 8 stanowiskami komputerowymi podłączonymi do Internetu, zawierającymi również katalog zbiorów uczelnianych on-line.

Zgodnie z regulaminem z biblioteki mogą korzystać studenci i pracownicy Wszechnicy Świętokrzyskiej. Natomiast w czytelni obsługujemy studentów innych uczelni oraz mieszkańców Kielc spełniających warunki regulaminowe. Wzrasta popularność placówki, która dzięki systematycznym zakupom dysponuje bogatą, najnowszą literaturą naukową.Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2024 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: