Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider
Menu Wydawnictwa:
Sprzedaż:
Cennik
Sprzedaż wysyłkowa
Publikacje:
Nowości
Periodyki:
Zeszyty WŚ
Kroniki uczelniane
Literatura naukowa:
Materiały z konferencji i sympozjów naukowych
Opracowania monograficzne oraz źródła:
Monografie
Opracowania z zakresu biografistyki
Wybory źródeł
Opracowania
bibliograficzne
Kalendaria
Kroniki
Literatura popularnonaukowa
Skrypty uczelniane
Literatura pamiętnikarsko-wspomnieniowa
Pełna lista publikacji
Publikacje archiwalne
Konferencje międzynarodowe
Kherson-Kielce 2016
Działalność wydawnicza
Kolegium redakcyjne
Dla autorów
Pracownicy
Kontakt
Godziny otwarcia
 

Skrypty uczelniane

Rafał Kołodziejczyk

Technologia informacyjna

Kielce 2011

Stron: 121, Format: B5
ISBN: 978-83-62718-16-0

« Nakład wyczerpany »

Publikacja dostępna w Bibliotece

Głównym celem niniejszej książki jest zapoznanie użytkownika z historią oraz budową komputera. Publikacja ma pomóc w zrozumieniu zasad jego obsługi i opanowaniu podstaw pracy w systemie operacyjnym oraz użytkowych aplikacjach biurowych zawartych w pakiecie Office. Książka została napisana z myślą o studentach Wszechnicy Świętokrzyskiej wszystkich kierunków i specjalności pierwszego i drugiego stopnia, którzy w programie nauczania mają przedmioty związane z informatyką i technologią informacyjną.

Autor publikacji zakłada, że student posiada elementarną wiedzę z zakresu obsługi komputera i posługiwania się myszą oraz klawiaturą. Zgromadzony w książce materiał ma wspomagać studenta w czasie zgłębiania wiedzy na Uczelni oraz podczas samodzielnego korzystania z komputera w domu. Jest nieodzownym uzupełnieniem do wykładów i laboratoriów, a zawarte w książce informacje i wskazówki będą bardzo pomocne zarówno w procesie edukacji, jak i po jej zakończeniu podczas indywidualnej pracy z komputerem.

Zobacz: spis treści

 

Alicja Leska

Lingua Latina physiotherapiae studentibus necessaria
Skrypt i ćwiczenia

Kielce 2010

Stron: 113, Format: B5
ISBN: 978-83-88274-84-8

« Nakład wyczerpany »

Publikacja dostępna w Bibliotece

Pod niemiecko-hitlerowskim obuchem... to wspomnienia pisane przez człowieka, który chciał pozostawić świaectwo prawdy o czasach pogardy, zdziczenia i ludobójstwa.

Opracowanie A. Chętnika zostało wzbogacone za zgodą jego wnuka o publikowane przez w 2004 r. zapiski z powstania warszawskiego. Zawierają sie tu wspomnienia obejmujące okres bespośrednio poprzedzający powstanie, od końca lipca 1944 r., działania powstańcze pierwszych tygodni walk oraz dziennik prowadzony od 24 sierpnia aż do 20 października 1944 r. czyli do chwili opuszczenia zniszczonej stolicy przez jej mieszkańców. Zapiski tym cennijsze, że sporządzone przez uważnego i naocznego świadka tych dramatycznych wydażeń, opisujacego dzień powszedni powstania - rzeczywisty obraz życia mieszkańców powstańczej Warszawy.

Publikacja ukazuje się dzieki współpracy naukowej i edytorskiej Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach i Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie.

Zobacz: spis treści

 

Małgorzata Porąbaniec

Środowisko życia osób niepełnosprawnych w Kielcach.
Najważniejsze potrzeby i stopien ich zaspokajania. Komunikat z badań

Kielce 2010

Stron: 113, Format: B5
ISBN: 978-83-88274-59-6

« Nakład wyczerpany »

Publikacja dostępna w Bibliotece

Niepełnosprawność jest trudną i złożoną kwestią społeczną, obecną w naszej cywilizacji od zarania dziejów. Liczba osób niepełnosprawnych wciąż rośnie we wszystkich grupach społecznych. Przyczyny niepełnej sprawności są bardzo różnorodne: wady wrodzone, przewlekłe choroby, wypadki oraz wydarzenia losowe powodujące niepełnosprawność.

Potrzeby osób niepełnosprawnych są bardzo zróżnicowane. Ich zaspokojenie warunkowane jest nie tylko podejmowaniem określonej aktywności przez osobę niepełnosprawną, lecz także stworzeniem mechanizmów wyrównywania szans i warunków prowadzenia godnego i niezależnego życia. Każdy człowiek dąży do zaspakajania swoich potrzeb, co w znacznym stopniu przyczynia się do poprawy jakości życia. Osoby niepełnosprawne posiadają takie same potrzeby jak każda jednostka w społeczeństwie i pragną być obecne we wszystkich sferach życia, z równym dostępem do zasobów zatrudnienia, edukacji, służb medycznych, socjalnych, rekreacji oraz dóbr konsumenckich. Człowiek, który odczuwa brak jakiejś potrzeby stara się ją jak najszybciej zaspokoić. Dłużej utrzymujący się stan niezaspokojonych potrzeb może powodować frustrację, agresję czy pewne zachowania społecznie nieakceptowane. Dlatego niezmiernie ważne jest wnikliwe i wszechstronne rozpoznanie potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wnioski przedstawione w niniejszej publikacji wymagają dalszej weryfikacji w innego rodzaju opracowaniach, składają się jednak na ogólny obraz osoby niepełnosprawnej, jej funkcjonowania w środowisku, z uwzględnieniem wyrażanych przez nią potrzeb.

Zobacz: spis treści

 

Aleksandra Wolny-Niedzielska

Kliniczne podstawy reumatologii dla studentów fizjoterapii

Kielce 2009

Stron: 117, Format: B5
ISBN: 978-83-88274-29-9

« Nakład wyczerpany »

Publikacja dostępna w Bibliotece

W publikacji przypomniano budowę stawów i etiopatogenezę chorób reumatycznych, w zakresie koniecznym dla zrozumienia mechanizmu powstawania objawów chorobowych. Zagadnienia kliniczne opracowano według obowiązującej klasyfikacji chorób układu ruchu Amerykańskiego Towarzystwa Reumatologicznego (ARA). Opisano objawy i kryteria rozpoznawcze oraz zarys leczenia jednostek chorobowych, z którymi fizjoterapeuci najczęściej spotykają się w swojej pracy. Do podręcznika włączono także choroby występujące w wieku rozwojowym, ponieważ z każdym rokiem zwiększa się liczba dzieci, które mają dolegliwości reumatyczne.

 

Elżbieta Lisowska

Diagnostyka pedagogiczna w pracy z dzieckiem i rodziną

Kielce 2008

Stron: 286, Format: A5
ISBN: 978-83-88274-04-6

« Nakład wyczerpany »

Publikacja dostępna w Bibliotece

(...) Niniejsze opracowanie stanowi problemową monografię poświęconą analizie zakresu pojęciowego diagnozy pedagogicznej, omówieniu doświadczeń historycznych i potencjalnych przestrzeni zastosowania diagnostyki pedagogicznej. Jest próbą syntezy dostępnej literatury przedmiotu, a w zamierzeniach wydawniczych stanowi pierwszą część tryptyku diagnoza - kompensacja - profilaktyka. Cały wywód służy uzasadnieniu tezy o kompatybilnym związku monitoringu pedagogicznego z prawidłowym i skutecznym organizowaniem środowisk wychowawczych, w tym głównie rodzinnego i szkolnego. (...)

 

Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2024 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: