Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider
Menu Biblioteki:
Informacje ogólne
Katalog Online
Książka na zamówienie
Regulamin
Godziny otwarcia
Pracownicy
Kontakt
Nowości
Wirtualna Biblioteka Nauki
WBN - inf. ogólne
EBSCO
Elsevier
Springer
Web of Knowledge
||||||||||||||||||||||||||
Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona
System informacyjno-wyszukiwawczy PEDAGOG. Zawiera informacje o dokumentach z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Pełnotekstowe czasopisma elektroniczne w wolnym dostępie
(serwis opracowany przez Bibliotekę Jagiellońską)
Dziennik Turystyczny – codzienne informacje z branży turystycznej
„Turystyka Kulturowa”
„Rynek Turystyczny”
„Rehabilitacja w Praktyce”
„Lider: promocja zdrowia, kultura zdrowotna i fizyczna”
Kwartalnik „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”
czasopismo „Forum Pedagogiczne”
Statystyka
Ogólnopolskie publikacje Głównego Urzędu Statystycznego
Bank danych regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego

Wirtualna Biblioteka Nauki

Zasoby licencyjne: Elsevier

Elsevier/ICM - baza ScienceDirect (czasopisma Elsevier)

lub dostęp on-line na serwerze wydawcy (Elsevier-ScienceDirect)

lub dostęp na serwerach ICM poprzez interfejs YADDA

Elektroniczne wersje czasopism Elsevier są udostępnianie w formie bazy danych Science Direct on Site (SDOS) działającej od 2001 roku na serwerze ScienceServer w ICM oraz równolegle w formie bazy Science Direct on Line (SDOL) na serwerze wydawcy. Od roku 2009 czasopisma Elsevier dostępne są także w systemie Yadda w ICM, który docelowo ma zastąpić system ScienceServer. Od roku 2010 obowiązuje ogólnokrajowa licencja akademicka obejmująca wszystkie czasopisma z listy Science Direct Freedom Collection, w tym około 1650 tytułów z rocznikami od 1995 do bieżącego oraz archiwa ponad 370 tytułów niekontynuowanych. Licencja nie obejmuje tych czasopism z bazy Science Direct, które nie są wydawane bezpośrednio przez Elsevier (np Cell i Clinics). Wzorem wcześniej stosowanych rozwiązań konsorcyjnych każda instytucja zgłoszona do licencji ogólnokrajowej Elsevier uzyskuje dostęp do pełnej listy czasopism oraz dodatkowo prawo archiwizacyjne do niektórych czasopism. Prawo archiwizacyjne oznacza prawo bezterminowego sieciowego dostępu do określonych zasobów po wygaśnięciu umowy licencyjnej. Każdy uczestnik licencji Elsevier 2010 uzyska (niezależnie od praw nabytych na podstawie wcześniejszych licencji) prawo archiwizacyjne do roczników 2006-2010 tych tytułów ze zbioru Freedom Collection, które prenumerował (w wersji drukowanej i/lub elektronicznej) do roku 2009. Instytucje, które nie miały dotychczas prenumeraty, uzyskają prawo archiwizacyjne do trzech wybranych przez siebie tytułów z listy Freedom Collection. Każdy uczestnik licencji Elsevier ma dodatkowo prawo zakupu dowolnych tytułów w wersji drukowanej po cenie obnizonej (Deep Discount Price, DDP), stanowiącej w większości przypadków 25% ceny katalogowej, patrz katalog DDP na rok 2010. Zgodnie z decyzją MNiSW z dnia 26.01.2010 o finansowaniu licencji krajowej Elsevier i jej zakresie ICM będzie prowadził rozmowy z Wydawcą zmierzające do dodatkowego zakupu ogólnokrajowych praw archiwizacyjnych obejmujących rocznik 2010 wszystkich czasopism Science Direct Freedom Collection oraz swobodne udostępnienie na świecie ("open access") tych artykułów z czasopism Elsevier, które posiadają polskich współautorów.

Źródło: http://vls.icm.edu.pl/zasady/index.html#elsevier

Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2024 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: