Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider

Drugie studenckie seminarium Działalność wolontarystyczna wobec dziecka i rodziny


Naukowe Koło Penitencjarne wraz z sekcją Wolontariat Studencki Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach dnia 17 marca 2009 r. zorganizowało II seminarium studenckie. Prelegentami seminarium byli głównie studenci Wszechnicy Świętokrzyskiej oraz Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. W Seminarium uczestniczyli również przedstawiciele Stowarzyszenia „Mały Książe” - oraz Stowarzyszenia „Bądź z nami” z Warszawy.
Wystąpienia dotyczyły następujących zagadnień: wolontariat alternatywą rynku pracy; wolontariat w programach redukcji szkód; wolontariat w rzeczywistości zakażonych HIV i chorych na AIDS; oraz wolontariat więźniów drogą przemiany życia.
Studenci opowiedzieli również o działalności Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka; realizacji programu Wolontariat Studencki i o teoretyczno-prawnych aspektach działalności tego rodzaju; roli wolontariatu w readaptacji społecznej osób odbywających karę pozbawienia wolności, a przede wszystkim programach skierowanych do dzieci i młodzieży realizowanych przez wolontariat na terenie Kielc, Krakowa oraz Tarnowa. Wystąpienia prelegentów urozmaicały prezentacje zdjęć, wykresów oraz danych empirycznych.

Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2024 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: