Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider
Menu Biblioteki:
Informacje ogólne
Katalog Online
Książka na zamówienie
Regulamin
Godziny otwarcia
Pracownicy
Kontakt
Nowości
Wirtualna Biblioteka Nauki
WBN - inf. ogólne
EBSCO
Elsevier
Springer
Web of Knowledge
||||||||||||||||||||||||||
Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona
System informacyjno-wyszukiwawczy PEDAGOG. Zawiera informacje o dokumentach z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Pełnotekstowe czasopisma elektroniczne w wolnym dostępie
(serwis opracowany przez Bibliotekę Jagiellońską)
Dziennik Turystyczny – codzienne informacje z branży turystycznej
„Turystyka Kulturowa”
„Rynek Turystyczny”
„Rehabilitacja w Praktyce”
„Lider: promocja zdrowia, kultura zdrowotna i fizyczna”
Kwartalnik „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”
czasopismo „Forum Pedagogiczne”
Statystyka
Ogólnopolskie publikacje Głównego Urzędu Statystycznego
Bank danych regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego

Wirtualna Biblioteka Nauki

Zasoby licencyjne: Springer

Springer

Springer/ICM - czasopisma Springer

lub dostęp on-line serwerze wydawcy (SpringerLink) w tym czasopisma Kluwer

Czasopisma elektroniczne Springer udostępniane są równolegle na serwerze ScienceServer w ICM oraz na serwerze SpringerLink należącym do wydawcy. W roku 2010 planowane jest udostępnienie czasopism Springer także w systemieYadda w ICM, który docelowo ma zastąpić system ScienceServer. Na początku roku 2010 została testowo uruchomiona krajowa licencja akademicka Springer obejmująca 1130 tytuły czasopism - są to te same tytuły, które były objęte dotychczasową licencją konsorcyjną. Poza licencją pozostaje na razie 725 tytułów - są to albo tytuły nowo wydane albo przejęte przez Springera od innych wydawców w kilku ostatnich latach. Dostęp na serwerze SpringerLink obejmuje komplet roczników archiwalnych, a na serwerze w ICM zgromadzone są na razie roczniki od 1996 roku. Finansowanie krajowej licencji czasopism Springer w roku 2010 obejmującej dostęp do pełnego zakresu roczników archiwalnych oraz krajowe prawo archiwizacyjne zostało potwierdzone decyzją MNiSW z dnia 26.01.2010. Planowana umowa licencyjna na rok 2010 przewiduje dodatkowo swobodne udostępnienie na świecie ("open access") tych artykułów z czasopism Springer, które posiadają polskich współautorów. ICM podejmie także starania o rozszerzenie w 2010 roku licencji Springer o pozostałe 725 tytułów.

Źródło: http://vls.icm.edu.pl/zasady/index.html#springer

Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2024 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: