Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski

Najlepsze studia na Wszechnicy

studia magisterskie

Pedagogika

studia magisterskie

Zaufało nam ponad 27 000 studentów

studia magisterskie

Studia II stopnia

studia magisterskie

Bootstrap Slider

Kalendarium

2007 r.


październik-listopad 2007 r. - wizyty pracowników naukowo-dydaktycznych oraz administracyjnych w uczelniach partnerskich w Hiszpanii


29.09.2007 r. – Inauguracja roku akademickiego 2007/2008

29 września 2007 r. odbyła się uroczysta inauguracja czternastego w historii Wszechnicy Świętokrzyskiej roku akademickiego. Hasłem przewodnim inauguracji były słowa Jana Pawła II: „Niewielki będzie pożytek z mówienia i pisania, jeżeli słowo będzie używane nie po to, aby szukać prawdy, wyrażać prawdę i dzielić się nią, ale tylko po to, by zwyciężać w dyskusji, bronić swoje - może właśnie błędne - stanowisko".


14.06.2007 r. – Nowy Kierunek Studiów!! – Praca Socjalna

W roku akademickim 2007/2008 w naszej Uczelni rozpocznie się kształcenie na nowym kierunku – praca socjalna. Studia licencjackie odbywać się będą w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.
Pozwolenie na prowadzenie kierunku Wszechnica Świętokrzyska uzyskała decyzją Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 czerwca 2007 r. Podstawą wydanej opinii jest pozytywna ocena przedstawionej przez Pana Rektora koncepcji kształcenia, planów studiów, bazy materialnej i dydaktycznej oraz spełnieni wymagań kadrowych.


01.06.2007 r. – konferencja naukowa Jordanowskie idee zdrowia i wychowania fizycznego 100 lat później

Pracownicy Katedry Wychowania Fizycznego dla uczczenia setnej rocznicy śmierci Henryka Jordana zorganizowali konferencję naukową pt. „Jordanowskie idee zdrowia i wychowania fizycznego 100 lat później”. Patronat nad imprezą objął JM Rektor Wszechnicy Świętokrzyskiej, prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk. Celem konferencji było kultywowanie i popularyzacja wielkiego dorobku Henryka Jordana w dziedzinie wychowania fizycznego, zdrowotnego i patriotycznego


31.05.2007 r. – Wszechnica Świętokrzyska otrzymała certyfikat "Wiarygodna Szkoła" na rok akademicki 2007/2008 i zajęła pierwsze miejsce w Rankingu Uczelni Licencjackich i Inżynierskich opracowanym przez Akademickie Centrum Informacyjne.


26.05.2007 r. - „Euro-Piknik Zdrowia”
Na zaproszenie organizatorów „Euro-Pikniku Zdrowia”, który odbył się w Kazimierzy Wielkiej 26 maja 2007 roku, Koło Naukowe Młodych Fizjoterapeutów Wszechnicy Świętokrzyskiej ANTHROPOS i jego opiekun dr n. med. Grzegorz Gałuszka zorganizowali dla uczestników tej imprezy pokaz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
zobacz czytaj


14-18 .05.2007 r. – Mistrzostwa Polski Wyższych Szkół Niepublicznych w piłce nożnej

Reprezentacja Wszechnicy Świętokrzyskiej zajęła wysokie trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej tej imprezy. Dodatkowym powodem do dumy jest to, że reprezentacja Uczelni otrzymała Puchar Fair Play.


09.05.2007 r. – wizyta przedstawicieli Ambasady Wenezueli

Zaproszenie członków Klubu Turystycznego „Piąta Strona Świata” przyjęli przedstawiciele wenezuelskiej dyplomacji: Rafael Simon Ortega Rondon – attaché kulturalny Ambasady Wenezueli oraz pracownik tej placówki Louis Freites. Podczas spotkania goście opowiadali o historii, kulturze, gospodarce i sporcie tego dalekiego południowoamerykańskiego kraju. Uzupełnieniem interesującej, prowadzonej w niezwykle przystępny sposób prelekcji były dwa filmy pokazujące realia Wenezueli.


21.04.2007 r. – I miejsce reprezentacji Wszechnicy w Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych w Biegach Przełajowych

AZS Środowisko Warszawa było organizatorem XXIV edycji Mistrzostw Polski Szkół Wyższych w biegach przełajowych kobiet i mężczyzn. Zawody odbyły się w kampusie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Brało w nich udział 50 uczelni publicznych i niepublicznych. Znakomicie spisała się męska reprezentacja Wszechnicy, która zwyciężyła w klasyfikacji uczelni niepublicznych oraz uplasowała się na 6. miejscu w klasyfikacji ogólnej. Studentki również wygrały klasyfikację szkół niepublicznych. W klasyfikacji ogólnej znalazły się na miejscu 17.


19.04.2007 r. – trzecie miejsce W Rankingu Szkół Wyższych 2007 „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw”.

Wszechnica Świętokrzyska znalazła się na bardzo wysokim, 3. miejscu w tegorocznym Rankingu Szkół Wyższych, opracowanym przez miesięcznik „Perspektywy” i dziennik „Rzeczpospolita”, w kategorii niepaństwowych uczelni licencjackich / inżynierskich! Nasza uczelnia jako jedyna spośród świętokrzyskich szkół wyższych zanotowała awans w tym ogólnopolskim zestawieniu.


14.04.2007 r. – gościnny koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Kielcach

W sali klubowej naszej uczelni odbył się niecodzienny koncert w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. L. Różyckiego w Kielcach.


kwiecień 2007 r. – utworzenie Koła Naukowego Młodych Fizjoterapeutów Wszechnicy Świętokrzyskiej „ANTHROPOS”

Ideą koła, w którym zrzeszeni są głównie studenci kierunku fizjoterapia, jest propagowanie działalności naukowej wśród słuchaczy Wszechnicy oraz umożliwienie im rozwijania własnych zainteresowań, a także poszerzania wiedzy i umiejętności w zakresie fizjoterapii. Opiekunem koła jest dr Grzegorz Gałuszka.


23.03.2007 r. – umowa o współpracy z Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven (Niemcy)

Kolejna umowa w ramach programu Socrates-Erasmus podpisana została z niemiecką uczelnią Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven. Już wkrótce studenci naszej uczelni będą mieli okazję zaliczyć część studiów w Dolnej Saksonii nad Morzem Północnym.


16.03.2007 r. – gościnny wykład profesorów Tadeusza Sławka i Szymona Wróbla pt. „Nauki humanistyczne a społeczeństwo obywatelskie”

Nauczyciele akademiccy i studenci filologii angielskiej uczestniczyli w wykładzie prowadzonym przez profesorów Tadeusza Sławka i Szymona Wróbla.
Spotkanie przyjęło ciekawą formę nie tylko ze względu na osoby prowadzące, ale i na samą konstrukcję. Wykłady były tylko krótkim wstępem do burzliwej, ale niezwykle interesującej dyskusji z zaproszonymi profesorami – tym bardziej ożywionej, iż profesorowie już na samym początku spotkania w swoich przemówieniach zaprezentowali różne podejścia do zagadnienia miejsca humanizmu w społeczeństwach obywatelskich. Prof. Tadeusz Sławek cytując za australijskim pisarzem Les Murray’em oczarował nas poetycką wizją poszukiwań dróg porozumienia, podczas gdy prof. Wróbel chłodnym okiem dokonał oceny i analizy zagadnienia, skutecznie broniąc swoich argumentów.


09-11.03.2007 r. – wycieczka uczestników kursu pilotów wycieczek

W programie kursu, zgodnie z zaleceniami centralnymi, znalazły się dwie wycieczki: krajowa i zagraniczna. W lutym uczestnicy zwiedzili najpiękniejsze zakątki regionu świętokrzyskiego, m.in. Święty Krzyż, Opatów, Ujazd. Podobnie jak w roku ubiegłym na zagraniczną imprezę studenci wybrali wyjazd do Austrii i Słowacji. Uczestnicy szkolili się pod czujnym okiem doświadczonych pilotów wycieczek zagranicznych: mgr Swietłany Wójcik i mgr. Marka Dutkiewicza.
Wycieczka zagraniczna kończy się kolejny cykl szkolenia przyszłych pilotów wycieczek. W tym roku w kursie udział brało 31 studentów naszej uczelni. Egzamin wewnętrzny, który odbył się 17 marca, zaliczyło 30. uczestników kursu. W dniach 10-11 maja br. przystąpią oni do egzaminu państwowego.


05.03.2007 r. – wystawa nt.: „Zachować pamięć. Praca przymusowa i niewolnicza obywateli polskich na rzecz III Rzeszy 1939-1945”

Ekspozycja opracowana została na podstawie materiałów zebranych przez Fundację „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, a zorganizowana w ramach współpracy pomiędzy Rektorem Wszechnicy Świętokrzyskiej i Dyrektorem Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie. Wystawa dostępna była dla zwiedzających przez cały marzec 2007 r.


01-04.03.2007 r. – reprezentacja Wszechnicy Wicemistrzem Polski Szkół Wyższych w Futsalu

Finał XXIV Mistrzostw Polski Szkół Wyższych w Futsalu w pierwszych dniach marca 2007 r. we Wrocławiu. Nasz zespół zajął II miejsce w kraju wśród wszystkich szkół wyższych publicznych i niepublicznych. Łącznie w eliminacjach środowiskowych i finale wzięło udział 185 drużyn z uczelni państwowych i niepaństwowych.
Doceniając ogromny sukces naszych sportowców, JM Rektor prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk zaprosił reprezentację na tradycyjne już spotkanie połączone z wręczeniem listów gratulacyjnych i stypendiów sportowych, które odbyło się 14 kwietnia 2007 r.


01.03.2007 r. – uzupełniające wybory do Uczelnianej Rady Samorządu Studentów

W związku z tym, że kilku członków Uczelnianej Rady Samorządu Studentów kończy w tym roku studia w naszej uczelni odbyły się wybory uzupełniające do URSS.


luty-marzec 2007 r. – Wszechnica na targach edukacyjnych

Tradycyjnie Wszechnica prezentowała swą ofertę edukacyjną uczelni oraz wydawniczą podczas targów i spotkań edukacyjnych. W tym roku byliśmy w Nowym Sączu (08.02.2007), Krakowie (22-24.02.2007), Radomiu (09.03.2007), Rzeszowie (22-23.03.2007), Kielcach (28-30.03.2007) oraz Stalowej Woli (18.04.2007).


19.02.2007 r. – odszedł od nas na zawsze prof. zw. dr hab. Waldemar Dutkiewicz, wielki Przyjaciel Wszechnicy, wspaniały Nauczyciel i wybitny Uczony


15.02.2007 r. – utworzenie Koła Naukowego Językoznawstwa Stosowanego DYDAKTYK

Począwszy od semestru letniego roku akademickiego 2006/2007 swą działalność rozpoczęło Koło Naukowe Językoznawstwa Stosowanego DYDAKTYK. Członkami koła są studenci wszystkich lat filologii angielskiej oraz zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z nauczaniem języka angielskiego. Cele, jakie postawili sobie inicjatorzy powstania Koła to przede wszystkim: stwarzanie możliwości wymiany pomysłów w pracy dydaktycznej oraz rozwijania swych zainteresowań językowych; rozwijanie samodzielności w procesie uczenia się i nauczania języka angielskiego oraz umożliwianie praktycznej realizacji zdobywanej wiedzy, poprzez łączenie celów koła z pracą wolontariatu filologii angielskiej. Opiekunem koła jest mgr Monika Łodej.


19.01-04.02.2007 r. – studenci Wszechnicy wśród Wicemistrzów Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn

Podczas Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn, które odbyły się na przełomie stycznia i lutego w Niemczech reprezentacja Polski spisała się rewelacyjnie, zdobywając II miejsce. Szczególne powody do dumy ma również nasza uczelnia, ponieważ dwóch studentów Wszechnicy z kierunku wychowanie fizyczne (II rok, studia niestacjonarne): Patryk Kuchczyński i Mateusz Jachlewski walnie przyczynili się do zdobycia tytułu Wicemistrza Świata przez Polaków.
Również Mariusz Jurasik i Karol Bielecki, którzy stanowili filar polskiej reprezentacji na mistrzostwach, przez pewien okres związani byli z naszą uczelnią. Jednak w chwili podpisania kontraktów zagranicznych, zmuszeni byli do rezygnacji z nauki. Zapowiedzieli jednak powrót do Wszechnicy i kontynuację studiów.


styczeń 2007 r. – obowiązkowe obozy narciarskie dla studentów Wydziału Wychowania Fizycznego i Turystyki w Bukowinie Tatrzańskiej

W pierwszym turnusie, który odbył się w dniach 01-07 stycznia br., udział wzięło 44. studentów Wydziału Wychowania Fizycznego i Turystyki. Kadrę stanowili: dr Robert Dutkiewicz, mgr Tomasz Winiarski oraz lek. med. Artur Uba.
Na drugi turnus (07-12 stycznia) wyjechało 66 osób, w tym obowiązkowo słuchacze II roku studiów stacjonarnych kierunku wychowanie fizyczne. Zajęcia prowadzili wówczas mgr Andrzej Szołowski, mgr Grzegorz Osiakowski, dr Rafał Pawłowski oraz mgr Krzysztof Ludwikowski. O zdrowie uczestników dbał lek. med. Jerzy Łutczyk. Kierownikiem obu turnusów był mgr Marek Dutkiewicz. Mimo trudnych warunków śniegowych, objawiających się znacznym niedostatkiem białego puchu, wszyscy uczestnicy obozów opanowali w stopniu należytym technikę jazdy na nartach oraz poznali metodykę nauczania tej dyscypliny sportu. Na zakończenie każdego turnusu odbył się sprawdzian praktyczny obejmujący poznane elementy.


03.01.2007 r. – umowa o współpracy z Uniwersytetem w Barcelonie

W ramach programu Socrates-Erasmus podpisana została umowa z kolejną uczelnią hiszpańską. Dotyczy ona kierunku pedagogika i obejmuje wymianę studentów i nauczycieli akademickich.

Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2023 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: