Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider

WSZECHNICA I MUZEUM HISTORII KIELC ROZSZERZAJĄ WSPÓŁPRACĘ

Ostatnia aktualizacja 21 listopada 2017 r.

17 listopada 2017 r. zawarte zostało porozumienie o rozszerzeniu współpracy pomiędzy Wszechnicą Świętokrzyską i Muzeum Historii Kielc. Stanowi ono kontynuację i uszczegółowienie pierwszej umowy, którą podpisano 15 maja 2008 r. Ze strony Wszechnicy Świętokrzyskiej umowę podpisali JM Rektor prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk i dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Turystyki prof. dr hab. Janusz Zdebski, a w imieniu Muzeum Historii Kielc dyrektor dr Jan Główka.

W ramach umowy kadra naukowo-dydaktyczna Wszechnicy i pracownicy Muzeum będą uczestniczyć w sesjach, konferencjach i seminariach naukowych organizowanych przez obie strony. W drodze wymiany przekazywane będą do zbiorów bibliotecznych wydawnictwa własne obu instytucji. Studenci będą uczestniczyć w zajęciach związanych z muzealnictwem i turystyką kulturową.

Atrakcyjnym novum będzie organizowanie w pomieszczeniach uczelni wystaw planszowych przygotowywanych przez Muzeum. Podczas pierwszej z nich, które otwarcie zaplanowano na styczeń 2018 r., zaprezentowany zostanie dorobek kieleckiego sportu do 1990 r.

Wszechnica przekaże MHK skany dokumentów źródłowych związanych z powołaniem i działalnością uczelni oraz osiągnięciami wybitnych absolwentów na najważniejszych imprezach sportowych – Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Europy i Polski.

Rektor prof. M. Adamczyk wyraził zadowolenie z zawarcia porozumienia i nadzieję, że jego realizacja przyniesie wymierne korzyści obu instytucjom.

dr Andrzej Rembalski


Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2024 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: