Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski

Najlepsze studia na Wszechnicy

studia magisterskie

Pedagogika

studia magisterskie

Zaufało nam ponad 27 000 studentów

studia magisterskie

Studia II stopnia

studia magisterskie

Bootstrap Slider

Seminarium naukowe
„Profilaktyka zachowań ryzykownych”

Dodano: 7.12.2015 r.

4 grudnia 2015 roku we Wszechnicy Świętokrzyskiej odbyło się seminarium naukowe na temat „Profilaktyka zachowań ryzykownych”, zorganizowane wspólnie przez Naukowe Koło Penitencjarne, Międzywydziałową Sekcję Wolontariatu, Biuro Karier oraz Interdyscyplinarne Koło Naukowe „HUMANITAS”.

Celem seminarium była wieloaspektowa analiza przyczyn i skutków zachowań ryzykownych młodzieży i osób dorosłych, a także prezentacja dobrych praktyk w zakresie skutecznych strategii profilaktycznych na rzecz przeciwdziałania zjawiskom uznawanym za szkodliwe społecznie. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy oraz studenci Wszechnicy.

Zebranych powitała dr Katarzyna Palka, dziekan Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego. Następnie Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk podkreślił znaczenie angażowania się w tego typu przedsięwzięcia naukowe studentów. Zachęcił uczestników do uważnego wysłuchania referatów, a następnie do aktywnej dyskusji.

Pierwszą prelegentką była dr Agnieszka Walendzik-Ostrowska, która wygłosiła referat pt.  „Znaczenie edukacji seksualnej dla profilaktyki ryzykownych zachowań”. Omówiła w nim przyczyny zachowań ryzykownych i wskazała na obecne współcześnie nowe zjawiska wymagające podjęcia zdecydowanych działań profilaktycznych. Następnie dr Eliza Mazur omówiła rolę poradnictwa okołotestowego w profilaktyce zachowań ryzykownych. Wskazała na konieczność szerszej edukacji dotyczącej HIV/AIDS i promocji badań w kierunku HIV. Kolejne wystąpienie również dotyczyło tej tematyki. Mgr Angelika Michalik z Powiatowego Centrum Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie zaprezentowała wyniki swoich badań poświęconych osobom żyjącym z HIV. W ostatniej części seminarium zebrani wysłuchali wystąpień studentów III roku pedagogiki resocjalizacyjnej i sądowej naszej Uczelni. Edyta Konieczna wygłosiła referat pt. „Zachowania ryzykowne w populacji osób odbywających karę pozbawienia wolności”, który przygotowała na podstawie przeprowadzonych przez siebie badań, natomiast Tomasz Kasperek omówił działalność Policji w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych.Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2022 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: