Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider

OTWARCIE WYSTAWY „SPORT W KIELCACH DO ROKU 1990”

Ostatnia aktualizacja 22 stycznia 2018 r.

19 stycznia 2018 r. w naszej Uczelni została otwarta wystawa przygotowana przez Muzeum Historii Kielc „Sport w Kielcach do roku 1990”. JM Rektor Wszechnicy Świętokrzyskiej prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk powitał obecnego na otwarciu dyrektora Muzeum dr. Jana Główkę. W swym wystąpieniu Rektor wspomniał o podpisanym porozumieniu o współpracy pomiędzy Uczelnią i Muzeum. W jej ramach na terenie Wszechnicy udostępniane będą ekspozycje, ilustrujące dzieje miasta, przypominające wielkie wydarzenia historyczne, które miały miejsce w regionie, czy prezentujące sylwetki słynnych kielczan. Wystawa pod hasłem „Sport w Kielcach do roku 1990” jest pierwszą z nich. Uczelnia ze swej strony będzie przekazywała informacje, dokumentujące jej działalność, na przykład osiągnięcia sportowe studentów i absolwentów, wśród których mamy już dwudziestu pięciu uczestników Igrzysk Olimpijskich.

Po wystąpieniu Rektora głos zabrał dyrektor Muzeum Historii Kielc, który dokonał prezentacji przygotowanej ekspozycji fotograficznej. Ukazuje ona, w ujęciu chronologicznym, początki i rozwój kieleckiego sportu, począwszy od końca XIX wieku, kiedy to rozpoczął swą działalność Kielecki Oddział Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów.

Powodzeniem cieszył się również tenis ziemny uprawiany przez zamożnych mieszczan. W parku miejskim zimą działała ślizgawka, jak nazywano wówczas lodowisko. Podobnie jak w innych miastach, w Kielcach powstało Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. Upowszechnianie sportu wśród społeczności kieleckiej było zadaniem Domu Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego. Z biegiem lat pojawiają się kolejne dyscypliny sportowe: piłka nożna, boks, lekka atletyka, sporty samochodowe. Na planszach ukazano również sylwetki czołowych sportowców Kielc, wśród których króluje „czarodziej ringu” Leszek Drogosz.

Dodatkowym walorem wystawy są eksponowane na zdjęciach minione krajobrazy dawnych Kielc. Wystawa wzbudziła duże zainteresowania studentów uczestniczących w otwarciu, wśród których było wielu czynnych sportowców.


Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2024 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: