Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider
ERASMUS+
O programie ERASMUS+
Erasmus charter for higher education 2014-2020
Deklaracja Polityki Erasmusa+ we Wszechnicy Świętokrzyskiej na lata 2014-2020
Erasmus+ Policy Statement 2014-2020 The Holy Cross University
Partners institutions
ERASMUS
EXCHANGE PROGRAMME
Wyniki naboru na studia w ramach programu Erasmus+
Koordynatorzy
Course catalogue
ERASMUS+
for students:
Informacje dla studentów
Zasady rekrutacji
Application forms
Procedura aplikacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+
ERASMUS+
for staff members:
Informacja dla pracowników uczelni
Zasady rekrutacji
Application forms
Relacje uczestników
Relacje z pobytów
Relacje z wizyt gości

Zasady rekrutacji pracowników Wszechnicy Świętokrzyskiej w ramach programu Erasmus+


W ramach programu Erasmus+ uczelnia organizuje wyjazdy do uczelni partnerskich dla nauczycieli akademickich oraz pracowników administracji. Pozwala to na zwiększenie ich kompetencji w zakresie pracy dydaktycznej, wymianę doświadczeń odnośnie stosowanych metod kształcenia oraz prowadzenia dokumentacji, jak również doskonalenie organizacji zajęć i obsługi toku studiów. Daje też możliwość zapoznania się z dobrymi praktykami stosowanymi w uczelniach partnerskich.

Nauczyciele akademiccy i pracownicy administracyjni, zainteresowani udziałem w programie w danym roku akademickim, muszą wykazać się znajomością języka angielskiego lub języka kraju wyjazdu na poziomie umożliwiającym odpowiednio prowadzenie zajęć dydaktycznych lub uczestnictwo w szkoleniu, poprzez przedstawienie stosownych certyfikatów, dyplomów lub zaświadczeń, bądź poprzez złożenie pisemnego oświadczenia u koordynatora uczelnianego programu Erasmus+. Prócz tego pierwszeństwo wyjazdu mają osoby, dla których Wszechnica Świętokrzyska stanowi podstawowe miejsce pracy. Osoby zatrudnione w uczelni na drugim etacie lub w ramach umów cywilno-prawnych mogą ubiegać się o wyjazd w ramach wolnych miejsc i po uzyskaniu zgody rektora. Pierwszeństwo przy kwalifikacji do wyjazdu mają też osoby wyjeżdżające po raz pierwszy w ramach programu Erasmus+ oraz pracownicy z krótszym stażem zawodowym, dla których mobilność stanowi ważne źródło rozwoju.

W przypadku nauczycieli akademickich dodatkowym wymaganiem jest reprezentowanie dziedziny nauki zgodnej z kierunkami kształcenia w uczelni partnerskiej.

Osoby spełniające powyższe kryteria składają u koordynatora uczelnianego deklaracje, wypełniając stosowne formularze (linki). Decyzję w sprawie ostatecznych nominacji do wyjazdu podejmuje rektor.

W fazie przygotowania do wyjazdów koordynator w uzgodnieniu z uczestnikami programu sporządza porozumienia o mobilności nauczycieli akademickich i pracowników uczelni, a także umowy finansowe. Udziela też osobom wyjeżdżającym wszelkiego wsparcia przy planowaniu i organizacji podróży oraz pobytu, a po ich powrocie dopilnowuje wypełnienia ankiet podsumowujących on-line. Nauczyciele i pracownicy rozliczają wyjazdy, przedstawiając koordynatorowi potwierdzenie pobytu z informacją o czasie jego trwania i liczbie godzin przeprowadzonych zajęć oraz składają rozliczenie finansowe w kwesturze uczelni.


Pracownicy zainteresowani wyjazdem zagranicznym w ramach programu Erasmus+ proszeni są o kontakt z koordynatorem uczelnianym.

Koordynator uczelniany

Aldona Gorlowska

ul. E. Orzeszkowej 15,
25-435 Kielce
tel.: +48 41 331 12 44 w. 115

e-mail:Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2024 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: