Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider
Menu Wydawnictwa:
Sprzedaż:
Cennik
Sprzedaż wysyłkowa
Publikacje:
Nowości
Periodyki:
Zeszyty WŚ
Kroniki uczelniane
Literatura naukowa:
Materiały z konferencji i sympozjów naukowych
Opracowania monograficzne oraz źródła:
Monografie
Opracowania z zakresu biografistyki
Wybory źródeł
Opracowania
bibliograficzne
Kalendaria
Kroniki
Literatura popularnonaukowa
Skrypty uczelniane
Literatura pamiętnikarsko-wspomnieniowa
Pełna lista publikacji
Publikacje archiwalne
Konferencje międzynarodowe
Kherson-Kielce 2016
Działalność wydawnicza
Kolegium redakcyjne
Dla autorów
Pracownicy
Kontakt
Godziny otwarcia
 

Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej


Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej, z. 4/29.,
Filologia angielska,
Crosscurrents: Culture and Postcolonial Studies

Red. nauk. tomu: Ryszard W. Wolny, Stankomir Nicieja,
Red. nauk. serii: Mieczysław Adamczyk,
Kielce 2012, 134 ss.134, Format B5,
ISSN 1234-7604, ISSN 1425-1817.


«Nakład wyczerpany»      Publikacja dostępna w Bibliotece


Zawiera:
 • Ryszard W. Wolny, Holy Cross University, Kielce; University of Opole:
  Przekraczając języki i kultury: wkład Jacka Davisa w powstanie czarnej literatury australijskiej
  Transgressing Languages and Cultures: Jack Davis’s Input Into Making of Black Australian Literature


 • Stankomir Nicieja , University of Opole:
  Wyimaginowane Chiny: utopijne wyobrażenia państwa środka na Zachodzie
  Imaginary China: Utopian Representations of the Middle Kingdom in the West


 • Wirginia Witkowska, Wojciech Piechowicz, University of Opole:
  Zło i okrucieństwo: kolonizator a skolonizowany w Nowej Zelandii i Australii
  Evil and Cruelty: The Colonizer vs. the Colonized in New Zealand and Australia


 • Karolina Jamróg , University of Opole:
  Zło, dyskryminacja, wyobcowanie i walka o tożsamość w australijskiej literaturze postkolonialnej na przykładzie powieści Karpenteria Alexis Wright
  Evil, Discrimination, Estrangement and Struggle for Identity in Postcolonial Australian Literature as Exemplified by Alexis Wright’s Carpentaria


 • Agnieszka Kmieć, Maria Curie­‍‑Skłodowska University, Lublin:
  Portrety złych kobiet w bajkach
  Portraying Evil Women in Fairy Tales


 • Artur Łojewski , Univesity of Opole:
  Portret złego, brzydkiego i zhańbionego społeczeństwa w powieściach Patricka White’a
  A Portrayal of Evil, Ugly and Disgraceful Society in Patrick White’s Novels


 • Katarzyna Pytel , University of Rzeszów:
  Hańba i odpuszczenie w Testament of Love Thomasa Uska
  Disgrace and Exoneration in Thomas Usk’s Testament of Love


 • Zbigniew Pyż , University of Opole:
  Ludzkie odpady: źli, brzydcy i poniżeni w utworach Charlesa Bukowskiego i Luisa Ferdynanda Celina
  Human Waste: The Evil, Ugly and Disgraced in Charles Bukowski and Louis­‍‑Ferdinand Céline


 • Aleksandra Lubczyńska, University of Opole:
  Zły, brzydki i zhańbiony chłopiec, który się dużo śmiał. O dyskursie degradacji w blasku kampu w filmie Śniadanie na Plutonie
  Evil, Ugly, Disgraceful Boy Who Laughed a Lot – about the Discourse of Abjection in the Glamour of Camp in the Movie, Breakfast on Pluto


 • Jurand Krobicki, University of Opole:
  Re-adaptacja, re-imaginacja i reprezentacja: klasyczne postacie literackie w grach typu horror
  Re­‍‑adaptation, Re­‍‑imagining and Representation: Classical Literary Characters in Horror Games


 • Agnieszka Krężel, University of Opole:
  Niesamowity w powieści Toni Morrison pt. Ukochana
  The Uncanny in Toni Morrison’s Beloved


 • Magda Szolc , University of Opole:
  Oglądać czy nie oglądać? Amerykańskie opery mydlane jako odbicie rzeczywistości i forma eskapizmu od nudy życia codziennego
  To Watch or Not to Watch? – American Soap Operas as a Reflection of Reality and a Form of Escapism from the Boredom of Everyday Life


 • Marzena Zielonka , University of Opole:
  Wiktoriańska reprezentacja Irlandczyków: pojęcia zła, brzydoty i hańby w dziewiętnastowiecznej satyrze politycznej
  The Victorian Representation of the Irish: The Notions of Evil, Ugliness and Disgrace in the Nineteenth-century Political Cartoons


 • Sylwia Konarska­‍‑Zimnicka, Jan Kochanowski University, Kielce:
  Brzydki klaun – śmieszny klaun? Kwestia komicznej natury brzydoty w średniowieczu i renesansie
  Ugly Jester – Funny Jester? The Question of the Comic Nature of Ugliness in the Middle Ages and RenaissanceZeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej, z. 3/28.,
Filologia angielska, Crosscurrents: Studies in English Linguistics
Red. nauk. tomu: Ryszard W. Wolny, Monika Łodej,
Red. nauk. serii: Mieczysław Adamczyk, Kielce 2010, 155 ss., Format B5, ISSN 1234-7604 ISSN 1425-1817


«Nakład wyczerpany»              Publikacja dostępna w Bibliotece


Zawiera:
 • Beverly Hearn , University of Tennessee at Martin, USA:
  Światowe języki angielskie – implikacje dla pedagogów
  World Englishes – Implications for Educators


 • Masha Bell , freelance, United Kingdom:
  Nowe spojrzenie na dysleksję
  A New Look at Dyslexia


 • Ángela MŞ Larrea Espinar , University of Córdoba, Spain:
  Nauczanie i uczenie się kolokacji w językach specjalistycznych
  Teaching/Learning Collocations in Specific Languages


 • Antonio R. Raigón Rodríguez , University of Córdoba, Spain:
  Komponent językowy w międzykulturowej kompetencji komunikacyjnej
  The Linguistic Component in the Intercultural Communicative Competence


 • Naděžda Kudrnáčová , Masaryk University, Brno, Czech Republic:
  Czynniki powstrzymujące kauzatywizację czasowników ruchu
  On Factors Barring the Causativization of Path Verbs


 • Bethany Cagnol , Télécom ParisTech, France:
  Konwersja w procesie uczenia się języka obcego
  Conversion Competence in Interlanguage Progression


 • Anna Bloch-Rozmej , Holy Cross University, Kielce:
  Trzy współczesne modele fonologiczne a rozwój teorii fonologii
  Focus on Phonological Theory: A Comparison of Three Contemporary Frameworks


 • Magali Hardouin , Université Européenne de Bretagne, France:
  Przyczyny i cele mobilności studentów studiów nauczycielskich. Analiza programu COMENIUS-EUROPROF
  The Mobility of the Teachers Trainees: Why and What Objectives? Analysis of the Programme COMENIUS EUROPROF


 • Maria Bloch Trojnar , JPII Catholic University of Lublin:
  W poszukiwaniu brakujących morfemów: przypadek wyrażeń rzeczownikowych kończących się na -áil w języku irlandzkim
  In Search of Missing Bases – a Case of Nominals in -áil in Irish


 • Elena Velikaya , State University Higher School of Economics, Moscow:
  Czy można wyeliminować błędy w wymowie?
  Pronunciation Errors: Is It Possible to Eliminate Them?


 • Jelena Danilović , University of Kragujevac, Serbia,
  Sandra Stefanović , University of Kragujevac, Serbia:
  Analiza błędów językowych a fosalizacja na poziomie studiów wyższych
  Error Analysis and Fossilization at Tertiary Level


 • Julia Kuzmenkova , Higher School of Economics, Moscow, Rusia:
  Ćwiczenia teatralne w retrospektywie i perspektywie
  Drama Activities in a Retrospective and Perspective


 • Zhivka Ilieva , Dobrich College, Shumen University, Bulgaria:
  Rozwijanie kompetencji w komunikacji socjokulturowej poprzez literaturę dziecięcą
  Developing Sociocultural Communicative Competence Through Children’s Literature


 • Agnieszka Cyluk , University of Warsaw, Poland:
  Towarzyskie funkcje podziękowań
  Social Functions of Thanking


 • Sylwester Łodej , Holy Cross University/Jan Kochanowski University, Kielce:
  Wyrazistość onomazjologiczna terminu cardinal: studium przypadku
  Onomasiological Salience in
  Cardinal: A Case Study

 • Oskar Gawlik , Holy Cross University, Kielce:
  Say w akademickiej odmianie mówionego języka angielskiego
  Say in Academic Spoken English


 • Monika Łodej , Holy Cross University, Kielce:
  Zestawienie teorii odnoszących się do dysleksji w procesie uczenia się języka ojczystego i obcego
  Contrasting Theories on Dyslexia in First and Foreign Language Acquisition


 • Beverly Hearn , University of Tennessee at Martin, USA:
  Doskonalenie szybkości czytania: Problem niskiej szybkości czytania
  Improving Reading Speed The Problem of Slow Reading SpeedZeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej, z. 1/27.,
Polityka społeczna i praca socjalna, Praca socjalna w teorii i praktyce życia społecznego.
Red. nauk. tomu: Elżbieta Trafiałek,
Red. nauk. serii: Mieczysław Adamczyk, Kielce 2009, 177 ss., Format B5, ISSN 1234-7604 ISSN 1425-1817


«Nakład wyczerpany»     Publikacja dostępna w Bibliotece


Zawiera:

Rozprawy i arykułyMateriałyNowości wydawnicze
 • Rafał Kołodziejczyk: Recenzja książki: Mieczysław Adamczyk, Stanisław Adamczyk. Tropami Wiślan po ziemi świętokrzyskiej. Przewodnik dla turystów zmotoryzowanych. Wszechnica Świętokrzyska. Kielce 2008;

 • Elżbieta Trafiałek: Recenzja książki: Jerzy Krzyszkowski. Pomoc społeczna. Szkic socjologiczny. Instytut Rozwoju Służb Społecznych. Warszawa 2008;

 • Teresa Giza: Recenzja książki: Wanda Dróżka. Generacja wielkiej zmiany. Studium autobiografii średniego pokolenia nauczycieli polskich 2004. Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego. Kielce 2008;Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej, z. 1/26.,
Teoretyczne podstawy edukacji, Renesans wartości w edukacji.
Red. nauk. tomu: Mariola Wojciechowska,
Red. nauk. serii: Mieczysław Adamczyk, Kielce 2009, 194 ss., Format B5, ISSN 1425-1817


«Nakład wyczerpany»              Publikacja dostępna również w Bibliotece


Zawiera:

Rozprawy i arykułyMateriały
 • Wanda Dróżka: Na rozdrożu wartości. Dylematy aksjologiczne średniego pokolenia nauczycieli w świetle badań autobiograficznych; streszczenie/summary

 • Mariola Wojciechowska: Młodzież i jej świat wartości; streszczenie/summary

 • Kazimiera Dutkiewicz: Postawy młodzieży licealnej wobec norm i wartości związanych z życiem rodzinnym; streszczenie/summary

 • Mirosława Skawińska: System pożądanych wartości w rodzinie w nauczaniu społecznym Kościoła katolickiego – zarys historyczny; streszczenie/summary

 • Małgorzata Kwaśniewska: Wartości w programach wychowania przedszkolnego; streszczenie/summary

 • Andrzej Cwer: Koncepcja korczakowskiego samorządu – spojrzenie refleksyjne; streszczenie/summary

 • Iwona Białas: Znaczenie podmiotowości w procesie wychowania; streszczenie/summary

 • Tomasz Łączek: Wychowanie do wartości i jego uwarunkowania środowiskowe; streszczenie/summary
Nowości wydawnicze
 • Mariola Wojciechowska: H. Świda-Ziemba: Młodzi w nowym świecie;

 • Marzena Pękowska: Marzena Dycht: Rozwój polskiej pedagogiki specjalnej w świetle dokonań jej twórców.Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej, z. 2/25.,
Filologia angielska, Crosscurrents: culture, literature, language.
Red. nauk. tomu: Ryszard Wolny,
Red. nauk. serii: Mieczysław Adamczyk, Kielce 2008, 176 ss. Format B5, ISSN 1425-1817


«Nakład wyczerpany»     Publikacja dostępna w Bibliotece


Zawiera:

Editorial
 • Tadz Lewandowski: Old Habits Die Hard at Seventeen: How America’s Premiere Domestic Training Manual for Future Housewives Coped with Feminism and the Sexual Revolution; streszczenie/summary

 • Kamila Dydyna: The Pagan Origin of Christmas; streszczenie/summary

 • Renata Mizera: Language, Poetry and Thinking in Contemporary Western Culture; streszczenie/summary

 • Agnieszka Kula: Toni Morrison and Womanism; streszczenie/summary
Literature
 • Ryszard W. Wolny: The Convict Experience: The Early Beginnings of White Australian Literature; streszczenie/summary

 • Jarosław Mihułka: Nietzschean Will to Power in Edgar Allan Poe’s “Ligeia”; streszczenie/summary

 • Tomasz Gadzina: The Carnivalesque in Postmodern Literature as Exemplified by Jack Kerouac’s Works; streszczenie/summary

 • Sława Krasińska: The Concept of Plot in Paul Auster’s The New York Trilogy; streszczenie/summary

 • Agnieszka Robak: Elizabethan Ideals of Beauty and Courtship in Selected Poetic Works of the Period; streszczenie/summary
LanguageZeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej, z. 1/24.,
Turystyka,
Red. nauk. tomu: Zbigniew Kowalczewski,
Red. nauk. serii: Mieczysław Adamczyk, Kielce 2006, 274 ss. Format A5, ISSN 1425-1817«Nakład wyczerpany»          Publikacja dostępna również w Bibliotece


Zawiera:
 • Zbigniew Kowalczewski: Na marmurowym szlaku im. Sylwestra Kowalczewskiego w okolicach Chęcin streszczenie/abstract

 • Cezary Jastrzębski: Dziedzictwo kulturowe Niecki Nidziańskiej podstawą turystyki w Uzdrowisku Solec Zdrój streszczenie/abstract

 • Ewa Nowak: Turystyka w rozwoju lokalnym – podejście marketingowe (klasy produktów turystycznych powiatu buskiego) streszczenie/abstract

 • Paul Kwaku Siajor: Zrównoważony rozwój turystyki w procesie aktywizacji społeczności lokalnej na przykładzie powiatu buskiego streszczenie/abstract

 • Ignacy Janowski: Ruch pielgrzymkowy do sanktuarium na Świętym Krzyżu w Górach Świętokrzyskich streszczenie/abstract

 • Rafał Pawłowski: Rekreacyjne uprawianie sportu w perspektywie samooceny umiejętności sportowych studentów streszczenie/abstract

 • Ignacy Janowski: Obciążenie miejskiej ścieżki rowerowej w Kielcach ruchem turystycznym streszczenie/abstract

 • Tomasz Łączek: Wartości etyczne przekazywane dzieciom i młodzieży – na przykładzie Kodeksów Etycznych Turysty streszczenie/abstract

 • Aneta Oborny: Wydarzenia muzyczne w Kielcach na przełomie XIX i XX stulecia streszczenie/abstract

 • Stanisław J. Adamczyk: Szlak dziedzictwa kulturowego Żydów w regionie Świętokrzyskim streszczenie/abstract

 • Blisko, a tak daleko. Polacy w obwodzie brzeskim na Białorusi. Red. A. Bobryk. 2004, Siedleckie Towarzystwo Naukowe i Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Warszawa 2004.

 • Dziecko i media elektroniczne – nowy wymiar dzieciństwa. Pod redakcją Jadwigi Izdebskiej i Tomasza Sokołowskiego. Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie. Białystok 2005.Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej, z. 1/23.,
Filologia Angielska,
Red. nauk. tomu: Ryszard Wolny,
Red. nauk. serii: Mieczysław Adamczyk, Kielce 2006, 260 ss. Format A5, ISSN 1425-1817«Nakład wyczerpany»          Publikacja dostępna również w Bibliotece


Zawiera:
 • Waldemar Kowalski: Szkoci na rynku krakowskim w połowie XVII wieku streszczenie

 • Barbara Kowalik: Pożądanie mimetyczne w Sonecie XVIII Williama Shakespeare’a streszczenie

 • Leszek Drong: Ironizm i przygodność poglądów Richarda Rorty’ego streszczenie

 • Monika Łodej: Obraz śmierci w poezji Emily Dickinson streszczenie

 • Agnieszka Robak: Weryfikacja przeszłości w wybranych utworach Harolda Pintera streszczenie

 • Marlena Gocyła: Kobieta w buszu: Australijski model kobiecości na przykładzie opowiadania Henry Lawsona „The Drover’s Wife” streszczenie

 • Andrew Taylor: Konstruując pustkę: Ennio Morricone i Randolph Stow streszczenie

 • Ryszard Wolny: Piaskowiec Andrew Taylora jako odbicie australijskiego pejzażu morskiego streszczenie

 • Bogusław Bierwiaczonek: ABC synonimi streszczenie

 • Eugeniusz Cyran: Struktury sylab polskich i angielskich. Czym się różnią? streszczenie

 • Krzysztof Jurkiewicz: Planowanie programu nauczania streszczenie

 • Radosław Święciński: Wartość fonetyki w fonologii streszczenie

 • Jolanta Szpyra-Kozłowska: Lingwistyczna niewidocznośc kobiet w języku polskim streszczenie

 • Jerzy Wójcik: Rymy superciężkie w języku staroangielskim streszczenie

 • Jerzy Wójcik: Staroangielskie zbitki /wl/ oraz /wr/ jako domeny międzynagłosowe streszczenie

 • Recenzja Michelin van der Beken: Van der Beken, Micheline. „A Cry over the Abyss: The Discourse of Power in the Poetry of Robert Browning and Algernon Charles Swinburne Ryszarda Wolnego.” Opublikowane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004.

 • Recenzja Marcin Piechota: Postcolonial Subjects: Canadian and Australian Perspectives. Pod redakcją Mirosławy Buchholtz. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004.
Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej, z. 22.,
Red. nauk. Mieczysław Adamczyk, Kielce 2005, 166 ss. Format A5, ISSN 1425-1817.
«Nakład wyczerpany»          Publikacja dostępna również w Bibliotece


Zawiera:
 • Irena Pufal-Struzik: Specyfika celów życiowych i działań celowych osób w różnym wieku

 • Elżbieta Trafiałek: Bariery skuteczności walki z bezrobociem

 • Marek Gębski: Polityka zatrudnienia państwa w warunkach transformacji społeczno-gospodarczej w latach 1989-1998 (wybrane problemy)

 • Bartosz Jarosiński: Bezrobocie na wsi w województwie świętokrzyskim a Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich

 • Marek Gębski: Rynek pracy – stan, rozwój, przyszłość (wybrane problemy)

 • Paul Kwaku Siayor: Infrastruktura techniczna jako czynnik rozwoju gospodarki lokalnej na przykładzie powiatu buskiego

 • Rafał Kołodziejczyk: Poszukiwanie pracy przy pomocy Internetu jako forma aktywizacji bezrobotnych

 • Julisław Łukomski: Praca, zatrudnienie i bezrobocie w nauczaniu Jana Pawła II

 • Recenzja Irena Stańczak: Bożena Zawadzka (red.): Program wychowawczy szkoły na poziomie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej. Wszechnica Świętokrzyska, Kielce 2005

 • Recenzja Monika Wojtkowiak: Terroryzm w sektach pod redakcją Grzegorza Felsa. Wydawnictwo Maternus Media, Ruda Śląska – Tychy 2004
Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej, z. 21.,
Red. nauk. Mieczysław Adamczyk, Kielce 2005, 156 ss. Format A5, ISSN 1425-1817.
«Nakład wyczerpany» Publikacja dostępna w Bibliotece


Zawiera:
 • Julisław Łukomski: Prawda jako zasada nauczania i wychowania w szkole wyższej

 • Irena Pufal-Struzik: Wartości preferowane przez współczesną młodzież i jej niepokoje egzystencjalne

 • Mirosław Jamrożek: Wskaźnikowanie narkomanii w identyfikacyjnej diagnostyce zjawiska

 • Jolanta Dzieniakowska: Sprawy bibliotek kuratoryjnych na łamach „Dzienników Urzędowych Kuratoriów Okręgów Szkolnych” w Drugiej Rzeczypospolitej

 • Jolanta Karbowniczek: „Edukacja fundamentalna” w perspektywie integracji europejskiej

 • Mirosława Skawińska: Ochrona praw dziecka w Polsce, w świetle regulacji prawno-międzynarodowych

 • Rafał Kołodziejczyk: Technologia informacyjna – nowa gałąź wiedzy

 • Ireneusz Krawczyński: Wykonywanie kary pozbawienia wolności i jej indywidualizacja na gruncie obowiązującej regulacji prawnej

 • Tomasz Łączek: Walory i wartości turystyki kwalifikowanej wykorzystywane w procesie wychowania młodzieży

 • Recenzja Kazimiera Dutkiewicz: Jere Brophy Motywowanie uczniów do nauki. Tłumaczenie Krzysztof Kruszewski. PWN Warszawa 2004.

 • Recenzja Rafał Kołodziejczyk: Eco-logia kultury masowej. Przewodnik po kulturze masowej w oparciu o estetykę Umberta Eco. Roman Konik. Wrocław 2003.
Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej, z. 20.,
Red. nauk. Mieczysław Adamczyk, Mirosław Jamrożek, Kielce 2004, 154 ss. Format A5, ISSN 1425-1817
«Nakład wyczerpany» Publikacja dostępna w Bibliotece


Zawiera:
 • Ireneusz Krawczyński: Diagnostyka sądowa w postępowaniu w sprawach nieletnich

 • Sława Tusznio: Diagnostyka nieletnich w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno – konsultacyjnych

 • Monika Wojtkowiak-Ogłoza: Funkcja diagnostyczna schroniska dla nieletnich

 • Edyta Laurman-Jarząbek: Udział pedagoga szkolnego w diagnozowaniu sytuacji wychowawczych ucznia

 • Waldemar Cisowski: Diagnostyczna funkcja pogotowia opiekuńczego

 • Mirosław Jamrożek: Funkcja diagnostyczna Policyjnej Izby Dziecka i jej realizacja

 • Jerzy Cygan, Sława Tusznio: Diagnozowanie nieletnich przestępców w zakładach poprawczych

 • Krzysztof Czekaj: Diagnozowanie więźniów wymagających oddziaływań terapeutycznych

 • Recenzja Mirosław Jamrożek: Ronald A. Ruden, Marcia Byalick: Żarłoczny mózg. Pułapki uzależnień. Wydawnictwo G+J Gruner+Jahr Polska. Warszawa 2003

 • Recenzja Rafał Kołodziejczyk: Piotr Tomasz Nowakowski: Fast food dla mózgu, czyli telewizja i okolice. Maternus Media, Tychy 2002
Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej, z. 19.,
Red. nauk. Mieczysław Adamczyk, Kielce 2004, 180 ss. Format A5, ISSN 1425-1817
«Nakład wyczerpany»          Publikacja dostępna również w Bibliotece


Zawiera:
 • Zbigniew Kowalczewski: Walory krajoznawcze i turystyczne Pasma Klonowskiego w Górach Świętokrzyskich

 • Marek Gębski: Bezrobocie w województwie kieleckim w opisie prasowym „Słowa Ludu” w latach 1989-1998

 • Katarzyna Ziołowicz: Rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży na zajęciach z plastyki

 • Rafał Kołodziejczyk: Wykorzystywanie komputerów podczas studiów

 • Mirosława Czerwiak, Renata Tatar-Czerwiak: Szkolne kółko teatralne – scenariusze inscenizacji

 • Anna Winiarczyk: Zasób słownikowy uczniów klas III szkoły podstawowej a ich wyniki nauczania z języka polskiego

 • Stanisława Zapała: Pozycja społeczna ucznia w klasie i jej uwarunkowania

 • Monika Wojtkowiak: Sekta jako środowisko realizacji potrzeb podmiotowych i społecznych

 • Małgorzata Kaleta-Witusiak: Odrzucenie jako forma przemocy wobec osób chorych psychicznie

 • Recenzja Mirosław Jamrożek: Peter D. Rogers, Lea Goldstein: Narkotyki i nastolatki. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Gdańsk 2004

 • Recenzja Jolanta Chwastyk-Kowalczyk: Anna Onichimowska: Hera moja miłość. Świat Książki. Warszawa 2003, ss. 159
Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej, z. 18.,
Red. nauk. Mieczysław Adamczyk, Kielce 2003, 184 ss.Format A5, ISSN 1425-1817.
«Nakład wyczerpany»          Publikacja dostępna również w Bibliotece


Zawiera:
 • Zbigniew Kowalczewski: Kruszce i ich eksploatacja w okolicach Karczówki na peryferiach Kielc

 • Ryszard Wolny: Language: Martin Heidegger’s prisonhouse of being

 • Anna Józefowska, Stanisław J. Adamczyk: World Heritage Sites in Poland

 • Rafał Kołodziejczyk: Edukacja medialna we współczesnej szkole

 • Jolanta Karbowniczek: Przezwyciężanie trudności w nauce uczniów edukacji wczesnoszkolnej (część trzecia)

 • Irena Iksińska: Dziedzictwo kulturowe regionu jako problem edukacji szkolnej

 • Ewa Klimas-Kuchtowa: Dziecko i muzyka dawna

 • Sława Tusznio: Uwarunkowania rodzinne i cechy osobowości nieletnich zdemoralizowanych i sprawczyń przestępstw na podstawie badań przeprowadzonych w RODK w Kielcach w latach: 2001–2002

 • Recenzja Jolanta Chwastyk-Kowalczyk: Tomasz Mielczarek: Od „Nowej Kultury” do „Polityki”. Tygodniki społeczno-kulturalne i społeczno-polityczne PRL. Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej. Kielce 2003, 382 ss.

 • Recenzja Jolanta Chwastyk-Kowalczyk: David J. Wilmes: Nie!!! Alkoholowi i narkotykom. Przeł. Liliana Okupniak. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Gdańsk 2002, 184 ss.
Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej, z. 17.,
Red. nauk. Mieczysław Adamczyk, Mirosław Jamrożek, Kielce 2003, 170 ss. Format A5, ISSN 1425-1817.
«Nakład wyczerpany» Publikacja dostępna w Bibliotece


Zawiera:
 • Monika Szpringer: Bezrobocie jako predyktor zagrożeń społecznych i zachowań patologicznych

 • Mirosław Jamrożek: Diagnostyka detekcyjna demoralizacji społecznej a zagrożenie dzieci i młodzieży uzależnieniami od substancji psychoaktywnych

 • Mirosława Skawińska: Unia Europejska wobec przestępczości – współpraca w ramach III filara

 • Mirosław Jamrożek: Wybrane wskaźniki demoralizacji społecznej nieletnich w preselekcyjnej diagnostyce zjawiska

 • Anna Majchrzyk: Mediacja w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości

 • Krzysztof Czekaj: Psychoterapia uzależnień narkomanów odbywających karę pozbawienia wolności

 • Zdzisław Suder: Wykonanie kary pozbawienia wolności – zarys systemu

 • Waldemar Lisowski: Wiktymologiczne aspekty przemocy w rodzinie

 • Recenzja Monika Szpringer: Janina Błachut, Andrzej Gaberle i Krzysztof Krajewskiego: Kryminologia. Gdańsk 2001 r.

 • Recenzja Monika Wojtkowiak: Piotr Tomasz Nowakowski: Sekty. Oblicza werbunku. Wydawnictwo Maternus Media Tychy 2001, 221 ss.
Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej, z. 16.,
Red. nauk. Mieczysław Adamczyk, Kielce 2003, 172 ss. Format A5, ISSN 1425-1817.
«Nakład wyczerpany» Publikacja dostępna w Bibliotece


Zawiera:
 • Lesław Michnowski: Informacyjne podstawy globalizacji pozytywnej

 • Janusz Jarosiński: Zarządzanie personelem w Przedsiębiorstwie Państwowym „Polskie Koleje Państwowe 1944-1950”

 • Aleksandra Urbańska: O tworzeniu się pojęcia liczby u dzieci

 • Rafał Kołodziejczyk: Rola komputerów w procesie edukacji

 • Jolanta Karbowniczek: Przezwyciężanie trudności w nauce uczniów edukacji wczesnoszkolnej (część druga)

 • Urszula Klaczak: Diagnozowanie niedostosowania społecznego dzieci w pracy pedagoga szkolnego

 • Ewa Klimas-Kuchtowa: Lęk szóstoklasitów przed zmianą szkoły w zreformowanym systemie oświaty

 • Beata Korus: Wizerunek szkoły wiejskiej w warunkach reformy edukacyjnej

 • Zofia Sokół: Sprawozdanie z konferencji: Wkład ruchu ludowego w przeobrażenia oświaty i szkolnictwa na wsi

 • Nowości wydawnicze – recenzje
Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej, z. 15.,
Red. nauk. Mieczysław Adamczyk, Stanisław Popek, Kielce 2002,
178 ss. Format A5, ISSN 1425-1817.
«Nakład wyczerpany» Publikacja dostępna w Bibliotece


Zawiera:
 • Piotr Gindrich: Współwystępowanie zespołu ADHD i innych zaburzeń – przegląd badań

 • Barbara Gawda: Wpływ grupy destrukcyjnej (sekty) na osobowość człowieka

 • Justyna Syroka: Teorie satysfakc i zawodowej kadry kierowniczej w świetle literatury przedmiotu

 • Urszula Tomasiak: Ekspresja dziecka przedszkolnego w integracyjnym modelu edukacji

 • Agata Sierota: Postawy rodzicielskie a kształtowanie skłonności do samoutrudniania

 • Bernadeta Szczupał: Wartości i aspiracje życiowe preferowane przez młodzież niedostosowaną społecznie

 • Monika Moniuk, Małgorzata Sitarczyk, Tomasz Wach: Poziom lęku młodzieży przestępczej

 • Anna Marzec–Tarasińska: Profilaktyka narkomanii w szkole – w ocenie uczniów i nauczycieli

 • Danuta Osik–Chudowolska: Motywy podejmowania decyzji o leczeniu z narkomanii

 • Agnieszka Wojtczuk: Postawy studentów wobec osób chorych psychicznie i ich uwarunkowania w kontekście systemu wartości i cech osobowości – wyniki badań

 • Nowości wydawnicze – recenzje.
Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej, z. 14.,
Red. nauk. Mieczysław Adamczyk, Kielce 2002,
186 ss. Format A5, ISSN 1425-1817.
«Nakład wyczerpany» Publikacja dostępna w Bibliotece


Zawiera:
 • Danuta Adamczyk: Problemy z przekładami polskiej literatury na język rosyjski w świetle listów Bolesława Antoniego Jędrzejowskiego i Eugeniusza Zahorskiego do Stefana Żeromskiego z lat 1911–1914

 • Ewa Klimas-Kuchtowa: Poznawcze i pozapoznawcze uwarunkowania specyficznych trudności w pisaniu i czytaniu

 • Ryszard Wolny: Rozkład i popioły: John Donne i Jacques Derrida

 • Kazimiera Dutkiewicz: Lęk przed oceną szkolną jako problem pedagogiczny

 • Jolanta Karbowniczek: Przezwyciężanie trudności w nauce uczniów edukacji wczesnoszkolnej

 • Anna Dąbrowska: Rodziny dysfunkcyjne – dziecko w rodzinie dysfunkcyjnej

 • Jacek Wilczyński: Filogenetyczny rozwój postawy ciała człowieka

 • Marta Jegierska: Preferencja barw a styl zachowania w konflikcie interpersonalnym w miejscu pracy. Część druga – badania własne

 • Marek Gębki: O miejsce na rynku pracy

 • Nowości wydawnicze – recenzje.
Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej, z. 13.,
Red. nauk. Mieczysław Adamczyk, Kielce 2001,
184 ss. Format A5, ISSN 1425-1817.
«Nakład wyczerpany» Publikacja dostępna w Bibliotece


Zawiera:
 • Tomasz Mielczarek: Partyjni fachowcy. “Polityka” w latach 1970–1981.

 • Elżbieta Michow: “Rzeczpospolita Polska” (etymologia, dzieje i poprawne użycie choronimu).

 • Marek Gębski: Unia Europejska – szansą przyszłości.

 • Eligiusz Małolepszy: Kultura fizyczna na wsi w województwie kieleckim w latach 1919–39.

 • Marta Jezierska: Preferencja barw a styl zachowania w konflikcie interpersonalnym w miejscu pracy. Część pierwsza – podstawy teoretyczne.

 • Łucja Domańska: Psychologiczne teorie i badania procesów uwagi.

 • Bożena Matyjas: Dzieciństwo w rodzinie problemowej (zagrożenia rozwoju biosocjokulturalnego).

 • Elżbieta Lisowska: Socjometria jako metoda badania nieformalnej struktury grupy.

 • Nowości wydawnicze – recenzje.
Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej, z. 12.,
Red. nauk. Mieczysław Adamczyk, Stanisław Popek, Kielce 2000,
186 ss. Format A5, ISSN 1425-1817.
«Nakład wyczerpany» Publikacja dostępna w Bibliotece


Zawiera:
 • Małgorzata Filus, Marta Taracha: Problemy nauczycieli w pracy z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo

 • Beata Bednarczuk: Poziom przystosowania szkolnego dziewięcioletnich uczniów z klasy konwencjonalnej i grupy Montessori

 • Piotr Gindrich: Różnicowanie dyslekcji i innych trudności w uczeniu się

 • Danuta Osik: Struktura i status społeczno-ekonomiczny rodziny a poziom uspołecznienia dzieci niewidomych w młodszym wieku szkolnym

 • Ks. bp Marian Florczyk: Zaangażowanie świeckich w życie polityczne

 • Jolanta Chwastyk-Kowalczyk: Problemy kultury i literatury na łamach “Bluszczu” w latach 1918–1939

 • Renata Zubrzycka: Psychospołeczne aspekty alergii i nietolerancji pokarmowej u dzieci

 • Zdzisław Kazanowski: Analiza socjokulturowa środowiska rodzinnego młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim i normalnej

 • Grażyna Tkaczyk: Znaczenie integracji i rozdzielności działań pedagogicznych nauczyciela w procesie aplikacji metody ośrodków pracy

 • Anna Wojnarska: Studium indywidualnych przypadków jako metoda diagnostyczno-terapeutyczna

 • Lucyna Adamowska: Funkcjonowanie struktur nieformalnych wśród żołnierzy zasadniczej służby wojskowej

 • Nowości wydawnicze – recenzje
Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej, z. 11.,
Red. nauk. Mieczysław Adamczyk, Kielce 2000,
182 ss. Format A5, ISSN 1425-1817.
«Nakład wyczerpany» Publikacja dostępna w Bibliotece


Zawiera:
 • Marian Chojnacki: O przydatności dyskursu publicznego w sporach środowiskowych.

 • Maria Katarzyna Grzegorzewska: Zjawisko syndromu wypalenia w zawodzie nauczyciela w Stanach Zjednoczonych.

 • Piotr Sikorski: Filozoficzno-pedagogiczne podstawy dyferencjacji i integracji w edukacji.

 • Elżbieta Michow: O etymologii choronimu Polska.

 • Maria Bartoszewska: Efektywne projektowanie różnych form doskonalenia przeznaczonych dla nauczycieli przyrody.

 • Bożena Zawadzka: Reforma szansą czy zagrożeniem dla edukacji zdrowotnej.

 • Elżbieta Buchcic: Integracja treści przyrodniczych podczas zajęć w zielonych szkołach.

 • Barbara Juśkiewicz, Grzegorz Jóźwik: Interdyscyplinarne ścieżki – szansą nowej edukacji w szkole.

 • Teresa Giza: Przemiany w polskiej szkole z perspektywy pedagogiki twórczości.

 • Katarzyna Palka: Rozwijanie podmiotowości ucznia w procesie edukacji zintegrowanej.

 • Jacek Wilczyński: Mobilizacje i manipulacje zablokowanych stawów krzyżowo-biodrowych w leczeniu zachowawczym bocznych skrzywień kręgosłupa.

 • Kinga Kozłowska: Bliżej Unii – bliżej człowieka. Rozszerzenie i modyfikacja form pomocy logopedycznej.

 • Nowości wydawnicze – recenzje.
Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej, z. 10.,
Red. nauk. Mieczysław Adamczyk, Kielce 1999,
178 ss. Format A5, ISSN 1425-1817.
«Nakład wyczerpany» Publikacja dostępna w Bibliotece


Zawiera:
 • Jerzy Kaczmarek: Filozoficzne uwarunkowania nauki.

 • Jerzy Myśliński: Odkrywanie świata – polskie media lat sześćdziesiątych.

 • Tomasz Mielczarek: Młodzi zapaleńcy. Z dziejów “Po prostu” (1947-1957).

 • Jolanta Dzieniakowska: Wybory parlamentarne i samorządowe w międzywojennym Radomiu (1918-1938) na łamach miejscowych pism społeczno-politycznych.

 • Adam Jachimczyk: Z historii kieleckich placówek bibliotecznych w latach 1945-1955.

 • Ewa Klimas-Kuchtowa: Muzyka w różnych fazach życia rodziny.

 • Jacek Wilczyński: Leczenie zachowawcze skolioz za pomocą ortez.

 • Elżbieta Trafiałek: Ochrona praw człowieka starego – europejskie akty prawne a polskie realia.

 • Kazimiera Dutkiewicz: Diagnostyczność oceny opisowej w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej.

 • Nowości wydawnicze – recenzje.

 • Agnieszka Grędzik: Konferencja naukowa nt.: Reforma systemu edukacji – wyzwania, szanse, zagrożenia. Wólka Milanowska, 15–17 października 1999 r.
Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej, z. 9.,
Red. nauk. Mieczysław Adamczyk, Stanisław Popek, Kielce 1999,
178 ss. Format A5, ISSN 1425-1817.
«Nakład wyczerpany» Publikacja dostępna w Bibliotece


Zawiera:
 • Stanisław Popek: Nauczyciel jako inspirator i organizator twórczego nauczania i uczenia się.

 • Beata Bednarczuk: Zagadnienia systemu dydaktycznego.

 • Renata Wiechnik: O niektórych ważnych prawidłowościach i zasadach nauczania (uczenia) w sposób problemowy.

 • Barbara Wojciechowska-Charlak: Dwupodmiotowe interakcje w wychowaniu.

 • Andrzej Bulzak: Geneza i mechanizmy powstawania podkultur.

 • Kazimierz Przybysz: Koncepcje oświatowe w myśli politycznej obozu rządowego 1939–1945.

 • Franciszek Kulpiński: System opieki nad dzieckiem w Polsce i jego elementy.

 • Andrzej Węgliński: Wczesne przejawy wykolejenia społecznego wśród młodzieży ze szkół podstawowych i średnich.

 • Anna Sołtys-Chmielowicz: Mowa bezdźwięczna.

 • Nowości wydawnicze – recenzje.

 • Agnieszka Grędzik: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: Turystyka jako źródło przemian społecznych i ekonomicznych. Wilno, 1 maja 1999 r.
Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej, z. 8.,
Red. nauk. Mieczysław Adamczyk, Kielce 1998,
182 ss. Format A5, ISSN 1425-1817.
«Nakład wyczerpany» Publikacja dostępna w Bibliotece


Zawiera:
 • Władysława Pilecka: Teoretyczne drogowskazy dla edukacji w polskiej szkole na przełomie XX i XXI w.

 • Kazimierz Przybysz: Szkolnictwo wyższe w Polsce.

 • Jerzy Myśliński: Polska 1949 – dekretowanie socrealizmu.

 • Tomasz Mielczarek: Spór o ideały wychowawcze. Z dyskusji prasowych PRL w początkach lat sześćdziesiątych.

 • Marian Chojnacki: Przyrodnicze i społeczne tło ekologicznej modernizacji gospodarki w miejscowościach uzdrowiskowych. Studium porównawcze z komunikacji społecznej.

 • Małgorzata Suchańska, Zofia Pietryka: Przykład praktycznej realizacji edukacji ekologicznej w ramach innowacji pedagogicznej realizowanej w klasie VII szkoły podstawowej.

 • Maria Katarzyna Grzegorzewska: Zjawisko wypalenia zawodowego nauczycieli.

 • Elżbieta Trafiałek: Wybrane problemy bezrobocia w Polsce.

 • Teresa Gumuła, Józef Krasuski, Stanisław Majewski: Źródła do dziejów szkolnictwa średniego na Kielecczyźnie w XX w.

 • Nowości wydawnicze – recenzje.

 • Kinga Kozłowska: Spotkania logopedów w świecie.
Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej, z. 7.,
Red. nauk. Mieczysław Adamczyk, Kielce 1998,
170 ss. Format A5, ISSN 1425-1817.
«Nakład wyczerpany» Publikacja dostępna w Bibliotece


Zawiera:
 • Jerzy Myśliński: Spór o paradygmat kultury w Polsce w latach 1947–1948.

 • Czesława Gierak: Film i wychowanie.

 • Adam Jachimczyk: Wybrane determinanty rozwoju Kielc.

 • Ewa Klimas-Kuchtowa: Elementy ludyczne w wybranych koncepcjach wczesnego nauczania muzyki.

 • Elżbieta Michow: Etymologia ludowa czy naukowa? (Przykłady wyrazów ulegających zjawisku etymologii ludowej).

 • Marcin Stępień: Ilustracje w dziecięcych podręcznikach do matematyki.

 • Marian Chojnacki: Od komunikowania ryzyka do koncepcji rozwoju zrównoważonego w społeczności lokalnej.

 • Nowości wydawnicze – recenzje.
Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej, z. 6.,
Red. nauk. Mieczysław Adamczyk, Kielce 1997,
150 ss. Format A5, ISSN 1425-1817.
«Nakład wyczerpany» Publikacja dostępna w Bibliotece


Zawiera:
 • Jerzy Jarowiecki: Czterdziestolecie działalności edytorskiej Wydawnictwa Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kielcach (1955–1995).

 • Tomasz Mielczarek: Katolickie środki komunikowania masowego w latach 1989–1996.

 • Jan Fenczyn, Wanda Kulesza: Niektóre kontrowersje wokół osobowości.

 • Teresa Gumuła, Józef Krasuski, Stanisław Majewski: Dzieje szkolnictwa średniego na Kielecczyźnie w II połowie XIX i XX wieku (stan i potrzeby badań).

 • Marian Chojnacki: Środowisko życia w ocenach i postulatach młodzieży szkolnej. Raport z badań terenowych.

 • Elżbieta Michow: Zjawisko etymologii ludowej (potocznej) a poprawność językowa.

 • Gustaw Treliński: Wyzwalanie i wspieranie aktywności ucznia w koncepcji czynnościowego uczenia się matematyki.

 • Nowości wydawnicze – recenzje.
Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej, z. 5.,
Red. nauk. Mieczysław Adamczyk, Kielce 1997,
160 ss. Format A5, ISSN 1425-1817.
«Nakład wyczerpany» Publikacja dostępna w Bibliotece


Zawiera:
 • Jerzy Kaczmarek: Zmienność poznania naukowego we współczesnej epistemologii frankofońskiej.

 • Grażyna Wrona: Polskie czasopisma historyczne w latach 1918–1939.

 • Mieczysław Adamczyk: Straty bibliotek polskich w czasie II wojny światowej w świetle sprawozdań sytuacyjnych i raportów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przy rządzie polskim w Londynie.

 • Jan Fenczyn: Metody badań psychologicznych w naukach o kulturze fizycznej.

 • Irena Jakubowska: Przygotowanie studentów do pracy reedukacyjnej we współczesnej szkole.

 • Ignacy Janowski: Wstępna ocena walorów rekreacyjnych gmin świętokrzyskich.

 • Mieczysław Kozłowski: Problem obiektywnej oceny w praktyce nauczycieli geografii.

 • Robert Dutkiewicz: Poziom rozwoju fizycznego uczniów wiejskich szkół podstawowych w województwie kieleckim na tle porównawczym.

 • Grażyna Nowak-Starz: Poziom rozwoju fizycznego dzieci z przejawami zaburzeń emocjonalnych.

 • Nowości wydawnicze – recenzje.
Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej, z. 4.,
Red. nauk. Mieczysław Adamczyk, Kielce 1996,
150 ss. Format A5, ISSN 1425-1817.
«Nakład wyczerpany» Publikacja dostępna w Bibliotece


Zawiera:
 • Józef Krasuski: Związki konspiracji oświatowej z ruchem spółdzielczym na terenie Generalnej Guberni w latach 1939–1945.

 • Mieczysław Adamczyk: Konspiracyjna prasa ludowa na tle prasy Kielecczyzny lat wojny i okupacji hitlerowskiej.

 • Stanisław Majewski: Straty materialne szkolnictwa polskiego w latach 1939–1945.

 • Adam Massalski: Wincenty Dawid (1816–1897). Trudny żywot nauczyciela w czasach zaborów.

 • Bożena Matyjas: Urszula Ledóchowska jako wzór wychowawczyni.

 • Teresa Gumuła: Gimnazjum Żeńskie Rządowe w latach 1865–1915.

 • Jolanta Dzieniakowska, Jerzy Myśliński: Współczesne czasopisma dziecięce w opinii nauczycieli. (Komunikat).

 • Recenzje.
Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej, z. 3.,
Red. nauk. Mieczysław Adamczyk, Kielce 1996,
152 ss. Format A5, ISSN 1425-1817.
«Nakład wyczerpany» Publikacja dostępna w Bibliotece


Zawiera:
 • Stanisław Majewski: Dydaktyczne aspekty polskich reform oświatowych w dziedzinie edukacji wczesnoszkolnej – tradycje i współczesność.

 • Zdzisław Ratajek: Dydaktyka wobec problemów współczesnej pedagogiki.

 • Mieczysław Adamczyk: Idee Uniwersału połanieckiego z 1794 roku.

 • Jerzy Jarowiecki: Prasa dla dzieci i młodzieży w latach 1989–1995 (nurty, tendencje, zmiany).

 • Wanda Grelowska: Przegląd metod nauki czytania we współczesnych polskich elementarzach.

 • Irena Stańczak: Czytanie i czytelnictwo w młodszym wieku szkolnym.

 • Aldona Kopik: Poprawność graficzne pisma a kompetencje ortograficzne uczniów klas I–III.

 • Krystyna Nowakowska: Lekcja jako podstawowa forma organizacyjna wychowania fizycznego w szkole.

 • Józef Bartosiński: Lekcja techniki w klasach I–III.

 • Elżbieta Trafiałek: Wdrażanie problematyki gerontologicznej na studiach pedagogicznych.

 • Aldona Kopik, Irena Stańczak: Książki dla nauczycieli.


Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej, z. 2.,
Red. nauk. Mieczysław Adamczyk, Kielce 1995,
152 ss. Format A5, ISBN 83-903041-4-7.
«Nakład wyczerpany» Publikacja dostępna w Bibliotece


Zawiera:
 • Jerzy Myśliński: Początki jedenastej muzy w Polsce, cz. 2.

 • Jan Pacławski: Józef Morton – pisarz wsi polskiej (Przegląd problematyki).

 • Irena Stańczak: Nauczyciele wobec aktywizacji poznawczej uczniów klas początkowych.

 • Aldona Kopik: Rozwój społeczny dzieci siedmioletnich (Analiza porównawcza wyników badań z lat 1972 i 1992).

 • Bożena Matyjas: Wpływ środowiska rodzinnego na przystosowanie społeczne dzieci w młodszym wieku szkolnym.

 • Grażyna Nowak-Starz: Poziom rozwoju fizycznego i motorycznego dzieci w wieku 10 lat.

 • Irena Pufal-Struzik: Potrzeby psychiczne, poczucie kontroli i samowiedza młodzieży twórczo myślącej.

 • Kazimiera Dutkiewicz: Ocenianie i ocena w nauczaniu początkowym.

 • Mieczysław Kozłowski: Oceny szkolne w opinii uczniów.

 • Gustaw Treliński: Omówienie literatury z metodyki nauczania matematyki w klasach początkowych.


Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej, z. 1.
Red. nauk. Mieczysław Adamczyk, Kielce 1995,
160 ss. Format A5, ISBN 83-903041-1-2.
«Nakład wyczerpany» Publikacja dostępna w Bibliotece


Zawiera:
 • Jan Jagiełka: Misja chorych w nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II.

 • Zdzisław Ratajek: Nauczyciel w systemie organizacyjnym współczesnej szkoły.

 • Jerzy Myśliński: Początki jedenastej muzy w Polsce, cz. 1.

 • Wanda Krawczyk: Z badań nad współzależnością między postawami wychowawczymi rodziców a społecznymi zachowaniami dzieci na pograniczu przedszkola i szkoły.

 • Grażyna Nowak-Starz: Motoryka dzieci z obniżoną sprawnością umysłową.

 • Irena Stańczak: Komunikacja na terenie klasy szkolnej a zagadnienie aktywizacji poznawczej uczniów klas początkowych.

 • Kazimiera Dutkiewicz: Praca domowa uczniów klas początkowych.

 • Gustaw Treliński: Czynnościowe organizowanie uczenia się matematyki.

 • Stanisława Czerpak: Omówienie literatury z zakresu pedagogiki ogólnej i wczesnoszkolnej.

 • Kronika szkoły.

Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2024 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: