Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider
Menu Wydawnictwa:
Sprzedaż:
Cennik
Sprzedaż wysyłkowa
Publikacje:
Nowości
Periodyki:
Zeszyty WŚ
Kroniki uczelniane
Literatura naukowa:
Materiały z konferencji i sympozjów naukowych
Opracowania monograficzne oraz źródła:
Monografie
Opracowania z zakresu biografistyki
Wybory źródeł
Opracowania
bibliograficzne
Kalendaria
Kroniki
Literatura popularnonaukowa
Skrypty uczelniane
Literatura pamiętnikarsko-wspomnieniowa
Pełna lista publikacji
Publikacje archiwalne
Konferencje międzynarodowe
Kherson-Kielce 2016
Działalność wydawnicza
Kolegium redakcyjne
Dla autorów
Pracownicy
Kontakt
Godziny otwarcia
 

Kalendaria

Jerzy Myśliński

Kalendarium polskiej prasy, radia i telewizji

Kielce 2001

Stron: 194, Format: A5
ISBN: 83-88274-30-9

« Nakład wyczerpany »

Publikacja dostępna w Bibliotece

Książka ta jest kroniką najważniejszych wydarzeń z dziejów polskich i w Polsce funkcjonujących mediów, tj. prasy, radiofonii i telewizji. Zawiera chronologicznie ułożone, skondensowane zapisy dotyczące wydarzeń w tym obszarze. Do końca XIX w. kalendarium obejmuje informacje o prasie, poczynając od pierwocin do form rozwiniętych. W odniesieniu do XX w. obok prasy ukazane zostały dzieje polskiej i polonijnej radiofonii i telewizji. Autor uwzględnił m.in. ważniejsze rodzaje cyklicznych audycji radiowych i telewizyjnych w obrębie nadawców, a także ukazał infrastrukturę tych mediów – techniczną, prawą, społeczną i polityczną. Książka posiada indeksy alfabetyczne tytułów prasowych, nazwisk oraz miejscowości. Kalendarium przeznaczone jest dla wszystkich zainteresowanych przeszłością polskich mediów, dla dziennikarzy, a w szczególności jako pomoc dydaktyczna dla studiujących dziennikarstwo, historię, nauki polityczne, bibliotekoznawstwo.

 

Jerzy Myśliński

Ziemie polskie w dobie popowstaniowej 1864–1915
Mozaika wydarzeń

Kielce 1997

Stron: 246, Format: A5
ISBN: 83-906092-4-X

« Nakład wyczerpany »

Publikacja dostępna w Bibliotece

Publikacja ma charakter pomocy dydaktycznej dla studiujących historię ziem polskich w drugiej połowie XIX w. i na początku XX w. Zawiera kalendarium ważniejszych wydarzeń na terenie trzech zaborów i na wychodźstwie, obejmuje też materiał hasłowy odnoszący się do istotnych dla Polaków wydarzeń w centrach mocarstw rozbiorowych. Całość została poprzedzona wstępem syntetyzującym pogląd autora na omawianą epokę. Materiał kronikarski obejmuje okres od upadku powstania styczniowego do końca 1915 r.

 

Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2024 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: