Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider
ERASMUS+
O programie ERASMUS+
Erasmus charter for higher education 2014-2020
Deklaracja Polityki Erasmusa+ we Wszechnicy Świętokrzyskiej na lata 2014-2020
Erasmus+ Policy Statement 2014-2020 The Holy Cross University
Partners institutions
ERASMUS
EXCHANGE PROGRAMME
Wyniki naboru na studia w ramach programu Erasmus+
Koordynatorzy
Course catalogue
ERASMUS+
for students:
Informacje dla studentów
Zasady rekrutacji
Application forms
Procedura aplikacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+
ERASMUS+
for staff members:
Informacja dla pracowników uczelni
Zasady rekrutacji
Application forms
Relacje uczestników
Relacje z pobytów
Relacje z wizyt gości

Relacje z pobytów

„Każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku”

Aleksandra Ślusarczyk i Patryk Świt – Sycylia, Kore University of Enna

Ostatnia aktualizacja 20 października 2019 r.

W ramach Programu Erasmus+ studenci mają możliwość wyjazdów do uczelni zagranicznych, w czasie których realizują część swoich studiów w innym kraju. Trzeba wprawdzie wykazać się pewną odwagą i – oczywiście – biegle mówić po angielsku, ale udział w Programie to nowe doświadczenia i możliwości dla młodych ludzi w zupełnie obcym kraju. W ten sposób zazwyczaj postrzegany jest program wymiany studentów. Jednak tak naprawdę jest to tylko wierzchołek góry lodowej.

Krystian Czarnecki – Sycylia, Kore University of Enna

Ostatnia aktualizacja 5 czerwca 2019 r.

Krystian-Czarnecki

Krystian Czarnecki z II roku pedagogiki pierwszego stopnia pierwszy semestr roku akademickiego 2018/2019 spędził na Sycylii, realizując część studiów na Kore University of Enna w ramach programu Erasmus+. Podzielił się z nami swoimi wrażeniami.

…dzień zaczyna się od zapachu kawy i pomarańczy. Tak powitany turysta na dworcu autobusowym nabiera apetytu na zwiedzanie, pobyt, odpoczynek a nawet… na hiszpańską miłość, to nic, że nieodwzajemnioną. Huelva kusi pięknem, obiecuje widoki o zachodzie słońca, wymaga kondycji, zalotnie odkrywa pojedyncze niespodzianki architektury andaluzyjskiej, bacznie obserwuje okiem monumentalnego Kolumba, stojącego przy porcie, pozwala na rozkosz kulinarną w urokliwych tapas-barach, zaprasza do falmenco i… czeka, czy ją pokochasz. Miłość do Huelvy jest wymagająca: najpierw kondycja – miasto jest położone na wzgórzach, które należy pokonywać z odpowiednim zapasem czasu i siły w nogach. Akademik uniwersytecki jest położony wysoko w stosunku do planu urbanistycznego miasta, ale za to widok z pobliskiej knajpki (Mandala Club), jest oszałamiający – stąd można odlecieć do gwiazd, mając przed oczyma ujście rzeki Tinto z unikalnym rezerwatem różowych flamingów.

Wizyta na Uniwersytecie „Kore” w Ennie na Sycylii

Ostatnia aktualizacja 20 kwietnia 2018 r.

W dniach 9-13 kwietnia 2018 r. pracownice naszej uczelni, prof. dr hab. Teresa Giza, dr Katarzyna Palka oraz mgr Anna Wesołowska, odwiedziły Uniwersytet „Kore” w Ennie na Sycylii. Wyjazd zorganizowany został w ramach programu Erasmus+ Staff Mobility for Teaching Assignment (STA). Celem wizyty była wymiana doświadczeń w zakresie prowadzonych kierunków studiów, a także form doskonalących (szkoleń, kursów) oraz studiów podyplomowych. Zgodnie z programem zrealizowano zajęcia ze studentami w formie wykładów. Prof. Teresa Giza wygłosiła wykład nt. How to recognize and support the ability of students? Education of gifted and talented students in Poland, natomiast dr Katarzyna Palka nt. Socio-educational functions of leisure time (free time). Mgr Anna Wesołowska zapoznała się ze strukturą administracyjną uczelni.

Wizyta na Universidad de Cordoba w Hiszpanii w 10. rocznicę podpisania umowy o współpracy akademickiej

Ostatnia aktualizacja 30 marca 2018 r.

W marcu 2018 r. przedstawicielka Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego Wszechnicy Świętokrzyskiej gościła na Wydziale Edukacji Uniwersytetu w Kordobie w Hiszpanii. Wizyta ta wpisuje się w ponad dziesięcioletnią tradycję współpracy z uniwersytetem hiszpańskim, który był jednym z pierwszych, z którymi nasza uczelnia podpisała umowę bilateralną w ramach programu Erasmus. Ze strony hiszpańskiej w organizację wizyty zaangażowani byli: prof. Elena Gomez Parra, dr Cristina Huertas oraz prof. Francisco Villamandos de la Torre.

Zainteresowanie wolontariatem studentów w Universita Degli Studi di Enna „Kore” we Włoszech

Ostatnia aktualizacja 5 lipca 2017 r.

W czerwcu 2017 r. w ramach programu Erasmus+ pracownice Wszechnicy Świętokrzyskiej, dr Renata Kowalmgr Aldona Gorlowska, wyjechały do Uniwersytetu w Ennie na Sycylii. Podczas spotkania z kierownictwem biura Erasmusa włoskiej uczelni omówiono warunki i procedury związane z wymianą międzyuczelnianą studentów oraz dopełniono formalności związanych z dokumentacją podróży.

PRACOWNICY WSZECHNICY W UNIVERSITY OF SHUMEN W BUŁGARII

Ostatnia aktualizacja 25 maja 2017 r.

Pracownicy Wszechnicy w University of Shumen w Bułgarii

Od 17 do 23 maja 2017 roku pracownicy Wszechnicy Świętokrzyskiej mgr Wiesława Barcicka, mgr Marek Dutkiewicz oraz mgr Aldona Gorlowska odbyli wizytę w ramach programu Erasmus+. Głównym jej celem było zapoznanie się ze strukturą i organizacją uczelni partnerskiej, programami kształcenia, a także pracą biura Erasmus+ w Shumen. Podczas wizyty przedstawiciele Wszechnicy mieli również okazję dokonać prezentacji osiągnięć i dokonań naszej Alma Mater.

ERASMUS+ :: WIZYTA W CORDOBIE

Ostatnia aktualizacja 5 kwietnia 2017 r.

prof. Teresa Giza i dr Katarzyna Palka przed budynkiem Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Cordobie

W dniach 27.03-03.04.2017 w ramach programu Erasmus+ Staff Mobility of Teaching Assignment (STA) prof. dr hab. Teresa Giza, kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji oraz dr Katarzyna Palka, Dziekan Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego gościły na Wydziale Nauk o Edukacji University of Cordoba w Hiszpanii.

Zgodnie z programem przeprowadzono trzy warsztaty twórczości dla studentów edukacji początkowej oraz pracowników Wydziału a także seminarium nt. How to recognize and support the ability of students? Education of gifted and talented students in Poland.

Koordynatorami wyjazdu ze strony hiszpańskiej była dr Carolina Perez Duenas (koordynator ds. współpracy międzynarodowej), dr Eliana Moreno, wykładowca psychologii opiekuńczej oraz dr Mar Montavez Martin, wykładowca edukacji fizycznej i ekspresji ciała.

Zajęcia dydaktyczne były okazją do wymiany doświadczeń w zakresie teorii i praktyki pedagogiki zdolności w Polsce oraz Hiszpanii.

Joanna Vogel-Ściubisz - University College London

Ostatnia aktualizacja 5 września 2016 r.

Joanna Vogel-Ściubisz

Swoją przygodę z programem Erasmus+ rozpoczęłam w 2015 roku. Kiedy tylko dowiedziałam się, że Wszechnica Świętokrzyska daje możliwość realizacji części studiów na uczelni w Londynie, postanowiłam dołożyć wszelkich starań, by spełnić wymagania stawiane uczestnikom programu. Jako studentka filologii angielskiej marzyłam o pobycie w kraju, gdzie język ten jest językiem ojczystym. A jeśli jeszcze możliwe jest studiowanie na jednej z najbardziej renomowanych uczelni na świecie, specjalizującej się w kształceniu nauczycieli, to czego można chcieć więcej?

PRACOWNICY WSZECHNICY NA UNIVERSITY OF SHUMEN

Ostatnia aktualizacja 22 maja 2016 r.

Tańce integracyjne prowadzi mgr W. Barcicka

W dniach 16-20 maja 2016 r. dr Renata Kowalmgr Wiesława Barcicka, pracownice Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego naszej uczelni, uczestniczyły w wymianie nauczycieli akademickich w ramach programu Erasmus+. Panie odwiedziły University of Shumen Episkop Konstantin Preslavski w Bułgarii.

W czasie wizyty Panie wygłosiły wykłady dla studentów oraz pracowników Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu w Shumen. Dr R. Kowal omawiała zagadnienia związane z wolontariatem.

PRACOWNICY WSZECHNICY Z WIZYTĄ W RUMUNII

Ostatnia aktualizacja 28 kwietnia 2016 r.

Marek Dutkiewicz na tle "1 Decembrie 1918" University of Alba Iulia w Rumunii

W dniach 18-24 kwietnia 2016 r. pracownicy Wszechnicy Świętokrzyskiej: psycholog sportu dr Kamil Wódka oraz główny specjalista ds. wychowania fizycznego, sportu i turystyki mgr Marek Dutkiewicz, w ramach Programu Erasmus+ odwiedzili zaprzyjaźnioną uczelnię "1 Decembrie 1918" University of Alba Iulia w Rumunii.

W czasie pobytu pracownicy Wszechnicy zostali zaproszeni do udziału w odbywających się w tym czasie na uczelni partnerskiej Międzynarodowych Warsztatach Badawczych w zakresie szkolnictwa wyższego pn. "The 3rd Exploratory Workshop".

WIZYTA PRACOWNIKÓW UCZELNI NA UNIWERSYTECIE W CORDOBIE

Ostatnia aktualizacja 8 czerwca 2015 r.

W dniach 14-21 maja 2015 roku w ramach programu Erasmus+ Staff dr Justyna Palacz oraz mgr Monika Krzemińska gościły na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu w Cordobie (Hiszpania). Organizacją wizyty ze strony hiszpańskiej zajęła się dr Antonia Ramirez Garcia, która jest Dziekanem partnerskiego wydziału (Faculty of Education and Science), a jednocześnie koordynatorem programu Erasmus+.

W trakcie pobytu odbyły się spotkania z pracownikami Wydziałowego Biura Erasmus+, w czasie których poruszano kwestie związane z kształceniem nauczycieli w Polsce i w Hiszpanii. Rozmawiano także o ewentualnych możliwościach rozszerzenia lub zacieśnienia współpracy pomiędzy uczelniami. Omówiono też szczegóły dotyczące planowanego przyjazdu studentów z Hiszpanii, którzy w przyszłym roku akademickim realizować będą część studiów na Wszechnicy.

Pracownicy Wszechnicy z wizytą na Université de Bretagne Occidental w Breście – Francja

Ostatnia aktualizacja 18 maja 2015 r.

W dniach 10-17 maja 2015 roku pracownicy naszej uczelni, dr Katarzyna Palka, Dziekan Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego, dr Eliza Mazur adiunkt na Wydziale Humanistyczno-Pedagogicznym oraz Anna Wesołowskapracownik administracyjny, odwiedziły Uniwersytet w Breście we Francji.

Wyjazd zorganizowany został w ramach programu Erasmus+. Celem wizyty była wymiana doświadczeń w zakresie prowadzonych kierunków studiów oraz realizowanych badań naukowych. W trakcie pobytu na uniwersytecie Panie uczestniczyły w spotkaniach z nauczycielami akademickimi, z dziekanem Faculte Des Lettres Et Sciences Humaines, pracownikami administracji i biblioteki, a przede wszystkim ze studentami.

PRACOWNICY WSZECHNICY Z WIZYTĄ NA UNIWERSYTECIE W HUELVIE

Ostatnia aktualizacja 18 maja 2014 r.

W dniach 12-16 maja 2014 pracownicy naszej uczelni, dr Katarzyna Palka, Dziekan Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego oraz mgr Katarzyna Wesołowska, zajmująca się organizacją kształcenia ustawicznego we Wszechnicy, odwiedziły Uniwersytet w Huelvie w Hiszpanii.

Wyjazd zorganizowany został w ramach programu Erasmus. Celem wizyty była wymiana doświadczeń w zakresie prowadzonych kierunków studiów, a także form doskonalących (szkoleń, kursów) oraz studiów podyplomowych.

ERASMUS TEACHING MOBILITY W BUŁGARII

Ostatnia aktualizacja 20 maja 2013 r.

Prof. Teresa Giza i doc. Penka Kozhuharova (Katedra Pedagogiki Ogólnej Uniwersytetu w Szumen)

W ramach programu Erasmus Teaching Mobility prof. Teresa Gizadr Justyna Palacz w dniach 11-18 maja 2013 r. gościły w University of Shumen Episkop Konstantin Preslavski w Bułgarii.

Była to pierwsza wizyta w tej uczelni partnerskiej. W ramach programu wygłoszono wykłady dla studentów oraz pracowników Wydziału Pedagogicznego na temat pedagogiki zdolności i twórczości (T. Giza) oraz pedagogiki czasu wolnego (J. Palacz).

Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2024 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: