Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider
Menu Wydawnictwa:
Sprzedaż:
Cennik
Sprzedaż wysyłkowa
Publikacje:
Nowości
Periodyki:
Zeszyty WŚ
Kroniki uczelniane
Literatura naukowa:
Materiały z konferencji i sympozjów naukowych
Opracowania monograficzne oraz źródła:
Monografie
Opracowania z zakresu biografistyki
Wybory źródeł
Opracowania
bibliograficzne
Kalendaria
Kroniki
Literatura popularnonaukowa
Skrypty uczelniane
Literatura pamiętnikarsko-wspomnieniowa
Pełna lista publikacji
Publikacje archiwalne
Konferencje międzynarodowe
Kherson-Kielce 2016
Działalność wydawnicza
Kolegium redakcyjne
Dla autorów
Pracownicy
Kontakt
Godziny otwarcia
 

 

Katarzyna Palka

Uwarunkowania aspiracji życiowych uczniów gimnazjów wiejskich i miejskich

Kielce 2010

Stron: 271, Format: B5
ISBN: 978-83-88274-64-0

« Nakład wyczerpany »

Publikacja dostępna w Bibliotece

Niniejsza publikacja jest próbą określenia poziomu aspiracji edukacyjnych i zawodowych młodzieży gimnazjalnej zarówno ze środowiska wiejskiego jak i miejskiego oraz poznania czynników wpływających na ich kształtowanie. Dostrzegając ogromne przeobrażenia w naszym kraju oraz nowe problemy i sytuacje, które pojawiają się na świecie (np. globalizm, otwarcie granic) interesujące wydaje się zbadanie jak młodzie ludzie postrzegają w nich swoją rolę? Jakie są ich aspiracje edukacyjne i zawodowe?

W części teoretycznej omówione zostały: pojęcia, rodzaje i uwarunkowania aspiracji. Przedstawiony został również przegląd badań nad aspiracjami młodzieży. Podjęto również próbę scharakteryzowania środowiska wiejskiego, poruszony został problem deficytu edukacyjnego oraz nierówności szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenów wiejskich. Przedstawiono także zmiany postaw młodych ludzi wobec planów życiowych w dobie globalizacji i przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

W części empirycznej podjęto próbę analizy aspiracji edukacyjnych i zawodowych młodzieży w aspekcie czterech grup uwarunkowań (osobowościowych, środowiskowych, szkolnych i społeczno-ekonomicznych).

W końcowej części publikacji zamieszczono autorski projekt rozwiązań systemowych wyrównujący szanse edukacyjne dzieci ze środowiska wiejskiego.

Zobacz: spis treści

 
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2024 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: