Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider
Menu Wydawnictwa:
Sprzedaż:
Cennik
Sprzedaż wysyłkowa
Publikacje:
Nowości
Periodyki:
Zeszyty WŚ
Kroniki uczelniane
Literatura naukowa:
Materiały z konferencji i sympozjów naukowych
Opracowania monograficzne oraz źródła:
Monografie
Opracowania z zakresu biografistyki
Wybory źródeł
Opracowania
bibliograficzne
Kalendaria
Kroniki
Literatura popularnonaukowa
Skrypty uczelniane
Literatura pamiętnikarsko-wspomnieniowa
Pełna lista publikacji
Publikacje archiwalne
Konferencje międzynarodowe
Kherson-Kielce 2016
Działalność wydawnicza
Kolegium redakcyjne
Dla autorów
Pracownicy
Kontakt
Godziny otwarcia
 

 

Marek Gębski

Rynek pracy. Wybrane problemy

Kielce 2008

Stron: 202, Format: A5
ISBN: 978-83-88274-83-1

« Nakład wyczerpany »

Publikacja dostępna w Bibliotece

(...) O powodzeniu na rynku pracy traktuje niniejsza książka. W pierwszym rozdziale omówiono stan, rozwój i przyszłość tego rynku, a w dru10 gim funkcjonowanie publicznych służb zatrudnienia w naszym kraju. Rozdział trzeci dotyczy kompetencji zawodowych pośrednika pracy oraz zasad, form i modeli pośrednictwa. W czwartym zaś skoncentrowano się na problematyce zmian w zatrudnieniu, a także na kontraktach kierowniczych i ich znaczeniu w zarządzaniu gospodarką. W rozdziale piątym mowa jest o determinantach polityki kadrowej, natomiast w szóstym między innymi o Świętokrzyskim Planie Działań na rzecz Zatrudnienia w kontekście korzystania z funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych. Książkę zamyka analiza obrazu bezrobocia w województwie świętokrzyskim wyłaniającego się z artykułów zamieszczanych w dzienniku „Słowo Ludu”. (...)

 
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2024 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: